180 bài lớnán cơ bản và nâng cao lớp 2 Các dạng Lớnán cơ bản và nâng cao lớp 2

180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 giúp những em ôn tập thực phải chăng, nắm có thể những dạng Toán từ cơ bản tới nâng cao. Tiếp tục, sẽ luyện giải 5 đề tự động đánh giá Toán lớp 2 trên phía cuối tài liệu, để xem tri thức của mình ra sao nhé.

180 bài Toán lớp 2 chia thành 3 phần: Bài toán về số và chữ số; Bài toán về phép cùng, phép trừ, phép nhân, phép chia; Bài toán về giải toán có lời văn. Qua đấy, những em sẽ nắm vững những dạng Toán lớp 2, để tự tín hơn lúc bước vào 5 học new. Mời những em cùng tải miễn phí tổn:

Phần 1: 1 số bài toán về số và chữ số

Bài 1: Nối (theo mẫu)

Bài 2: Phân tách số thành những chục và đơn vị (theo mẫu)

Bài 3: Viết những số: 236; 880 ; 408 thành những tổng của những trăm, những chục và những đơn vị:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 4: Viết những số gồm:

a) 6 chục và 7 đơn vị: ………………………… …………………………………………..

b) 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị: ………………… …………………………………………..

Bài 5: Viết mọi những số có 2 chữ số mà:

a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………… ……….……………………………….

b) Chữ số hàng chục là 8: ……………………… ..……………………………………..

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….

Bài 6: Viết số thích hợp theo đường mũi tên

Bài 7:

a) Lấy những chữ số 4, 8 khiến chữ số hàng chục, những chữ số 3, 5, 7 khiến chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số?……. Hãy viết mọi những số có 2 chữ số đấy:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

b) Cũng hỏi như câu a) sở hữu số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2: ………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 8: Từ cha chữ số 2, 4, 6 em hãy viết mọi những số có 2 chữ số:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Có bao nhiêu số như vậy?

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 9: Từ 4 chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết mọi những số có 2 chữ số khác nhau:

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 10: Từ cha chữ số 3, 5, 7 em hãy viết mọi những số có 3 chữ số khác nhau:

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 11:

a) Có bao nhiêu số có 1 chữ số: …………… …………………………………………

b) Có bao nhiêu số có 2 chữ số : …………… …………………………………………

c) Từ 26 tới 167 có bao nhiêu số có 2 chữ số? …………………………………………

d) Có bao nhiêu số có cha chữ số? …………… …………………………………………

Bài 12: Cho số 45, số đấy thay đổi đổi như thế nào trường hợp:

a) Xoá bỏ chữ số 5: …………………………… …………………………………………

b) Xoá bỏ chữ số 4: …………………………… …………………………………………

Bài 13: Cho số a có 2 chữ số:

a) Ví dụ chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?

Xem Thêm  Địa lí lớp 5 Bài 22: Ôn tập Giải bài tập Địa lí 5 trang 115

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

b) Ví dụ chữ số hàng chục nâng cao thêm 2 thì số a nâng cao thêm bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

c) Ví dụ chữ số hàng chục nâng cao thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi đổi thế nào?

………………………………………… …………………………………………

Bài 14: Cho số 406:

a) Ví dụ chữ số hàng trăm bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đấy giảm đi (hay nâng cao thêm) bao nhiêu đơn vị?

………………………………………… …………………………………………

b) Số đấy thay đổi đổi như thế nào trường hợp đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 6 cho nhau?

………………………………………… …………………………………………

Bài 15: a) 2 số có 2 chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị kém nhau 5 thì 2 số đấy hơn, kém nhau bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

b) 2 số có 2 chữ số có chung chữ số hàng đơn vị mà có chữ số hàng chục hơn, kém nhau 5 thì 2 số đấy hơn, kém nhau bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

Bài 16: Em hãy viết mọi những số có 2 chữ số mà lúc đọc số đấy theo thứ tự động từ trái sang cần hay từ cần sang trái thì giá trị số đấy vẫn ko đổi. ………………………………..

Bài 17: Cô giáo viết 1 số có 2 chữ số vào 1 miếng bìa rồi đưa cho Huy đọc số đấy. Bạn Huy đọc “6 mươi 8”, tiếp theo Huy đưa miếng bìa cho Hiếu. Bạn Hiếu lại đọc “8 mươi 9”. Cô khen cả 2 bạn đều đọc đúng. Em có thể giải thích tại sao như vậy ko? Có thể tìm được những số có 2 chữ số nào có cùng “đặc điểm” như vậy? …….

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 18: Em hãy viết mọi những số có 2 chữ số mà tổng những chữ số của nó:

a) Bằng 5:………………………………………… …………………………………………

b) Bằng 18:………………………………………… …………………………………………

c) Bằng 1:………………………………………… …………………………………………

Bài 19: Em hãy viết mọi những số có 2 chữ số mà hiệu những chữ số của nó:

a) Bằng 5:………………………………………… …………………………………………

b) Bằng 9;………………………………………… …………………………………………

c) Bằng 0:………………………………………… …………………………………………

Bài 20: Tìm số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 5, hiệu 2 chữ số cũng bằng 5:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 21: Tìm số có 1 chữ số, biết rằng lúc thêm2 đơn vị vào số đấy thì được 1 số có 2 chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 22: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng lúc bớt số đấy 2 chục thì được 1 số có 1 chữ số: ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 23: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng lúc 2 đơn vị vào số đấy thì được 1 số bé hơn 13:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 24: Tìm số có 1 chữ số tao cho lúc thêm 1 chục vào số đấy ta được 1 số lớn hơn 18:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 25: Em hãy viết mọi những số có cha chữ số mà tổng cha chữ số của nó là:

Xem Thêm  Giáo án lớp 8 sách Cánh diều - Toàn bộ các môn Kế hoạch bài dạy lớp 8 5 2023 - 2024 (11 môn)

a) Bằng 3:………………………………………… …………………………………………

b) Bằng 2:………………………………………… …………………………………………

c) Bằng 1:………………………………………… …………………………………………

Bài 26: Em hãy tìm số có cha chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 27: Em hãy tìm số có cha chữ số mà chữ số hàng trăm nhân sở hữu 3 được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân sở hữu 3 được chữ số hàng đơn vị.

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 28: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng lúc thêm 1 vào số đấy thì được số có cha chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 29: Tìm số có cha chữ số, biết rằng lúc bớt số đấy đi 91 ta được số có 1 chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 30: Khoanh vào chữ loại đặt trước ý đúng:

1) Số 306 đọc là:

2) Số 5 trăm 5 đơn vị viết là:

Bài 31: Viết tiếp vào chỗ chấm:

0; 1; ..; .. ; 5; ..; .…; ….; .…; 10; …..; ..…; …..; …..; …..; ……; ..…; …; ……; 20.

Bài 32: a) 2 số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? ………………………….

b) Viết 5 số liền nhau, từng số có 2 chữ số: …………………………………………

Bài 33: a) Số liền sau số 99 là số………. …… Số liền trước số 99 là số……………….

b) Số liền trước và số liền sau của cùng 1 số hơn kém nhau mấy đơn vị? …………..

Bài 34: a) Biết số liền trước của số a là 15, em hãy tìm số liền sau của số a: ………….

b) Biết số liền sau của số b là 20, em hãy tìm số liền trước của số b: ………………….

c) Biết số c ko có số liền trước nó, hỏi số c là số nào? …………………………….

Bài 35: Tìm số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của:

a) 100:………………………………………… …………………………………………

b) 60;………………………………………… …………………………………………

Bài 36: a) Viết mọi những số có 2 chữ số và bé hơn 17: ………………………………

b) Viết mọi những số tròn chục vừa lớn hơn 23 vừa bé hơn 63: ………………………….

Bài 37: Em hãy tìm 2 số liền nhau, biết 1 số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số: .

