1 số bài lớnán giả thiết tạm lớp 5 Bài tập Lớnán 5

1 số bài toán giả thiết tạm lớp 5 bao gồm 14 bài tập có chỉ dẫn giải kèm theo, cùng 5 bài tập thêm. Qua ấy, sẽ giúp những em học sinh lớp 5 rèn kỹ năng giải Toán bằng phương pháp giả thiết tạm thực thuần thục.

Có những dạng bài toán giả thiết tạm lớp 5, những em sẽ củng cố, nâng cao tri thức dạng Toán này để ôn thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm và thi vào lớp 6 5 2022 – 2023 đạt kết quả như mong muốn. Chi tiết mời những em cùng tải miễn chi phí về tham khảo:

1 số bài toán giả thiết tạm lớp 5

Trong những bài toán trên Tiểu học, có 1 dạng toán trong ấy đề cập tới 2 đối tượng (là người, vật hay sự việc) có những đặc điểm được biểu thị bằng 2 số lượng chênh lệch nhau, chẳng hạn 2 chuyển động có vận tốc khác nhau, 2 công cụ lao động có năng suất khác nhau, 2 loại vé có giá tiền khác nhau …

Ta thử đặt ra 1 trường hợp cụ thể nào ấy ko xảy ra, ko yêu thích có điều kiện bài toán, 1 khả năng ko có thực, thậm chí 1 tình trạng vô lí. Tất nhiên giả thiết này chỉ là tạm thời để chúng ta lập luận nhằm đưa bài toán về 1 tình trạng quen thuộc đã biết bí quyết giải hoặc lập luận để suy ra được loại buộc phải tìm. Chính vì thế mà phương pháp giải toán này buộc phải đòi hỏi có sức tưởng tượng phong phú, óc suy luận linh hoạt…

Những bài toán giải được bằng phương pháp giả thiết tạm có thể giải bằng phương pháp khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bí quyết giải bằng giả thiết tạm thường gọn gàng và mang trong mình tính “độc đáo”.

Bài 1:

2 người thợ khiến chung 1 công việc thì buộc phải khiến trong 7 giờ new xong. Nhưng người thợ cả chỉ khiến 4 giờ rồi nghỉ do ấy người thứ 2 buộc phải khiến 9 giờ nữa new xong. Hỏi giả dụ khiến riêng thì từng người buộc phải khiến mấy giờ new xong?

Giải

Lấy 4 giờ của người thợ thứ 2 để cùng khiến có thợ cả thì được: 4/7 (công việc)

Thời kì còn lại của người thứ 2: 9 – 4 = 5 (giờ)

5 giờ của người thứ 2 khiến được: 1 – 4/7 = 3/7 (công việc)

Thời kì người thợ thứ 2 khiến xong công việc: 5 : 3 x 7 = 11 giờ 40 phút.

7 giờ người thứ 2 khiến được: 3/7 : 5 x 7 = 0,6 (công việc)

Xem Thêm  Giáo án Âm nhạc 2 sách Chân trời sáng tạo (Cả 5) Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc 2

7 giờ người thợ cả khiến được: 1 – 0,6 = 0,4 (công việc)

Thời kì người thợ cả khiến xong công việc: 1 : 0,4 x 7 = 17 giờ 30 phút

Bài 2:

2 người cùng khiến 1 công việc trong 16 giờ thì xong . Trường hợp người thứ 1 khiến trong 3 giờ, người thứ 2 khiến trong 6 giờ thì họ khiến 25% công việc. Hỏi từng người khiến công việc ấy 1 mình thì trong bao thời gian dài sẽ hoàn thành công việc ấy?

Giải

Lấy 3 giờ của người thứ 2 để cùng khiến chung 3 giờ có người thứ 1 thì được 3/16 công việc, tương đương có 3 : 16 =0,1875 = 18,75% (công việc)

3 giờ còn lại của người thứ 2 khiến được: 25% – 18,75% = 6,25%

Thời kì người thứ 2 khiến xong công việc: 3 x 100 : 6,25 = 48 (giờ)

3 giờ người thứ 1 khiến được: 18,75% – 6,25% = 12,5%

Thời kì người thứ 1 khiến xong công việc: 3 x 100 : 12,5 = 24 (giờ)

Đáp số: 24 giờ ; 48 giờ

Bài 3:

1 quầy bán hàng có 48 gói kẹo gồm loại 0,5 kg; loại 0,2 kg và loại 0,1 kg. Khối lượng cả 48 gói la 9 kg. Hỏi từng loại có bao nhiêu gói (biết số gói 0,1 kg gấp 3 lần số gói 0,2 kg)

Giải

Như vậy giả dụ có 1 gói 0,2 kg thì có 3 gói 0,1 kg.

