Bí quyết giải 7 dạng Lớnán về tỉ số phần trăm Chỉ dẫn cách dạy 7 dạng lớnán về tỉ số phần trăm

Cách giải 7 dạng Toán về tỉ số phần trăm chỉ dẫn những em học sinh lớp 5 giải siêu chi tiết những dạng Toán tỉ số phần trăm, kèm theo những bài tập, thí dụ minh họa. Qua ấy, giúp những em khiến quen sở hữu những dạng Toán tỉ số phần trăm, tự động luyện tập thực nhuần nhuyễn để đạt kết quả cao.

Qua ấy, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình về dạng Toán tỉ số phần trăm lớp 5. Bên cạnh ra, có thể tham khảo những bài tập về tỉ số phần trăm lớp 5 để nắm thực chắn chắn tri thức. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Dạng 1: Bài toán về cùng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm

Bí quyết giải: Những bài toán về cùng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm giáo viên chỉ dẫn học sinh phương pháp thực hành như đối sở hữu những số tự động nhiên rồi viết thêm ký hiệu phần trăm (%) vào bên nên kết quả tìm được.

Bài 1: Tính

Lời giải:

Bài 2: 1 hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi:

a) Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?

b) Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?

Chỉ dẫn:

Ta coi số bi trong hộp là 100% rồi khiến tính cùng, trừ những tỉ số phần trăm ấy như cùng trừ những số tự động nhiên để tìm ra kết quả.

Lời giải:

a) Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm số phần trăm so sở hữu số bi cả hộp là:

30% + 25% = 55%

b) Số bi xanh so sở hữu số bi cả hộp chiếm số phần trăm là:

100% – 55% = 45%

Đáp số: a) Bi đỏ và bi vàng: 55%

b) Bi xanh: 45%

Bài tập tự động luyện:

Bài 1: Tính:

78,89% + 347,12percent8312,52% – 405,8percent45% x 1,025843,79% x 0,01435,69% x 138,261% : 5,2266,22% : 34483% : 35

Gợi ý đáp án

78,89% + 347,12% = 426.01 %

35,69% x 13 = 463.97 %

8312,52% – 405,8% = 7906.72 %

8,261% : 5,2 =

45% x 1,025 = 46.125 %

266,22% : 34 = 7.83 %

843,79% x 0,014 = 11.81306 %

483% : 35 = 13.8 %

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 0,92% x 324 + 0,92% x 678

b) 4,9% x 3,3 – 4,8% x 3,3

Gợi ý đáp án

a) 0,92% x 324 + 0,92% x 678

= 0,92 x (324 + 678)

= 0,92 x 1002

= 921.84 %

b) 4,9% x 3,3 – 4,8% x 3,3

= (4,9 – 4,8) x 3,3

= 0.1 x 3,3

= 0,33

Dạng 2: Tìm tỉ số phần trăm của 2 số

Bí quyết giải: Đối sở hữu dạng toán này những em đã được học phương pháp tìm tỉ số phần trăm của 2 số và khiến 1 số bài toán mẫu tại sách giáo khoa. Dựa trên bài toán mẫu giáo viên chỉ dẫn giải những bài tập nâng cao.

Bài tập ứng dụng:

Bài 1: 1 shop đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế shop bán được 15 tấn gạo. Hỏi:

a) Shop đã thực hành được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b) Shop đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Chỉ dẫn: Đây là 1 bài toán dễ, học sinh ứng dụng phương pháp tìm tỉ số phần trăm của 2 số đã được học để giải.

Giải

a) Shop đã thực hành được so sở hữu kế hoạch là:

(15 : 12) x 100 = 125% (kế hoạch)

b) Shop đã vượt mức kế hoạch là:

125% – 100% = 25% (kế hoạch)

Đáp số: a) 125% kế hoạch

b) 25% kế hoạch

Từ bài toán 1 chỉ dẫn học sinh rút ra quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta tìm thương của 2 số ấy, nhân thương ấy sở hữu 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên nên kết quả vừa tìm được.

Bài 2: Cuối 5 học, 1 shop hạ giá bán vở 20%. Hỏi sở hữu cùng 1 số tiền như cũ, 1 học sinh sẽ sắm thêm được bao nhiêu phần trăm số vở?

Chỉ dẫn:

Xem giá tiền 1 quyển vở trước đây là 100% để tính lúc hạ giá, từ ấy tính được số vở sắm thêm.