………………………………………… …………………………………………

Bài 38: Viết tiếp số vào chỗ chấm trong dãy số sau:

a) 0; 1; 2; .… ; .… ; …. ; .… ; …. ; …. ; .… ; ……. ; ……. ; ……. ; …….

b) 0; 2; 4; ….; …. ; …. ; ….. ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ;30.

c) 1; 3; 5; … ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; …. ; ….. ; 31.

Bài 39: Khoanh vào những số bé hơn 19 trong những số sau:

16 ; 21 ; 7 ; 45 ; 6 ; 11 ; 60 ; 20 ; 17 ; 86 ; 12 ; 31 ; 26 ; 18 ; 24.

Bài 40: Viết số thích hợp vào chỗ chấm trong từng số sau đây, biết:

Bài 41: Em hãy viết:

Xem Thêm  Những câu danh ngôn về thầy cô hay và ý nghĩa nhất Danh ngôn hay về thầy cô giáo

Bài 42: Số bé nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số hơn, kém nhau mấy đơn vị:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Bài 43:

a) Tìm số lớn hơn 45 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 5: ……………………

b)Tìm những số có 2 chữ số bé hơn 25 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 5: ……..

Bài 44: Tìm X:

a) X <5……….……………….

b) X < 1 …………………………..

Bài 45: Tìm X là số có 2 chữ số, biết:

a) X <15 ………………………

b) X > 95………………………..

Bài 46: Tìm X.

a) 9 < X < 15 ………………………………………………………………………

b) 48 < X + 1 < 50: ………………………………………………………………..

Bài 47: Tìm X là số có 1 chữ số, biết:

a) 7 < X ……………………………………………………………………..……..

b) 1 + X > 8 ………………………………………………………………………….

Bài 48:

a) Để đánh số trang của 1 cuốn sách từ 1 tới 9, ta cần dùng hết bao nhiêu chữ số?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

b) Để đánh số trang của 1 cuốn sách từ 10 tới 19, ta cần dùng hết bao nhiêu chữ số?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Bài 49: Trong những số từ 10 tới 20, có bao nhiêu:

a) Chữ số 0:……………………………………………………………………………..

b) Chữ số 1: ………………………………………………………………………….

c) Chữ số 5? ……………………………………………………………………………

Bài 50: Bạn Huy đã dùng hết 19 chữ số để viết những số liền nhau thành 1 dãy số liên tục: 1; 2; 3; … ; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số)

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………

Bài 51: Viết thêm 2 số vào dãy số sau:

Phần 2: 1 số bài toán về phép cùng, phép trừ, phép nhân, phép chia

1. Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 52. Điền số thích hợp và ô trống.

a)

Số hạng

5

7

3

15

Số hạng

9

6

8

Tổng

16

20

15

0

b)

Số bị trừ

12

14

11

10

Số trừ

9

7

6

0

Hiệu

0

8

13

10

Bài 53: Điền số thích hợp vào bảng (theo mẫu)

11

12

13

14

15

16

17

– 7

4

+ 8

12

Bài 54:

a) Tổng lớn nhất của 2 số có 1 chữ số là bao nhiêu? ………………………

b) Tổng bé nhất của số có 1 chữ số và số có 2 chữ số là bao nhiêu? ……………….

Bài 55:

a) Hiệu lớn nhất của 2 số có 2 chữ số là bao nhiêu? ………………………

b) Hiệu bé nhất của số có 2 chữ số và số có 1 chữ số là bao nhiêu? ……………….

Bài 56: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

……

Đề tự động đánh giá Toán lớp 2

Bài 1: Cho những số 3, 6, 9, và dấu phép tính (+ ; -) hãy lập những phép tính đúng?

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

………. + 3 = 107 – ….. = 4 + 3…… + ….. = 12 – ….. – ….. = 0

Bài 3: An cho Huy cha hòn bi. Lúc này cả 2 bạn đều có 5 hòn bi. Hỏi trước lúc An cho Huy:

a) Từng bạn có mấy hòn bi?

B) An hơn Huy mấy hòn bi?

Bài 4:

>> Tài liệu vẫn còn, mời người trải nghiệm tải về để xem tiếp