Tổng khối lượng 1 gói 0,2 kg và 3 gói 0,1 kg.

0,2 + 0,1 x 3 = 0,5 (kg)

Giả sử đều là gói 0,5 kg thì sẽ có đa số:

9 : 0,5 = 18 (gói)

Như vậy sẽ còn thiếu:

48 – 18 = 30 (gói)

Còn thiếu 30 gói là do ta đã tính (3+1=4) 4 g gói (vừa 0,2 g vừa 0,1 kg) thành 1 gói.

Từng lần như vậy số gói sẽ thiếu đi:

4 – 1 = 3 (gói)

Số gói cần buộc phải thay thế là: 30 : 3 = 10 (gói)

Số gói 0,5 kg: 18 – 10 = 8 (gói 0,5 kg)

10 gói 0,2 kg thì có số gói 0,1 kg: 10 x 3 = 30 (gói 0,1 kg)

Đáp số: 0,5 kg có 8 gói; 0,2 kg có 10 gói; 0,1 kg có 30 gói

Bài 4:

Có 1 số dầu hỏa, giả dụ đổ vào những can 6 lít thì vừa hết. giả dụ đổ vào những can 10 lít thì thừa 2 lít và số can giảm đi 5 can. Hỏi có bao nhiêu lít dầu?

giải

Trường hợp đổ đầy số can 10 lít bằng có số can 6 lít thì còn thiếu:

10 x 5 – 2 = 48 (lít)

Thiếu 48 lít này do từng can 6 lít ít hơn:

10 – 6 = 4 (lít)

Số can 6 lít: 48 : 4 = 12 (can)

Xem Thêm  Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu Soạn Lịch sử 12 trang 52

Số lít dầu: 6 x 12 = 72 (lít)

Bài 5:

Cô giáo đem chia 1 số kẹo cho những em. Cô nhẩm tính, giả dụ chia cho từng em 5 cái thì thừa 3 cái, giả dụ chia cho từng em 6 cái thì thiếu 5 cái. Hỏi cô giáo có bao nhiêu loại kẹo ?

Giải

Do từng bạn thêm 1 cái kẹo nên mất số kẹo thừa ra 3 cái và buộc phải thiếu đi 5 cái.

Số bạn là: 3 + 5 = 8 (bạn)

Số kẹo của cô là: 5 x 8 + 3 = 43 (cái)

Bài 6:

Có 145 tờ tiền mệnh giá 5000 đ, 2000 đ và 1000 đ. Số tiền của 145 tờ tiền giấy trên là 312 000 đ. Số tiền loại mệnh giá 2000 đ gấp đôi loại 1000 đ. Hỏi từng loại tiền có mấy tờ.

Giải

* Do Số tiền loại mệnh giá 2000 đ gấp đôi loại 1000 đ Nên số tờ mệnh giá 2000 bằng số tờ mệnh giá 1000

– Giả sử 145 tờ toàn là tiền mệnh giá 5000 đ thì tổng số tiền lúc này là:

5000 x 145 = 725000 đ

– Số tiền dôi lên là: 725000 – 312000 = 413000 đ

– Từng lần thay thế 2 tờ 5000 đ bởi 1 tờ 2000 và 1 tờ 1000 đ

Thì số tiền dôi lên là: 2 x 5000 – (2000 + 1000) = 7000 đ

– Số lần thay thế thế là: 413000 : 7000 = 59 lần

=>Có 59 tờ mệnh giá 2000 đ, và 59 tờ mệnh giá 1000 đ.

Số tờ mệnh giá 5000 đ là: 145 – (59 x 2) = 27 tờ

Đáp số:

– Loại 5000 đ có 27 tờ

– Loài 2000 đ có 59 tờ

– Loại 1000 đ có 59 tờ

Bài 7:

Chưng Toàn sắm 5 loại bàn và 7 loại ghế có tổng tiền buộc phải trả là 3 010 000 đồng . Giá 1 loại bàn đắt hơn 1 loại ghế 170 000 đồng. Trường hợp sắm 1 loại bàn và 2 loại ghế thì hết bao nhiêu tiền?

Ngay thời điểm hiện tại} ta giả sử giá của 1 loại ghế nâng cao thêm 170.000 đồng

Lúc ấy giá 1 loại bàn bằng giá 1 loại ghế

Lúc ấy tổng số tiền buộc phải trả là: 3.010.000 + 170.000 x 7 = 4.200.000 (đồng)

Do ấy:

Giá 1 loại bàn là: 4.200.000 : (5 + 7) = 350.000 (đồng)

Giá 1 loại ghế là: 350.000 – 170.000 = 180.000 (đồng)

Vậy số tiền để sắm 1 loại bàn và 2 loại ghế là:

350.000 x 1 + 180.000 x 2 = 710.000 (đồng)

ĐS: 710.000 (đồng)

Bài 8:

1 nhóm học sinh lớp 4 tham dự sinh hoạt ngoại khóa được chia thành những tổ để sinh hoạt.Trường hợp từng tổ 6 nam và 6 nữ thì thừa 20 bạn nam. Trường hợp từng tổ 7 nam và 5 nữ thì thừa 20 nữ . Hỏi có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Xem Thêm  KHTN Lớp 7 Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển trên sinh vật Giải sách Khoa học tự động nhiên 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 148

Giải

Trường hợp từng tổ 6 nam thì ít hơn: 7- 6 = 1 (nam).

Do bí quyết chia từng tổ ít hơn 1 nam nên số tổ là: 20 : 1 = 20 (tổ)

Số nam là: 6 x 20 + 20 = 140 (nam)

Số nữ là: 6 x 20 = 120 (nữ)

Thử lại:

Từng tổ trường hợp thứ 2.

140 : 20 = 7 (nam)

(120-20) : 20 = 5 (nữ)

Bài 9:

Có 1 số l dầu và 1 số can. Trường hợp từng can chứa 5 l dầu thì còn thừa 5 l; giả dụ từng can chứa 6 l dầu thì có 1 can để ko. Hỏi có bao nhiêu can, bao nhiêu l dầu?

Giải

Phương pháp 1:Gọi N là số can thì ta có:

N x 5 + 5 = (N-1) x 6

N = 11 (can)

Số lít dầu là:

11 x 5 + 5 = 60 (lít)

Phương pháp 2:

Từng can đựng 6 lít thì nhiều hơn mối can đựng 5 lít là:

6 – 5 = 1 (lít)

Giả sử từng can đựng đầy 6 lít mà vẫn còn dư 5 lít thì số lít dầu sẽ hơn:

6 + 5 = 11 (lít)

(thêm 1 can ko đựng 6 lít và 5 lít thừa ra.)

Do từng can nhiều hơn 1 lít nên số dầu nhiều hơn chính là số can. Vậy số can là 11 can.

Số dầu là: 5 x 11 + 5 = 60 (lít)

Đáp số: 11 can; 60 lít

Bài 10:

Nhà trường giao cho 1 số lớp trồng cả 2 loại cây là cây thông và cây bạch đàn. Số lượng cây cả 2 loại đều bằng nhau. Thầy Hiệu phó tính rằng: giả dụ từng lớp trồng 35 cây thông thì còn thừa 20 cây thông; giả dụ từng lớp trồng 40 cây bạch đàn thì còn thiếu 20 cây bạch đàn. Hỏi nhà trường đã giao đa số bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn cho mấy lớp đem trồng, biết toàn bộ số cây ấy đã được trồng hết.

Giải

Phương pháp 1:

Gọi L là số lớp thì: 35 x L +20 = 40 x L – 20

5 x L = 40

L = 8

Số cây thông (cây bạch đàn) là:

35 x 8 + 20 = 300 (cây)

Phương pháp 2:

Giả sử từng lớp trồng 40 cây mà vẫn còn dư 20 cây thì số cây sẽ nhiều hơn:

20 + 20 = 40 (cây)

Từng lớp trồng 40 cây nhiều hơn từng lớp tròng 35 cây là:

40 – 35 = 5 (cây)

Số lớp là: 40 : 5 = 8 (lớp)

Số cây là: 35 x 8 + 20 = 300 (cây)

Đáp số: 8 lớp ; 300 cây

………..

Mời người sử dụng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết