Bảng phiên âm tiếng Anh Bảng IPA tiếng Anh

Bảng phiên âm tiếng Anh là hệ thống những ký hiệu ngữ âm được những nhà ngôn ngữ học tạo ra và dùng nhằm biểu hiện những âm tiết trong ngôn ngữ 1 bí quyết chính xác.

Bảng phiên âm IPA gồm 44 âm cơ bản, trong đấy có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Trong bài viết dưới đây Obtain.vn sẽ giới thiệu tới người dùng Bảng phiên âm tiếng Anh toàn bộ và bí quyết đọc, mời người dùng cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

I. Bảng phiên âm tiếng Anh

Bảng phiên âm Tiếng Anh (Worldwide Phonetic Alphabet) viết tắt IPA là bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế dựa vào chủ yếu từ những ký tự động Latin. Khác có học tiếng Việt thì lúc học tiếng Anh người dùng buộc phải tìm hiểu về phiên âm quốc tế để hiểu rõ bí quyết phát âm chứ ko buộc phải nhìn vào mặt chữ của từ đấy.

Xem thêm: Bảng chữ chiếc tiếng Anh

Bảng IPA tiếng Anh toàn bộ bao gồm có 44 âm trong đấy có 20 nguyên âm và 24 phụ âm (consonant sounds).

Ký hiệu:

 • Vowels – Nguyên âm
 • Consonants: Phụ âm
 • Monophthongs: Nguyên âm ngắn
 • Diphthongs: Nguyên âm dài

Dí dụ: Ta có 2 cặp từ này:

 • Desert /di’zə:t/ (v) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ
 • Desert /’dezət/ (n) = sa mạc

Nó còn có thể đọc là /ˈdez•ərt/ – chỉ khu đất nhiều, ít mưa, khô nữa.

-> Cặp từ này giống nhau về bí quyết viết nhưng phát âm và nghĩa của từ khác nhau.

 • Cite /sait/ (v) = trích dẫn
 • Web site /sait/ (n) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

Sight /sait/ (n) = khe ngắm, tầm ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = xem, nhìn thấy

-> Bố từ này thì phát âm đều giống nhau nhưng bí quyết viết và nghĩa của từ khác nhau.

Đây là những trường hợp tiêu biểu mà bạn có thể thấy rõ sự khác biệt của mặt chữ – phát âm – nghĩa của từ.

