Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài Các mốc lịch sử Việt Nam

Những mốc lịch sử Việt Nam từ 1919 tới 1975 là tài liệu vô cùng hữu ích thống kê toàn bộ những sự kiện quan yếu theo tiến trình lịch sử Việt Nam trong chương trình Sử 12. Thông qua những mốc lịch sử Việt Nam người mua học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố tri thức để nắm được những mốc lịch sử quan yếu.

Những mốc lịch sử Việt Nam được biên theo chương trình sách giáo khoa hiện hành nhằm giúp cho những em học sinh có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố tri thức. Những 5 sắp đây, đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử được biên soạn theo cấu trúc thông tin đa chiều, mức độ khó cũng dần nâng cao lên. Học sinh ko chỉ nên nắm vững tri thức cơ bản để trả lời những câu hỏi nhận biết mà còn nên biết vận dụng tri thức để trả lời những câu hỏi vận dụng, vận dung cao. Vậy dưới đây là bảng thống kê sự kiện Lịch sử Việt Nam mời người mua cùng đón đọc. Kế bên những mốc lịch sử thế giới người mua xem thêm bảng sự kiện lịch sử thế giới.

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ trên Việt Nam từ 1919 – 1925

Thời kìNội dung (Sự kiện)5-6-1911Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước6-1919Nguyễn Tình ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam1919Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản dân tộc1920Công nhân Sài Gòn – Chơ Lớn xây dựng thương hiệu Công hội đỏ7-1920Nguyễn Tình ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ 1 những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin.12-1920Nguyễn Tình ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cùng sản và tham dự sáng lập Đảng cùng sản Pháp1921Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa trên Pari, báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận1922- Công viên chức chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương- Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo trên Nam Định, Hải Dương, Hà Nội1921-1923Ra đời những tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân…1923Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì6-1923Nguyễn Tình ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân trên Liên Xô và được bầu vào BCH của Hội1923-1924Ra đời những tờ báo Sự thực, tạp chí thư tín quốc tế11-11-1924Nguyễn Tình ái Quốc tới Quảng Châu để huấn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức bí quyết mạng và truyền bá lí luận bí quyết mạng GPDT vào Việt Nam8-1925Công nhân thợ máy xưởng Cha son đấu tranh, đánh dấu bước tiến new của phong trào công nhân1925Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ trên Việt Nam từ 1925 – 1930

Thời kìNội dung (Sự kiện)2-1925Thành lập Cùng Sản đoàn6-1925Thành lập Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên21-6-1925Ra đời báo Thanh Niên1926-1927Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng1927Các bài giảng của Nguyễn Tình ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh25-12-1927Thành lập Việt Nam quốc dân đảngCuối 1928Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên2-1929Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh trên Hà Nội3-1929Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên lập ra chi bộ Cùng sản trước tiên trên Bắc Kì5-1929Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước17-6-1929Đông Dương Cùng sản đảng được thành lập8-1929Thành lập An Nam cùng sản đảng9-1929Thành lập Đông Dương cùng sản Liên đoàn11-1929An Nam Cùng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương1928-1929Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân6-1à8-2-1930Hội nghị hợp nhất cha tổ chức cùng sản tại Hương Cảng (TQ)9-2-1930Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ24-2-1930Đông Dương Cùng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN3-2-1930Lấy làm cho ngày kỉ niệm xây dựng thương hiệu ĐCSVN2-1930Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua

Xem Thêm  Tổng hợp các phương pháp giải Lớnán Tiểu học Cách giải các dạng Lớnán cấp Tiểu học

Bài 14: Phong trào bí quyết mạng 1930 – 1945

Thời kìNội dung (Sự kiện)1-5-1930Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động12-9-1930Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên9-1930Xô viết ra đời trên Nghệ AnCuối 1930 đầu 1931Xô Viết ra đời trên Hà Tĩnh10-1930Luận Cương chính trị tháng 10 – Trần Phú

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Thời kìNội dung (sự kiện)3-1935Đại hội đại biểu lần thứ 1 tại Ma Cao (Trung Quốc)7-1935Quốc tế cùng sản tiến hành đại hội lần VII6-1936Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền7-1936Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải (TQ)11-1936Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời3-1938Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 1939 – 1945

Thời kìNội dung (Sự kiện)11-1939Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm – Hóc Môn)22-9-1940Nhật vào Việt Nam11-1940Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp trên Cha Đình , Bắc Ninh28-1-1941Nguyễn Tình ái Quốc về nước quản lý lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam10 → 19-5-1941Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng19-5-1941Mặt trận Việt Minh ra đời1941- Việt Nam Cứu quốc quân ra đời- Ra đời Trung đội cứu quốc quân I và II1943- Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, xây dựng thương hiệu Hội Văn hóa cứu quốc- Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung phong “Nam tiến” ra đời25 → 28-2-1943Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp trên Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang1944Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong đội ngũ Việt Minh25-2-1944Trung đội Cứu quốc quân III ra đời7-5-1944Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị những cấp sửa soạn khởi nghĩa22-12-1944Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân9-3-1945Nhật đảo chính Pháp12-3-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.15 → 20-4-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự bí quyết mạng Bắc kì16-4-1945Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị xây dựng thương hiệu Ủy ban Dân tộc giải phóng những cấp15-5-1945Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm cho trung tâm chỉ đạo bí quyết mạng4-6-1945Khu giải phóng Việt Bắc ra đời13-8-1945Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng thương hiệu Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 114 → 15-8-1945Hội nghị toàn quốc của Đảng họp trên Tân Trào (Tuyên Quang)16 → 17-8-1945Đại hội quốc dân trên Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam16-8-1945Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên18-8-1945Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền trên tỉnh lị19-8-1945Hà Nội giành chính quyền23-8-1945Huế giành chính quyền25-8-1945Sài Gòn giành chính quyền28-8-1945Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước30-8-1945Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ2-9-1945Tại Quảng trường Cha Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cùng hòa

Xem Thêm  80 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9 (Có đáp án) Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cùng hòa từ sau ngày 2/9/1945 tới ngày 19/12/1946

Thời kìNội dung sự kiện2-9-1945Quân Pháp xả súng vào đồng bào ta đang dự cuộc mít tinh trên Sài Gòn23-9-1945Pháp tiến công Sài Gòn – mở đầu cho cuộc xâm lược trở lại nước ta lần 2 bằng sự kiện đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ8-9-1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh xây dựng thương hiệu Nha bình dân học vụ5-10-1945Lực lượng viễn chinh Pháp tới Sài Gòn11-11-1945Đảng tuyên bố tự động giải tán nhưng thực chất rút vào hoạt động bí mật6-1-1946Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước lần trước tiên giành thắng lợi

Bài 18: Những 5 đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946 – 1950

Thời kìNội dung (Sự kiện)12-12-11946Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”15-12-1946Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ tài chính và Bộ Giao thông công chính18-12-1946Pháp gửi tối hậu thư đòi ta nên hạ vũ khí đầu hàngTối 19-12-1946Thay mặt Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc khángchiến3-1947Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm cho cao ủy Pháp trên Đông Dương9-1947Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi ra đời1947Chiến dịch Việt Bắc thu – đông19-12-1947Pháp rút quân khỏi Việt Bắc1949Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính những cấp5-1949Pháp đề ra kế hoặc Rơve6-1949Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định đi tới thống nhất thànhMặt trận Liên Việt1948-1949Quân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của địch thànhtiền phương của ta1950Chiến dịch Biên giới thu – đông1-1950Liên Xô, Trung Quốc và những nước XHCN lần lượt công nhận và thiết lậpquan hệ ngoại giao sở hữu ta7-2-1950Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại8-5-1950Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp, chính thức dính liều vào chiến tranh trên Đông Dương

Bài 19: Bước phát triển thành của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Thời gianSự kiện2-1951Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp trên Chiêm Hóa (Tuyên Quang)3-3-1951Đảng đã thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân thành Mặt trận Liên Việt11-3-1951Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập6-1951Chính phủ ban hành sắc lệnh xây dựng thương hiệu Nhà băng Quốc gia Việt Nam1952Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất12-1951 → 2-1952Quân ta mở chiến dịch phản công và tiền công địch trên Hòa Bình10-1952 → 12-1952Ta mở chiến dịch Tây Bắc4-1953 → 5-1953Ta phối hợp sở hữu bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào chân hè 1953.

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Thời gianSự kiện7-5-1953Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm cho Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp trên Đông DươngThu-đông 1953Nava tập trung lực lượng cơ động trên Đồng bằng Bắc bộ là 44 tiểu đoàn9-1953Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và đề ra kế hoạch tác chiến đôngxuân 1953-19543-12-1953Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành 1 tập đoàn cứ điểm cộng nhằm “nghiền nát” bộ đội chủ lực của ta.10-12-1953Quân ta tấn công địch trên Lai Châu, bao vây uy hiếp địch trên Điện Biên Phủ12-1953

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2

– Quân ta phối hợp sở hữu quân dân Lào tấn công Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp xênô.

– Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

2-1954Quân ta tiến công địch trên Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâyku13-3→17 – 3-1954Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 1)30-3 → 26-4-1954Chiến địch Điện Biên Phủ (đợt 2)1-5 → 7-5-1954Chiến dịch Điện Biên Phủ (đợt 3)17h30 ngày 7-5-1954Tướng Đờ Cátxtơri cùng toàn bộ ban tư vấn của địch bị bắt, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng8-5-1954Đoàn đại biểu của ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào Hội nghị Gioơnevơ sở hữu tư thế của người chiến thắng21-7-1954Hiệp định Giơnevơ được kí kết

Bài 22: Xây dựng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn trên miền Nam (1954-1965)

Thời gianSự kiện1957-1959Chính quyền Ngô Đình Diện ban hành chính sách “Tố cùng, diệt cùng”1-1959Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 quyết định nhân dân Miền Nam dùng bạo lực bí quyết mạng để đánh đổ Mĩ và tay sai1959-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra trên Bến Tre2-1959Phong trào nổ ra lẽ tẻ trên Vĩnh Thạnh, Chưng Tình ái.17-1-1960Phong trào Đồng Khởi nổ ra trên 3 xã là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh, tiếp tục lan toàn Bến Tre20-12-1960Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập5→10-9-1960Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội1961-1965Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ trên miền Nam1-1961Trung ương Cục miền Nam được thành lập15-2-1961Quân giải phóng miền Nam ra đời2-1962Cố vấn Mĩ đưa quân vào miền nam và xây dựng thương hiệu bộ chỉ huy quân sự Mĩ (MACV) trên Sài Gòn1962Quân ta mở nhiều cuộc tập kích vào đồn bốt địchCuối 1962Cách mạng kiểm soát trên 50% tổng số ấp sở hữu sắp 70% dân số1-1-1963Mĩ tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm2-1-1963Quân ta giành thắng lợi trong trận ấp Bắc (Mỹ Tho) Đông xuân1964-1965Ta giành thắng lợi trên Bình Giã, Cha Gia, An Lão, Đồng Xoài

Bài 23: Khôi phục và phát triển thành kinh tế – xã hội trên miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Thời gianSự kiện7-1973Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng tiếp tục bạo lực bí quyết mạng…12-1974→1-1975Ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14 – Phước LongCuối 1974 – đầu 1975Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 5 1975 và 19764-3→24-4-1975Chiến dịch Tây Nguyên21-3→29-3-1975Chiến dịch Huế – Đà Nẵng26-4→30-4-1975Chiến dịch Hồ Chí Minh3-1975Quân ta đánh nghi binh trên Kon Tum, Plâyku10-3-1975Ta tiến công và giành thắng lợi trên Buôn Ma Thuột21-3-1975Ta tấn công Huế và chặn đường rút chạy của địch.26-3-1975Giải phóng Huế và toàn bộ tỉnh Thừa thiên29-3-1975Giải phóng Đà NẵngCuối 3 đầu 4 – 1975Ta giải phóng những tỉnh còn lại của ven biển miền Trung, phía Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.9-4-1975Ta tấn công Xuân Lộc, căn cứ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Tây.18-4-1975Mệnh ra lệnh di tản người Mĩ21-4-1975Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống10h45 – 11h30 ngày 30-4-1975

– Xe nâng cao của ta tiến thẳng vào dinh “Độc lập”, bắt toàn bộ chính quyền Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

– Lá cờ bí quyết mạng tung bay trên nóc “dinh độc lập” báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

2-5-1975Nam Bộ và miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng

…………………

Mời người mua tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết