120 bài Lớnán luyện thi Violympic lớp 5 Bộ đề luyện thi Violympic Lớnán

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 mang trong mình tới bộ đề ôn luyện tổng hợp cho những em học sinh lớp 5 tham khảo, ôn tập thực phải chăng cho kỳ thi giải Toán qua mạng Web 5 học 2022 – 2023.

Có những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thiViolympic của những 5 trước, những em sẽ có thêm kỹ năng giải Toán, cũng như khiến quen có những dạng đề để ôn thi hiệu quả hơn. Ngoại trừ đấy, những em học sinh lớp 2 có thể tham khảo thêm bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 có 18 vòng. Mời những em cùng tải miễn chi phí:

Những dạng bài tập ôn thi Violympic lớp 5

Bài số 1: Tìm 1 phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đấy có giá trị bằng

Trả lời:

Phân số đấy là:

Bài số 2: Tìm 2 số tự động nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có đa số 9 số chẵn.

Giải: 2 số tự động nhiên liên tục có tổng bằng 2011 là:

(2011 + 1) : 2 = 1006

(2011 – 1) : 2 = 1005

Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:

Số bé là : 1005 – 9 = 996

Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

Bài số 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có đa số 18 số chẵn.

Giải: 2 số tự động nhiên liên tục có tổng là 571của nó là:

Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286

Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285

Vì có 18 số chẵn tại giữa nên ta có:

Số lớn đấy là: 286 + 18 = 304

Số bé đấy là : 285 – 18 = 267

Đáp số: 267 và 304

Bài số 4: Tìm số bị chia và số chia đấy.

Bài giải:

Gọi số chia là x theo bài toán ta có:

( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97

Vậy số bị chia là:

( 97 x 3 ) + 24 = 315

Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

Bài số 5: Số tự động nhiên bé nhất có những chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 20 là số nào?

Bài giải:

Số tự động nhiên đấy là: 389

Bài số 6: Tìm 2 số tự động nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có đa số 18 số chẵn.

Trả lời:

Số bé là: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267

Số lớn là: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304

Bài số 7: Tìm 2 số tự động nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có đa số 25 số lẻ.

Trả lời:

Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474

Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525

Bài số 8: Tìm 1 phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đấy bằng 215 và biết phân số đấy có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)

Trả lời:

Phân số đấy là: 86/129

Bài số 9: Biết trung bình cùng của 2 số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm 2 số đấy.

Trả lời:

Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173

Xem Thêm  Lời bài hát Anh em tương phùng

Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197

Bài số 10: Cho 1 hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo từng cạnh của hình chữ nhật đấy.

Trả lời:

So đo chiều rộng là: 26 cm

Số đo chiều dài là: 34 cm

Bài số 11: Tìm 1 phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đấy bằng 86.

Trả lời:

Phân số đấy là: 17/69

Bài số 12: 1 ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đấy đi dược bao nhiêu km?

Trả lời:

Trong 5 giờ ô tô đấy đi được: 225km

Bài số 13: Hiệu của 2 số bằng 85. Tỉ số của 2 số đấy là 3/2. Tìm 2 số đấy.

Trả lời:

Số bé là: 170

Số lớn là: 255

Bài số 14: 1 công nhân giả dụ khiến 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi giả dụ người đấy chỉ khiến trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? (số tiền được trả từng ngày là như nhau.)Trả lời:Số tiền trong 10 ngày công nhân đấy khiến được: 1500000 đồngBài số 15: 1 hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.Trả lời:Số đo chiều dài là: 57cmSố đo chiều rộng là: 38cm

Bài số 16: Tổng của 2 số bằng 344. Số thứ 1 bằng 5/3 số thứ 2 (tức 1 2 phần bố) . Tìm 2 số đấy.

Trả lời:

Số thứ 1 là: 215

Số thứ 2 là: 129

Bài số 17: Bác bỏ an sắm 5m vải hết 450000 đồng.

Hỏi giả dụ chưng An sắm 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bác bỏ an sắm 15m vải hết 1350000 đồng

Bài số 18: 1 hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng.

Trả lời:

Số đo chiều dài là: 48cm

Số đo chiều rông là: 36cm

Bài số 19: Hiệu của 2 số bằng 154. Tỉ số của 2 số đấy là 5/3 ( tức 1 2 phần bố). Tìm 2 số đấy.

Trả lời:

Số bé là: 231

Số lớn là: 385

Bài số 20: Hiện nay tổng số tuổi của 2 ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu 5.

Tính tuổi 2 ông cháu hiện nay.

Trả lời:

Tuổi ông hiện nay là: 72 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 6 tuổi.

Bài số 21: 1 đơn vị bộ đội chuẩn bị 1 số lương thực đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số lương thực đấy đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày? (Tiêu chuẩn ăn của từng người ko thay đổi đổi)

Trả lời:Số lương thực đấy đủ cho 60 người ăn trong 50 ngày.

Bài số 22: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 5 nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của 2 mẹ con hiện nay.

Trả lời:

Xem Thêm  Nghị luận về câu nói Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội (Dàn ý + 5 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 9

Tuổi mẹ hiện nay là: 36 tuổi.

Tuổi con hiện nay là: 6 tuổi.

Bài số 23: Hiện nay tổng số tuổi của 2 bố con là 68 tuổi. Biết 4 5 trước đây tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi 2 bố con hiện nay.

Trả lời:

Tuổi bố hiện nay là 49 tuổi.

Tuổi con hiện nay là 19 tuổi.

Bài số 24: Trong 1 phép chia 2 số tự động nhiên biết thương bằng 2 số dư bằng 19 và biết tổng của số bị chia và số chia bằng 340.

Tìm số chia và số bị chia của phép chia đấy.

Trả lời:

Số chia của phép chia đấy là: 107.

Số bị chia của phép chia đấy là: 233.

Bài số 25: Tìm 2 số tự động nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu 2 số đấy là 133.

Trả lời:

Câu 1: Số bé là: 38

Câu 2: số lớn là: 171

Bài số 26: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.

Trả lời:

Số bé là: 58

Số lớn là: 128

Bài số 27: Hiện nay tổng số tuổi của 2 bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu 5.

Tính tuổi 2 bà cháu hiện nay.

Trả lời:

Tuổi bà hiện nay là: 60 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 5 tuổi.

Bài số 28: Tìm số 3a7b biết số đấy chia hết cho 2; 5và 9.

Trả lời:

Số đấy là: 3870

Bài số 29: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 195 và biết giả dụ đem số thứ 1 nhân có 2; số thứ 2 nhân có 3 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ 1 là: 117.

Số thứ 2 là: 78.

Bài số 30: Hiệu 2 số bằng 402. Số thứ 1 bằng 7/4 số thứ 2.

Tìm 2 số đấy.

Trả lời: Số thứ 1 là: 938

Số thứ 2 là: 536.

Bài số 31: So sánh phân số:

Bài số 32:Tìm 2 số tự động nhiên biết giữa chúng có đa số 95 số tự động nhiên khác và biết số bé bằng 1/3 số lớn.

Bài giải:

Vì giữa 2 số tự động nhiên có 95 số tự động nhiên khác nên hiệu của số tự động nhiên lớn và số tự động nhiên bé là: (95 + 1).

Vậy số bé là:

(95 + 1) : (3 – 1) = 48

Số lớn là:

48 x 3 = 144.

Số bé: 48

Số lớn: 144

Bài số 33: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết giả dụ đem số thứ 1 chia cho , số thứ 2 chia cho thì được 2 kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ 1 là: 340

Số thứ 2 là: 272.

Bài số 34: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95 và biết giả dụ đem số thứ 1 chia cho 4, số thứ 2 chia cho 5 thì được 2 kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ 1 là: 475

Số thứ 2 là: 380

Bài số 35: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 1029 và biết giả dụ đem số thứ 1 nhân có số thứ 2 nhân có thì được 2 tích có kết quả bằng nhau.

Xem Thêm  Cách cài Mod Minecraft để chơi recreation theo phong cách riêng

Trả lời: Số thứ 1 là: 735

Số thứ 2 là: 294

Bài số 36: Tìm 1 phân số biết giả dụ thêm 12 đơn vị vào tử thì được phân số new có giá trị bằng và biết phân số đấy có giá trị bằng.

Trả lời: Phân số đấy là: 54/66

Bài số 37: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 126 và biết giả dụ đem số thứ 1 nhân có 3; số thứ 2 nhân có 2 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ 1 là: 252

Số thứ 2 là: 378

Bài số 38: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2005 và biết số bé bằng 2/3 số lớn.

Trả lời: Số bé là: 802

Số lớn là: 1203

Bài số 39: Lớp 5A có 40 học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời: Số học sinh nữ của lớp 5A là: 16 bạn

Số học sinh nam lớp 5A là : 24 bạn

Bài số 40: Bạn hãy kích vào dấu Đúng; Sai để khẳng định những kết luận sau là đúng hay sai.

1. trong những số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 đa số những số chia hết cho cả 2 và 5 là 120 ; 1890 và 2010. Đúng

2. Trong những số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; đa số những số chia hết cho 5 là: 120 ; 1890 ; 2005 và 2010. Đúng

3. Trong những số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 đa số những số chia hết cho 3 là 1890 ; 2001 ; 2010. Sai

4. Trong những số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 đa số những số chia hết cho 2 là: 120 ; 1890 ; 2008 và 2010. Đúng.

5. Số 45,512 đọc là “ 4 mươi lăm phẩy lăm trăm mười 2” Sai

6. Số 29,84 đọc là “2 9 phẩy 8 tư” Sai

7. Để số 8a3b chia hết cho 2 ; 5 và chia cho 9 dư 2 thì b bằng 0 và a cũng cần bằng 0. Sai . (Vì có 2 kết quả là 8930 và 8030).

8. Tích của 2 số tự động nhiên là 1 số lẻ thì hiệu của 2 số tự động nhiên đấy cũng là 1 số lẻ. Sai

9. Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số 60. Đúng.

10. Tích của 2 số tự động nhiên là 1 số lẻ thì tổng của 2 số tự động nhiên đấy là 1 số lẻ. Sai

11. Để số 2a4b chia hết cho 2 ; 5 và 9 thì b bằng 0 còn a bằng 3. Đúng

12. Để số 2a7b chia hết cho 2 ; 5 ; và 9 thì b bằng 0 còn a cần bằng 9. Sai (vì có 2 kết quả 2970 và 2070 )

13. Tổng của 2 số tự động nhiên là 1 số chẵn thì tích của 2 số tự động nhiên đấy là 1 số chẵn. Sai

14. Tổng của 2 số tự động nhiên là 1 số lẻ thì tích của 2 số tự động nhiên đấy là 1 số chẵn. Đúng

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết