Bảng động từ bất quy tắc Lớp 8 Tổng hợp các động từ bất quy tắc lớp 8

Bảng động từ bất quy tắc lớp 8 là những động từ ko theo 1 quy tắc nhất định nào trong ngữ pháp tiếng anh và ko dùng đuôi ED phía sau những động từ này.

Động từ bất quy tắc lớp 8 được biên soạn siêu khoa học, ưu thích sở hữu mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá tới nhiều năm kinh nghiệm được chia thành 5 cột. Cột trước tiên là số thứ tự động, cột thứ 2 là động từ trên dạng nguyên thể, cột thứ bố là động từ bất quy tắc trên dạng quá khứ, cột thứ tư là động từ trên thì hoàn thành và cột cuối cùng là nghĩa của từ. Qua ấy giúp học sinh củng cố, nắm vững chắn chắn tri thức ứng dụng, vận dụng sở hữu những bài tập cơ bản; học sinh có học lực khá, nhiều năm kinh nghiệm nâng cao tư duy và kỹ năng giải đề sở hữu những bài tập vận dụng nâng cao để học phải chăng tiếng Anh. Không tính ấy khách hàng xem thêm bài tập tiếng Anh về so sánh hơn và so sánh hơn nhất, bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh.

Động từ bất quy tắc là gì

Đúng như tên gọi của nó, 1 động từ ko tuân theo quy tắc thông thường lúc chuyển sang dạng quá khứ hoặc quá khứ phân từ được gọi là động từ bất quy tắc.

Dí dụ: start có dạng quá khứ là started và dạng phân từ là begun.

100 Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh lớp 8

TTInfinitivePreviousPastParticipleWhich means1be (am,is,are)was, werebeenthì, là, ở2becomeBecamebecometrở nên3beginBeganbegunbắt đầu4blowBlewblownthổi5breakBrokebrokenbể, làm cho vỡ6bringBroughtbroughtmang7buildBuiltbuiltxây dựng8burstBurstburstnổ, nổ tung9buyBoughtboughtmua10canCouldcó thể11catchCaughtcaughtchụp, bắt12chooseChosechosenlựa chọn13comecamecomeđến14costcostcosttrị giá15cutcutcutcắt16dodiddonelàm17drawdrewdrawnvẽ18drinkdrankdrunkuống19drivedrovedrivenlái xe20eatateeatenăn21fallfellfallenrơi, té, ngã22feedfedfedcho ăn, nuôi23feelfeltfeltcảm thấy24fightfoughtfoughtchiến đấu25findfoundfoundtìm thấy26flyflewflownbay27forgetforgotforgottenquên28forgiveforgaveforgiventha thứ29freezefrozefrozenđông lại, ướp30getgotgotten31givegavegivencho, biếu, tặng32gowentgoneđi33growgrewgrownmọc, lớn lên34hanghunghangtreo35havehadhadcó36hearheardheardnghe, nghe thấy37hidehidhiddenche dấu, ẩn nấp38hithithitđánh, đụng, va39holdheldheldcầm, tổ chức40hurthurthurtlàm đau, đau41keepkeptkeptgiữ, giữ gìn42knowknewknownbiết43laylaidlaidđặt, đẻ (trứng)44leadledled45leanleantleant46learnlearntlearnthọc47leaveleftleftrời đi, để lại48lendlentlentcho mượn49letletletđể cho50lielaidlainnằm51lightlightedlitthắp sáng52loselostlostđánh mất, lạc53makemademadelàm, chế tạo54maymight55meetmetmetgặp56musthad tophải57paypaidpaidtrả tiền58putputputđặt, để59readreadreadđọc60rideroderiddencưỡi, đi (xe)61ringrangrungrung, reo62riseroserisendâng lên63runranrunchạy64Saysaidsaidnói65Seesawseennhìn thấy, thấy66Sellsoldsoldbán67sendsentsentgởi68Setsetsetđặt, để69shakeshookshakenrung, lắc70shallshouldsẽ, nên71shineshoneshonechiếu sáng72shootshotshotbắn, sút (bóng)73showshowedshownchỉ, cho xem74Shutshutshutđóng lại75Singsangsunghát76Sinksanksunkchìm xuống77Sitsatsatngồi78sleepsleptsleptngủ79smellsmeltsmeltngửi80speakspokespokennói81spendspentspenttiêu, xài, trải qua82splitsplitsplitchẻ, nứt83spreadspreadspreadtrải ra, lan đi84standstoodstoodđúng85stealstolestolenđánh cắp86strikestrokestrickenđánh, đình công87sweepsweptsweptquét88swimswamswumbơi89taketooktakencầm lấy90teachtaughttaughtdạy91teartoretornxé rách92telltoldtoldkể lại, nói93thinkthoughtthoughtnghĩ, suy nghĩ94throwthrewthrownném, quăng95understandunderstoodunderstoodhiểu96wakewokewakenthức dậy97wearworewornmặc, mang trong mình, đội98willwouldsẽ99winwonwonthắng cuộc100writewrotewrittenviết

Xem Thêm  Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 3: Lesson One Fluency Time 3 trang 74 Household and Associates (Chân trời sáng tạo)

Lúc nào dùng động từ bất quy tắc trong câu

Đông từ bất quy tắc thường sẽ được vận dụng lúc 1 trong những trường hợp dưới đây xảy ra :

Động từ bất quy tắc được dùng trong những thì như thì quá khứ đơn,quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành,.

Động từ bất quy tắc dùng để diễn tả 1 hoặc 1 loạt hành động đã xảy ra trong quá khứ, có thời kì cụ thể xảy ra hành động, sự việc ấy hoặc hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn đang kéo dài tới hiện tại và xảy ra trong tương lai, trong 1 số trường hợp ko cần xác định thời kì cụ thể.

Động từ bất quy tắc dùng để diễn tả 1 hoặc nhiều hành động liên tục xảy ra chính xác trên đâu, thời kì nào nhằm thông tin sự việc, hoặc dùng động từ bất quy tắc lúc muốn đặt 1 câu hỏi để kiếm tìm bất kì 1 thông tin nào.

Bài tập động từ bất quy tắc lớp 8

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc theo quá khứ đơn

a. The movie ………………… (start) late.

b. I ………………… (select) noodle for lunch.

c. He ………………… (preserve) his promise.

d. The kids ………………… (sleep) on the couch.

đ. We ………………… (lend) Lisa $50.

e. He ………………… (inform) us that he lived in Shanghai.

ê. On the age of 25, he ………………… (turn out to be) a designer.

g.They ………………… (swim) 650 meters.

h. I ………………… (give) my good friend a CD for Christmas.

i. They ………………… (communicate) Japanese lớn the waiter.

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc theo quá khứ phân từ

1. Why has she ………………… (go away) already?

2. Had you ………………… (hear) of this band earlier than you got here right here?

3. I’ve ………………… (give) some cash lớn Anne.

4. She’s ………………… (deliver) a cake lớn the celebration, we ate all of it.

5. It had ………………… (turn out to be) very chilly, so we went inside.

6. Don’t fear, we haven’t ………………… (overlook) concerning the celebration.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay Dàn ý & 10 bài nghị luận về lãng phí thời kì

7. The birds have ………………… (fly) south for the winter.

8. I’ve ………………… (be) sick all day.

9. They’ve ………………… (start) portray the lounge.

10. I’ve ………………… (preserve) this secret for ages.

Bài 3: Change verb into the previous easy

1.I (learn) _____ three books final week

2. They (communicate) _______ French lớn the waitress.

3. He (perceive) _______ throughout the class, however now he would not perceive.

4. He (overlook) ______ lớn purchase some milk.

5. I (give) ______ my mom a CD for Christmas.

6. He (inform) _____ me that he lived in Toronto.

7. The movie (start) ______ late.

8. We (fly) ______ lớn Da Nang.

9. They (drive) _____ lớn Beijing.

10. He (educate) ______ English on the College.

Bài 4: Change verbs into previous participle

1. We have already (have) ____lunch.

2. This was the primary time she had (do) _____ her homework.

3. He has by no means (drive) _______ a motorcycle earlier than.

4. By the point we arrived, the kids had (eat) ______ all of the chocolate.

5. Are you okay? I’ve (really feel) ______ higher.

6. I would (lend) _____ my umbrella lớn John, so I bought moist.

7. It had (turn out to be) ______ very chilly, so we went inside.

8. Have you ever (select) ______ your college but?

9. Why has John (go away) _____ already?

10. She has (know) ______ about this drawback for 3 months.

Bài 5. Change verbs into the proper type

1. Have you ever already (learn) ______ in the present day’s newspaper?

2. He has (lose) _____ his pockets once more.

3. They (communicate) ______ French lớn the waitress.

4. They (swim) _____ 500m.

5. I’ve (write) _______ three essays this week.

6. She (drink) _____ an excessive amount of espresso yesterday.

7. The kids (sleep) ______ within the automobile.

8. I (ship) ______ you an electronic mail earlier.

9. She had (put on) _____ her blue costume many occasions.

10. Why have you ever (stand) ______ up – are we leaving?

Train 6 Give the proper type of verb

1. Yesterday, I (go) ………. lớn the restaurant with a consumer.

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể 31 câu trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT 2018

2. We (drive) ……….across the parking zone for 20 minutes lớn discover a parking area.

3. When he (arrive) ……….on the restaurant, the place (be) ……….full.

4. The waitress (ask) ……….us if we (have) ……….reservations.

5. I (say) ……….that he would come.

6. The waiter (inform) ……….us lớn come again in lớn hours.

7. My consumer and I slowly (stroll) ……….again lớn the automobile.

8. We (cease) ………. on the grocery retailer and (purchase) ……….some truffles.

9. My sister (get) ……….married final month.

10. Daisy (come) ……….lớn her grandparents’ home 3 days in the past.

11. My laptop (be) ……….damaged yesterday.

12. He (purchase) ……….me an enormous teddy bear on my birthday final week.

13. My good friend (give) ……….me a bar of chocolate after I (be) ……….at college yesterday.

14. My youngsters (not do) ……….their homework final night time.

15. You (dwell) ……….right here 5 years in the past?

16. They (watch) ……….TV late at night time yesterday.

17. (Be) ……….your good friend at your home final weekend?

18. They (not be) ……….excited concerning the movie final night time.

19. The place (spend/you) ……….your final vacation?

20. I (go to) ……….a lot of attention-grabbing locations. I (be) ……….with two buddies of mine.

Train 7: Learn the sentences and fill within the blanks with the proper types of the verbs

1. My mother and father _____________ dwelling very late final Friday. (come)

2. My buddies _____________ a beautiful current for my birthday. (give)

3. She _____________ very stunned when she _____________ that man there. (be/ see)

4. The boys _____________ ten minutes in the past. (meet)

5. Any person _____________ my cash! (steal)

6. I _____________ my homework after which I _____________ all of the books into my e-book. (do/ put)

7. Daisy _____________ (deliver) some candies lớn the party.

8. I _____________ (hear) a brand new music on the radio. I cherished it! It _____________ (be) so cool.

9. Peter _____________ (perceive) all the things the instructor _____________ (say) in Maths.

10. My mom _____________ (overlook) lớn purchase some milk.

11. The kids _____________ (sleep) within the automobile. They _____________ (be) so drained.

12. We _____________ (go away) at 7 a.m this morning earlier than the children _____________ (get up).