II. Phương pháp đọc bảng nguyên âm tiếng Anh

Phương pháp đọc 20 nguyên âm dễ hiểu nhất

ÂmPhương pháp đọcDí dụ/ɪ /đọc i như trong tiếng ViệtVí dụ: package /kɪt/, bid bɪd//e /đọc e như trong tiếng ViệtVí dụ: gown /dres/, take a look at /take a look at//æ /e (kéo dài, âm tương đối pha A)Dí dụ: dangerous /bæd/, have /hæv//ɒ /đọc o như trong tiếng ViệtVí dụ: lot /lɒt/, scorching /hɒt//ʌ /đọc như chữ ă trong tiếng ViệtVí dụ: love /lʌv/, bus /bʌs//ʊ /đọc như u (tròn môi – kéo dài) trong tiếng ViệtVí dụ: good /ɡʊd/, put /pʊt//iː/đọc i (kéo dài) như trong tiếng ViệtVí dụ: key /kiː/, please /pliːz//eɪ/đọc như vần ây trong tiếng ViệtVí dụ: make /meɪk/ hate /heɪt//aɪ/đọc như âm ai trong tiếng ViệtVí dụ: excessive /haɪ/, attempt /traɪ//ɔɪ/đọc như âm oi trong tiếng ViệtVí dụ: alternative /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ//uː/đọc như u (kéo dài) trong tiếng ViệtVí dụ: blue/bluː/, two /tuː//əʊ/đọc như âm âu trong tiếng ViệtVí dụ: present /ʃəʊ/, no /noʊ//aʊ/đọc như âm ao trong tiếng ViệtVí dụ: mouth/maʊθ/, now /naʊ//ɪə/đọc như âm ia trong tiếng ViệtVí dụ: close to /nɪə(r)/, right here /hɪər//eə/đọc như âm ue trong tiếng ViệtVí dụ sq. /skweə(r)/, honest /feər//ɑː/đọc như a (kéo dài) trong tiếng ViệtVí dụ: star /stɑːr/, automobile /kɑːr//ɔː/đọc như âm o trong tiếng ViệtVí dụ: thought /θɔːt/, regulation /lɔː//ʊə/đọc như âm ua trong tiếng ViệtVí dụ: poor /pʊə(r), jury /ˈdʒʊə.ri//ɜː/đọc như ơ (kéo dài) trong tiếng ViệtVí dụ: nurse /nɜːs/, sir /sɜːr//i /đọc như âm i trong tiếng ViệtVí dụ: completely satisfied/’hæpi/, we /wiː//ə /đọc như ơ trong tiếng ViệtVí dụ: about /ə’baʊt/, butter /ˈbʌt.ər//u /đọc như u trong tiếng ViệtVí dụ: flu /fluː/ coop /kuːp//ʌl/đọc như âm âu trong tiếng ViệtVí dụ: consequence /ri’zʌlt/ tradition /ˈkʌl.tʃər/

Hoặc người dùng có thể học 20 nguyên âm theo bí quyết đọc sau.

/ɪ/

Đây là âm i ngắn, phát âm giống âm “i” của tiếng Việt nhưng ngắn hơn, bật nhanh.

Môi tương đối mở sang 2 bên, lưỡi hạ thấp

Dí dụ: his /hiz/, child /kɪd/

/i:/

Là âm i dài, bạn đọc kéo dài âm “i”, âm phát từ trong khoang miệng chứ ko thổi tương đối ra.

Xem Thêm  Lời chúc đám cưới ý nghĩa

Môi mở rộng 2 bên giống như đang mỉm cười, lưỡi nâng cao lên.

Dí dụ: sea /siː/, inexperienced /ɡriːn/

/e/

Tương tự động âm e tiếng Việt nhưng bí quyết phát âm cũng ngắn hơn.

Môi mở rộng sang 2 bên rộng hơn so có âm / ɪ / , lưỡi hạ thấp hơn âm / ɪ /

Dí dụ: mattress /mattress/ , head /hed/

/ə/

Âm ơ ngắn, phát như âm ơ tiếng Việt nhưng ngắn và nhẹ nhàng hơn.

Môi tương đối mở rộng, lưỡi thả lỏng

Dí dụ: banana /bəˈnɑːnə/, physician /ˈdɒktə(r)/

/ɜ:/

Âm ơ dài.

Âm này đọc là âm ơ nhưng cong lưỡi. Bạn phát âm / ə / rồi cong lưỡi lên, phát âm từ trong khoang miệng

Môi tương đối mở rộng, lưỡi cong lên, lưỡi chạm vào vòm miệng lúc kết thúc âm

Dí dụ: burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/

/ʊ/

Âm u ngắn, khá giống âm ư của tiếng Việt.Lúc phát âm, ko dùng môi mà đẩy tương đối siêu ngắn từ cổ họng.

Môi tương đối tròn, lưỡi hạ thấp

Dí dụ: good /ɡʊd/, put /pʊt/

/u:/

Âm u dài, âm phát ra từ khoang miệng nhưng ko thổi tương đối ra, kéo dài âm u ngắn.

Môi tròn, lưỡi nâng cao lên

Dí dụ: goose /ɡuːs/, college /sku:l/

/ɒ/

Âm o ngắn, tương tự động âm o tiếng Việt nhưng phát âm ngắn hơn.

