20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh nhiều năm kinh nghiệm môn Hóa lớp 9 Tài liệu bồi dưỡng học sinh nhiều năm kinh nghiệm lớp 9 môn Hóa học

Obtain.vn xin giới thiệu tới người mua 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh nhiều năm kinh nghiệm môn Hóa lớp 9 được chúng tôi tổng hợp đăng tải ngay sau đây.

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh nhiều năm kinh nghiệm môn Hóa lớp 9 là tài liệu vô cùng bổ ích, tổng hợp tri thức trọng tâm bao gồm tri thức và 1 số bài tập ứng dụng của những chuyên đề hóa học dành cho việc bồi dưỡng học sinh nhiều năm kinh nghiệm như: dãy hoạt động hóa học của kim loại, xác định công thức hóa học, axit tác dụng sở hữu bazơ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời người mua cùng tham khảo.

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.

Chú ý:

Những kim loại đứng trước Mg phản ứng sở hữu nước tại nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

Trừ Au và Pt, những kim loại khác đều có thể tác dụng sở hữu HNO3 và H2SO4 đặc nhưng ko giải phóng Hidro.

1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

Trong những phương pháp giải những bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được dùng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời kì, lúc giải những bài toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng những phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải những bài toán Hoá học sau:

a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.

Thí dụ: Đốt cháy 1 hỗn tạp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau thời điểm cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau thời điểm khiến ngưng tụ tương đối nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau thời điểm cho tác dụng sở hữu dung dịch kiềm còn 250ml trong ấy có 100ml nitơ. Thể tích của toàn bộ những khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon

Xem Thêm  Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 43
Bài giải

Lúc đốt cháy hỗn tạp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo phương trình sau:

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1)

CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2)

Theo dữ kiện bài toán, sau thời điểm đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau thời điểm đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu được thể tích nitơ bé hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn tạp ban đầu, vậy thể tích amonac lúc chưa có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do ấy thể tích hiđro cácbon lúc chưa có phản ứng là 300 – 200 = 100ml. Sau thời điểm đốt cháy hỗn tạp tạo thành (550 – 250) = 300ml, cacbonnic và (1250 – 550 – 300) = 400ml tương đối nước.

Từ ấy ta có sơ đồ phản ứng:

CxHy + (x + ) O2 -> xCO2 + H2O

100ml 300ml 400ml

Theo định luật Avogađro, có thể thay thế thế tỉ lệ thể tích những chất khí tham dự và tạo thành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng.

CxHy + 5O2 -> 3CO2 + 4 H2O

=> x = 3; y = 8

Vậy CTHH của hydrocacbon là C3H8

b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn tạp bằng phương pháp đại số.

Thí dụ: Hoà tan trong nước 0,325g 1 hỗn tạp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này 1 dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của từng chất trong hỗn tạp.

Xem Thêm  Soạn bài Em yêu thầy cô (trang 65) Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1

Bài giải

Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:

x + y = 0,35 (1)

PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3

KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3

Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong từng phản ứng:

m’AgCl = x .= x . = x . 2,444

mAgCl = y .= y . = y . 1,919

=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

Từ (1) và (2) => hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178

y = 0,147

=> % NaCl = .100% = 54,76%

% KCl = 100% – % NaCl = 100% – 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn tạp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

2.PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG.

a/ Nguyên tắc:

Trong phản ứng hoá học, những nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.

Từ ấy suy ra:

+ Tổng khối lượng những chất tham dự phản ứng bằng tổng khối lượng những chất tạo thành.

+ Tổng khối lượng những chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng những chất sau phản ứng.

b/ Phạm vi ứng dụng:

Trong những bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi lúc ko cần thiết bắt buộc viết những phương trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa những chất cần xác định và những chất mà đề cho.

Bài 1. Cho 1 luồng khí clo dư tác dụng sở hữu 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại ấy.

Xem Thêm  Địa lí 11 Bài 10: Thực hành Viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cùng hòa Liên bang Đức Soạn Địa 11 Kết nối tri thức trang 44, 45

Chỉ dẫn giải:

Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.

PTHH: 2M + Cl2 2MCl

2M(g) (2M + 71)g

9,2g 23,4g

Ta có: 23,4 x 2M = 9,2(2M + 71)

Suy ra: M = 23.

Kim loại có khối lượng nguyên tử bằng 23 là Na.

Vậy muối thu được là: NaCl

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn tạp X gồm Fe, Mg và Zn bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (tại đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?

Chỉ dẫn giải:

PTHH chung: M + H2SO4 MSO4 + H2

nHSO = nH= = 0,06 mol

ứng dụng định luật BTKL ta có:

mMuối = mX + m HSO- m H= 3,22 + 98 * 0,06 – 2 * 0,06 = 8,98g

Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. 1 lá cho tác dụng hết sở hữu khí clo, 1 lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.

Chỉ dẫn giải:

PTHH:

2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)

Theo phương trình (1,2) ta có:

nFeCl = nFe = = 0,2mol nFeCl = nFe = = 0,2mol

Số mol muối thu được tại 2 phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.

mFeCl= 127 * 0,2 = 25,4g mFeCl= 162,5 * 0,2 = 32,5g

Obtain file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.