Lời giải:

Do đã bán hạ giá 20% nên để sắm 1 quyển vở trước đây cần nên trả 100% số tiền thì nay nên trả:

100% – 20% = 80% (số tiền)

20% số tiền còn lại sắm được:

20 : 80 = 25%(số vở)

Đáp số: 25% số vở

Bài 3: Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau thời điểm phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô?

Chỉ dẫn:

Đối sở hữu bài toán này ko cho những dữ liệu quản lý nên giáo viên nên từng bước chỉ dẫn học sinh giải bài toán phụ để tìm dữ kiện để có thể vận dụng theo quy tắc tìm đáp số.

– Tính lượng nước chứa trong 200kg hạt tươi = 200 : 100 x 20.

– Tính lượng nước còn lại trong hạt đã phơi khô = Lượng nước ban đầu chứa trong 200kg tươi – số ki-lô-gam hạt nhẹ đi sau thời điểm phơi khô nhẹ hạt.

– Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô = Lượng nước còn lại trong hạt đã phơi khô : Số lượng hạt phơi khô x 100

Lời giải:

Lượng nước ban đầu chứa trong 200kg tươi là:

200 : 100 x 20 = 40(kg)

Số lượng hạt phơi khô còn:

Xem Thêm  Lớnán 3: Chu vi hình chữ nhật Giải Lớnán lớp 3 trang 38, 39 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

200 – 30 = 170(kg)

Lượng nước còn lại trong 170kg hạt đã phơi khô:

40 – 30 = 10(kg)

Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô là:

10 : 170 = 5,88%

Đáp số: 5,88%

Bài tập tự động luyện:

Khối lớp 5 của 1 trường tiểu học có 150 học sinh, trong ấy có 78 học sinh nữ.

a) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ sở hữu số học sinh khối 5.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam sở hữu số học sinh khối 5.

c) Tính tỉ số phần trăm của học sinh nam sở hữu số học sinh nữ.

Gợi ý đáp án

a) Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so sở hữu số học sinh của khối 5 là :

78 : 150 x 100 = 52%

b) Tỉ số phần trăm số học sinh nam so sở hữu số học sinh của khối 5 là :

100% – 52% = 48%

c) Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so sở hữu số học sinh nữ là :

150 – 78 x 100 = 92%

Dạng 3: Tìm giá trị phần trăm của 1 số

Bí quyết giải: Muốn tìm giá trị phần trăm của 1 số ta lấy số ấy chia cho 100 rồi nhân sở hữu số phần trăm hoặc lấy số ấy nhân sở hữu số phần trăm rồi chia cho 100

Bài 1: Lớp 5A có 30 học sinh trong ấy số học sinh nữ chiếm 60%. Hỏi số học sinh nữ có bao nhiêu em.

Chỉ dẫn:

Bài tập bắc buộc gì? (tìm số học sinh nữ của lớp 5A).

Tìm số học sinh nữ cũng chính là tìm 60% của 30 là bao nhiêu?

Từ ấy cho học sinh vận dụng để giải.

Lời giải:

Số học sinh những của lớp 5A là:

30 : 100 x 60 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 (học sinh nữ)

Từ bài toán 1, học sinh rút ra quy tắc: Muốn tìm giá trị phần trăm của 1 số ta lấy số ấy chia cho 100 rồi nhân sở hữu số phần trăm hoặc lấy số ấy nhân sở hữu số phần trăm rồi chia cho 100.

Học sinh vận dụng quy tắc để khiến những bài tập sau:

Bài 2: 1 tấm vải sau thời điểm giặt xong bị co mất 2% chiều dài ban đầu. Giặt xong tấm vải chỉ còn 24,5m. Hỏi trước lúc giặt tấm vải dài bao nhiêu mét?

Chỉ dẫn:

Xem chiều dài ban đầu của tấm vải là 100% để tìm ra đáp số.

– Tính số % vải còn lại sau thời điểm giặt xong.

– Để tính được chiều dài ban đầu của tấm vải, thực hành phép chia 24,5 : 98%.

Lời giải:

Ví dụ xem chiều dài ban đầu của tấm vải là 100% thì chiều dài còn lại so sở hữu chiều dài ban đầu của tấm vải là:

100% – 2% = 98%

Chiều dài ban đầu của tấm vải là:

24,5 : 100 x 98 = 25(m)

Đáp số: 25m vải

Bài 3: 1 nhà thầu xây dựng nhận xây đựng 1 ngôi nhà sở hữu chi chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5%, nhà thầu đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?

Chỉ dẫn:

Xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đầu là 100% để tính.

Lời giải:

Bí quyết 1: Ví dụ xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đâù là 100% thì số tiền xây nhà sau thời điểm bớt so sở hữu số tiền ban đầu là:

100% – 2,5% = 97,5%

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 x 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Đáp số: 351 000 000 đồng

Bí quyết 2:

Số tiền chủ nhà xin hạ bớt là:

360 000 000 x 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Đáp số: 351 000 000 đồng

Bài 4: Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

Chỉ dẫn:

– Trước hết cần nên biết lượng muối chứa trong 400 gam nước biển là bao nhiêu? (Thực hành phép tính 400 x 4%)

– Hiểu: Dung dịch chứa 2% muối túc là cứ có 100 gam nước biển thì có 2 gam muối.

– Từ ấy tính lượng nước lã nên thêm vào.

Lời giải:

Lượng muối chứa trong 400 nước biển có 4% muối là:

400 x 4 : 100 = 16 (g)

Vì Dung dịch chứa 2% muối nên cứ có 100g nước thì có 2g muối.

Để có 16 gam muối cần có số lượng nước là:

100 : 2 x 16 = 800(g)

Lượng nước nên đổ thêm vào là:

800 – 400 = 400(g)

Đáp số: 400 g

Bài tập tự động luyện:

Khối 5 của 1 trường có 180 học sinh xếp loại học lực gồm bố loại nhiều năm kinh nghiệm, khá, trung bình và ko có loại yếu. Số học sinh nhiều năm kinh nghiệm chiếm 1/3 số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 25% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh từng loại.

b) Tính tỉ số phần trăm số hoc sinh khá so sở hữu cả khối

Gợi ý trả lời

a) Số học sinh nhiều năm kinh nghiệm là:

180 x 1/3 = 60 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

(180 – 60) x 25% = 30 (học sinh)

Xem Thêm  Quy định quản lý nhân sự Nội quy hành chính

Số học sinh khá là:

180 – 60 – 30 = 90 (học sinh)

b)

Tỉ số phần trăm của số học sinh khá sở hữu cả khối là:

90 : 180 = 1/2 = 50%

Đáp số: a) Nhiều năm kinh nghiệm: 60 học sinh

Khá: 90 học sinh

Trung bình: 30 học sinh

b) 50%

Dạng 4: Tìm 1 số lúc biết giá trị phần trăm của số ấy

Bí quyết giải: Muốn tìm 1 số lúc biết giá trị phần trăm của số ấy ta lấy giá trị ấy chia cho số phần trăm rồi nhân sở hữu 100 hoặc lấy giá trị ấy nhân sở hữu 100 rồi chia cho số phần trăm.

Bài 1: 1 lớp có 25% học sinh nhiều năm kinh nghiệm, 55% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp ấy biết số học sinh trung bình là 5 bạn?

Chỉ dẫn:

Xem tổng số học sinh của lớp là 100% để tính.

– Tính số % học sinh trung bình của lớp ấy.

– Để tính được chiều dài ban đầu của tấm vải, thực hành phép chia 5 : số % học sinh trung bình của lớp ấy.

Lời giải:

Ví dụ xem tổng số học sinh của lớp là 100% thì số học sinh trung bình so sở hữu số học sinh của lớp là:

100% – (25% + 55%) = 20%

Số học sinh của lớp là:

5 : 20 x 100 = 25 (học sinh)

Đáp số: 25 học sinh

Từ bài toán 1, học sinh rút ra qui tắc tổng quát: Muốn tìm 1 số lúc biết giá trị phần trăm của số ấy ta lấy giá trị ấy chia cho số phần trăm rồi nhân sở hữu 100 hoặc lấy giá trị ấy nhân sở hữu 100 rồi chia cho số phần trăm.

Bài 2: Tính tuổi 2 anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Chỉ dẫn:

Theo đề bài thì 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi hay (50% x 2) tuổi anh hơn (37,5% x 2) tuổi em là 14 tuổi.

Lời giải:

Vì 50% tuổi anh hơn 37,5 tuổi em là 7 tuổi nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi.

100% hơn 62,5% là:

100% – 62,5% = 37,5%

14 tuổi hơn 2 tuổi là:

14 – 2 = 12 (tuổi)

Tuổi anh là:

12 : 37,5 x 100 = 32 (tuổi).

75% tuổi em là:

32 – 14 = 18 (tuổi).

Tuổi em là:

18 : 75 x 100 = 24 (tuổi)

Đáp số: Em 24 tuổi

Anh 32 tuổi

Bài 3: Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100 kg cỏ tươi ta được bao nhiêu ki lô gam cỏ khô?

Chỉ dẫn:

Giáo viên giảng cho học sinh hiểu:

– Lượng nước trong cỏ tươi là 55% tức là cứ 100 kg cỏ tươi thì có 55 kg nước và 45 kg cỏ.

– Lượng nước trong cỏ khô là 10% tức là cứ 100 kg cỏ khô thì có 10 kg nước và 90 kg cỏ.

Từ ấy học sinh vận dụng quy tắc để tính.

Lời giải:

Lượng cỏ trong cỏ tươi là:

100% – 55% = 45%

100% kg cỏ tươi thì có:

100 x 45 : 100 = 45(kg cỏ)

45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vây lượng cỏ khô thu được từ 100 kg cỏ tươi là:

45 x 100 : 90 = 50(kg)

Đáp số: 50 kg cỏ khô

Bài tập tự động luyện:

Lúc trả bố̀i kiểm tra toán của lớp 5A, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn 5%”. Biết rằng có tất cả 18 điểm 9 và 10. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bộ́n?

Lời giải

Số điểm 9 chiếm:

25% – 5% = 20%

Số điểm 10 và điểm 9 chiếm:

25% + 20% = 45%

Số học sinh lớp 5A là:

18 : 45 x 100 = 40 (học sinh)

Đáp số: 40 học sinh

Dạng 5: Bài toán về tính lãi, tính vốn

Bài 1: 1 shop định giá sắm hàng bằng 75% giá bán. Hỏi shop ấy định giá bán bằng bao nhiêu phần trăm giá sắm?

Chỉ dẫn:

– Trước hết tìm giá bán và giá sắm (Xem giá bán là 100% thì giá sắm là 75%.).

– Tìm tỉ số giữa giá bán và giá sắm.

Lời giải:

Xem giá bán là 100% thì giá sắm là 75%.

Vậy giá bán ra so sở hữu giá sắm vào chiếm số phần trăm là:

100 : 75 = 133,33%

Đáp số: 133,33% giá sắm

Bài 2: 1 cái xe đạp giá 1 700 000 đồng, nay hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe đạp thời gian này} là bao nhiêu?

Chỉ dẫn:

Xem giá cái xe đạp lúc đầu là 100% để tìm ra kết quả.

Lời giải:

Xem giá cái xe đạp lúc đầu là 100%, sau thời điểm giảm chỉ còn:

100% – 15% = 85%

Giá cái xe đạp hiện nay là:

1 700 000 x 85 : 100 = 1 445 000(đồng)

Đáp số: 1 445 000 đồng.

Bài tập tự động luyện:

Lãi suất tiết kiệm có kì hạn 1 tháng là 0,5% (sau từng tháng sẽ tính gộp tiền lãi vào gốc để tính lãi tiếp). Cô Huyền gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng . Hỏi sau 2 tháng cô Huyền có mọi bao nhiêu tiền cả gốc và lãi?

Dạng 6: Bài toán đưa về dạng toán quen thuộc

Đối sở hữu 1 số bài toán về tỉ số phần trăm, giáo viên có thể chỉ dẫn học sinh đưa về những dạng toán quen thuộc như tổng – tỉ, hiệu – tỉ,… để tìm ra đáp số nhanh hơn, dễ hiểu hơn.

Xem Thêm  Cách chơi sport Warcraft 3 cơ bản

Bài 1: Tổng của 2 số bằng 25% thương của 2 số ấy cũng bằng 25%. Tìm 2 số ấy.

Chỉ dẫn:

Đổi 25% về dạng phân số, bài toán đưa về dạng tìm 2 số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải:

Đổi 25% = 0,25

Số thứ 1 là: 0,25 : (1+4) = 0,05

Số thứ 2 là: 0,25 – 0,05 = 0,2

Đáp số: 0,05 và 0,2

Bài 2: Tìm 2 số, biết 25% số thứ 1 bằng 1/3 số thứ 2 và hiệu của 2 số là 15/37.

Chỉ dẫn: học sinh giải tương tự động bài 1.

Lời giải:

Đổi 25% = 1/4

Theo bài ra 1/4 số thứ 1 bằng 1/3 số thứ 2:

Số thứ 1 là: 15/37 : (4 – 3) x 4 = 60/37

Số thứ 2 là: 60/37 – 15/37 = 45/37

Đáp số: 60/37 và 45/37

Dạng 7: Bài toán liên quan tới dạng điển hình khác

Bài 1: Khối lượng công việc nâng cao 32%. Hỏi nên nâng cao số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động nâng cao 10%.

Lời giải:

Bí quyết 1: Ví dụ xem khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc new so sở hữu công việc cũ là:

100% + 32% = 132%.

Ví dụ xem năng suất lao động cũ là 100% thì năng suất lao động new so sở hữu năng suất lao động cũ là:

100% + 10% = 110%

Để thực hành được khối lượng công việc new sở hữu năng suất lao động new thì số công nhân nên đạt tới mức là:

132% : 110% = 120%

Vậy tỉ số phần trăm số công nhân nên nâng cao thêm so sở hữu số cũ là:

120% – 100% = 20%

Đáp số: 20%

Bí quyết 2: Đổi 32% = 0,32 ; 10% = 0,1

Ví dụ xem khối lượng công việc cũ là 1 đơn vị thì khối lượng công việc new so sở hữu công việc cũ là:

1 + 0,32 = 1,32

Ví dụ xem năng suất lao động cũ là 100% thì năng suất lao động new so sở hữu năng suất lao động cũ là:

1 + 0,1 = 1,1

Để thực hành được khối lượng công việc new sở hữu năng suất lao động new thì số công nhân nên đạt tới mức là:

1,32 : 1,1 = 1,2

Vậy tỉ số phần trăm số công nhân nên nâng cao thêm so sở hữu số cũ là:

1,2 – 1 = 0,2

Đổi 0,2 = 20%

Đáp số 20%.

Bài 2: Tìm diện tích hình chữ nhật, biết rằng trường hợp chiều dài nâng cao 20% số đo và chiều rộng giảm 15% số đo thì diện tích nâng cao thêm 20percentdm2 .

Chỉ dẫn học sinh giải theo 2 phương pháp như bài tập 1.

Lời giải:

Bí quyết 1: Ví dụ xem chiều dài cũ là 100% thì chiều dài new so sở hữu chiều dài cũ là:

100% + 20% = 120%

Ví dụ xem chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng new so sở hữu chiều rộng cũ là:

100% – 15% = 85%

Diện tích hình chữ nhật new so sở hữu diện tích hình chữ nhật cũ là:

12% x 85% = 102%

Diện tích hình chữ nhật cũ nâng cao lên.

102% – 100% = 2%

Theo bài ra 2% biểu thị cho 2 dm2. Vậy diện tích hình chữ nhật cũ là:

20 : 2% = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000 dm2

Bí quyết 2: Đổi 20% = 0,2 ; 15% = 0,15

Ví dụ xem chiều dài cũ là 1 đơn vị thì chiều dài new so sở hữu chiều dài cũ là:

1 + 0,2 = 1,2

Ví dụ xem chiều rộng cũ là 1 đơn vị thì chiều rộng new so sở hữu chiều rộng cũ là:

1 – 0,15 = 0,85

Diện tích hình chữ nhật new so sở hữu diện tích hình chữ nhật cũ là:

1,2 x 0,85 = 1,02

Diện tích hình chữ nhật cũ nâng cao thêm:

1,02 – 1 = 0,02

Theo bài ra, số 0,02 biểu thị cho 20 dm2. Vậy diện tích hình chữ nhật cũ là:

20 : 0,02 = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000 dm2

Bài 3: Mức lương của công nhân nâng cao 20%, giá sắm hàng giảm 20%. Hỏi sở hữu mức lương này thì lượng hàng new sẽ sắm được nhiều hơn lương hàng cũ bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

Ví dụ xem mức lương cũ là 100% thì mức lương new của viên chức là:

100% + 20% = 120%

Ví dụ xem giá sắm hàng cũ là 100% thì giá sắm hàng new là:

100% – 20% = 80%

Sở hữu mức lương này thì lượng hàng new nên đạt:

120% : 80% = 150%

Vậy tỉ số phần trăm lượng hàng new so sở hữu lượng hàng cũ là:

150% – 100% = 50%

Đáp số: 50%

Bài tập tự động luyện:

1 shop bán bánh kẹo nhập về 360 thùng bánh. Sau khoản thời gian bán được 300 thùng, shop đã thu đủ số tiền vốn. Số bánh còn lại shop đã giảm giá bán 20% so sở hữu giá bán của 300 thùng đã bán. Hỏi sau thời điểm bán hết 360 thùng bánh ấy shop được lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

Lời giải

Ta coi giá của từng thùng bánh là 100% vậy giá bán 300 thùng bành = giá gốc và bằng 300 x 100% = 30000

Giá của 60 thùng bánh cuối là: (100 – 20) x 60 = 4800

Shop ấy được lãi là: 4800 : 30000 = 0,16 = 16 %

Đáp số: 16 %

Tài liệu vẫn còn, mời quý khách tải về để xem tiếp