Môi tương đối tròn, lưỡi hạ thấp

Dí dụ: scorching /hɒt/, field /bɒks/

/ɔ:/

Phát âm như âm o tiếng Việt nhưng rồi cong lưỡi lên, ko phát âm từ khoang miệng.

Tròn môi, Lưỡi cong lên chạm vào vòm miệng lúc kết thúc âm

Dí dụ: ball /bɔːl/, regulation /lɔː/

/ʌ/

Âm lai giữa âm ă và âm ơ của tiếng Việt, na ná âm ă hơn. Phát âm buộc phải bật tương đối ra.

Miệng thu hẹp lại, lưỡi tương đối nâng lên cao

Dí dụ: come /kʌm/, love /lʌv/

/ɑ:/

Âm a đọc kéo dài, âm phát ra từ khoang miệng.

Môi mở rộng, lưỡi hạ thấp

Dí dụ: begin /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/

/æ/

Âm a bẹt, tương đối giống âm a và e, âm có cảm giác bị nén xuống.

Miệng mở rộng, môi dưới hạ thấp xuống. Lưỡi hạ siêu thấp

Dí dụ: lure /træp/, dangerous /bæd/

/ɪə/

Nguyên âm đôi.Phát âm chuyển từ âm / ʊ / rồi dần sang âm /ə/.

Môi mở rộng dần nhưng ko rộng quá. Lưỡi đẩy dần ra về phía trước

Dí dụ: close to /nɪə(r)/, right here /hɪə(r)/

/eə/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / e / rồi chuyển dần sang âm / ə /.

Môi tương đối thu hẹp. Lưỡi thụt dần về phía sau

Âm dài tương đối, dí dụ: close to /nɪə(r)/, right here /hɪə(r)/

/eɪ/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / e / rồi chuyển dần sang âm / ɪ /.

Môi dẹt dần sang 2 bên. Lưỡi hướng dần lên trên

Dí dụ: face /feɪs/, day /deɪ/

/ɔɪ/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / ɔ: / rồi chuyển dần sang âm /ɪ/.

Môi dẹt dần sang 2 bên. Lưỡi nâng lên và đẩy dần về phía trước

Âm dài tương đối, dí dụ: alternative /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/

/aɪ/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / ɑ: / rồi chuyển dần sang âm /ɪ/.

Môi dẹt dần sang 2 bên. Lưỡi nâng lên và tương đối đẩy dần về trước

Âm dài tương đối, dí dụ: good /naɪs/, attempt /traɪ/

/əʊ/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / ə/ rồi chuyển dần sang âm / ʊ /.

Môi từ tương đối mở tới tương đối tròn. Lưỡi lùi dần về phía sau

Dí dụ: goat /ɡəʊt/, present /ʃəʊ/

/aʊ/

Phát âm bằng bí quyết đọc âm / ɑ: / rồi chuyển dần sang âm /ʊ/.

Môi Tròn dần. Lưỡi tương đối thụt về phía sau

Âm dài tương đối, Dí dụ:mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/

/ʊə/

Đọc như uo, chuyển từ âm sau /ʊ/ sang âm giữa /ə/.

III. Phương pháp đọc phụ âm Tiếng Anh

Chúng ta có 24 phụ âm: / p /; / b /; / t /; /d /; /t∫/; /dʒ/; /ok /; / g /; / f /; / v /; / ð /; / θ /; / s /; / z /; /∫ /; / ʒ /; /m/; /n/; / η /; / l /; /r /; /w/; / j /

ÂmPhương pháp đọcDí dụ/p /đọc như chữ p của tiếng ViệtVí dụ: pen /pen/, copy /ˈkɒp.i//b /đọc như chữ b của tiếng ViệtVí dụ: ebook /bʊk/, again /bæk//t /đọc như chữ t của tiếng ViệtVí dụ: tea /tiː/, set /set//d /đọc như chữ d của tiếng ViệtVí dụ: date /deɪt/, previous /əʊld//ok /đọc như chữ c của tiếng ViệtVí dụ: maintain /kiːp/, college /sku:l//g /đọc như chữ g của tiếng ViệtVí dụ: get /ɡet/, go /ɡəʊ//ʧ /đọc như chữ ch của tiếng ViệtVí dụ: church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ//ʤ /phát thành âm jơ (uốn lưỡi)Ví dụ: choose /dʒʌdʒ/, age /eiʤ/, soldier /ˈsəʊl.dʒər//f /đọc như chữ f của tiếng ViệtVí dụ: fats /fæt/, tough/rʌf//v /đọc như chữ v của tiếng ViệtVí dụ: van /væn/, heavy /ˈhev.i//θ /đọc như chữ th của tiếng ViệtVí dụ: factor /θɪn/, creator /ˈɔː.θər//ð /đọc như chữ d của tiếng ViệtVí dụ: that /ðæt/, clean /smuːð//s /đọc như chữ s của tiếng ViệtVí dụ: son /sʌn/, stop, sister/z /đọc như chữ zờ của tiếng ViệtVí dụ: zoo /zuː/, roses /rəʊz//ʃ /đọc như s (uốn lưỡi) của tiếng ViệtVí dụ: ship /ʃɪp/, positive /ʃɔː(r)//ʒ /đọc như d (uốn lưỡi để bật âm) của tiếng ViệtVí dụ: pleasure /’pleʒə(r), imaginative and prescient /ˈvɪʒ.ən//h /đọc như h của tiếng ViệtVí dụ: scorching /hɒt/, complete /həʊl//m /đọc như m của tiếng ViệtVí dụ: extra /mɔːr/, mine /maɪn//n /đọc như n của tiếng ViệtVí dụ: 9 /naɪn/, solar /sʌn//ŋ /Vai trò như vần ng của tiếng Việt (chỉ đứng cuối từ)Dí dụ: ring /riŋ/, lengthy /lɒŋ//l /đọc như chữ L của tiếng ViệtVí dụ: reside /lɪv/, like /laɪk//r /đọc như chữ r của tiếng ViệtVí dụ: wealthy /rɪtʃ/, rose /rəʊz//j /đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iuVí dụ: but /jes/, use /ju:z//w /đọc như chữ g trong tiếng Việt, one /wʌn/, queen /kwiːn/

Xem Thêm  Khoa học lớp 5 Bài 29: Thủy tinh Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 60

IV. Phương pháp học phát âm tiếng Anh

Bảng phiên âm quốc tế được chia thành 2 phần chính rõ rệt. Phần phía trên chính là Nguyên âm (vowels) gồm 2 phần bé hơn: Nguyên âm đơn (Monophthongs) và Nguyên âm đôi (Diphthongs).

Phần bên dưới là Phụ âm (consonants). Lúc học bảng phiên âm Quốc tế IPA, chúng ta sẽ học lần lượt từ Nguyên âm đơn, Nguyên âm đôi tới Phụ âm.

Nguyên âm (vowel sounds)

 • Hiểu Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm lúc ta phát ra âm ko bị cản trở bởi luồng khí đi từ thanh quản lên môi . Nguyên âm có thể tự động đứng biệt lập hoặc đứng trước hoặc sau những phụ âm.
 • Hệ Nguyên âm bao gồm 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi.

Nguyên âm đơn (Monophthongs)

Bao gồm 12 nguyên âm đơn toàn bộ, chia thành 3 hàng và 4 cột. Sở hữu những nguyên âm đơn, bạn nên học theo từng hàng.

Nguyên âm đôi (Diphthongs)

2 nguyên âm đơn khác nhau sẽ ghép thành nguyên âm đôi. Sở hữu những nguyên âm đôi, bạn nên học theo những cột.

Phụ âm (consonants)

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm lúc phát ra thì luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc dí dụ như lưỡi va chạm có môi, răng, 2 môi va chạm… trong quy trình phát âm.

Chỉ lúc được phối hợp có nguyên âm, phụ âm new phát ra thành tiếng trong lời nói.

V. 1 số lưu ý lúc học phiên âm tiếng Anh

Lưu ý:

-Đối có môi:

 • Chu môi: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/
 • Môi mở vừa buộc phải (âm khó): / ɪ /, / ʊ /, / æ /
 • Môi tròn thay thế đổi: /u:/, / əʊ /
 • Lưỡi răng: /f/, /v/

-Đối có lưỡi:

 • Cong đầu lưỡi chạm nướu: / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /.
 • Cong đầu lưỡi chạm ngạc cứng: / ɜ: /, / r /.
 • Nâng cuống lưỡi: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / ok /, / g /, / η /
 • Răng lưỡi: /ð/, /θ/.

-Đối có dây thanh:

 • Rung (hữu thanh): những nguyên âm, /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/
 • Ko rung (vô thanh): /p/, /t/, /ok/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

VI. Lưu ý về phát âm trong IELTS

Phát âm trong IELTS đóng vai trò khá quan yếu trong kỹ năng Talking vì nó giúp truyền tải thông tin chính xác tới người mà bạn đang trò chuyện. Nhưng bên cạnh ra, còn những chi tiết khác như là trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu.

Xem Thêm  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 41 - Kết nối tri thức 7 Ngữ văn lớp 7 trang 41 sách Kết nối tri thức tập 2

1. Phát âm chuẩn từng âm

Là chi tiết cần thiết nhất trong Talking. Để luyện phát âm chuẩn từ âm, bạn nên dành thời kì luyện tập nhuần nhuyễn những âm theo bảng phiên âm IPA, đồng thời tự động ghi âm để theo dõi tiến độ của bản thân mình.

2. Trọng âm từ

Đây là chi tiết đủ trong việc phát âm chuẩn. Từng từ có trọng âm riêng (từ có 2 âm tiết trở lên), vì vậy lúc tra từ điển, bạn nên tìm hiểu ko những bí quyết phát âm 1 từ mà còn xem trọng âm của từ đấy rơi vào đâu. Bên cạnh ra cũng có 1 số quy tắc cơ bản (từ 2 âm tiết, danh từ, tính từ, từ 3 âm tiết trở lên,…) mà bạn cũng cần tìm hiểu kỹ.

3. Trọng âm trong câu

Trong 1 câu, bạn cần đánh trọng âm vào những từ quan yếu để tạo nên ngữ điệu cho câu, hạn chế nhàm chán cho người nghe. Thông thường, trong từng câu trọng âm sẽ được đánh vào những từ chứa thông tin quan yếu trong câu, thường là động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi.

4. Ngữ điệu

Để có được ngữ điệu hay vừa dễ cũng vừa khó. Dễ vì bạn cần nghe và xem người bản ngữ trò chuyện thực nhiều và bắt chước họ. Bạn nên thực hành những đoạn hội thoại ngắn rồi vươn lên là thành những đoạn dài hơn. Khó vì việc luyện tập này buộc phải diễn ra thường xuyên và trong 1 khoảng thời kì dài. Vì lúc tiếp xúc có tiếng Anh đủ thời gian dài, nó new thực sự có tác động tới bạn.

Bên cạnh ra, việc ngắt nghỉ trong giao tiếp cũng là 1 bí kíp giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn như người bản địa. Bạn ko thể nói 1 ổ từ đầu tới cuối mà hãy ngắt theo từng ý chính có nhịp điệu vừa buộc phải.

VII. Quy tắc phân biệt nguyên âm dài – nguyên âm dài

Có 5 nguyên âm ngắn: ă ĕ ĭ ŏ ŭ

 • a ngắn: ă : /æ/ : act, apt, dangerous, bag, fad,….
 • e ngắn: /e/: ben, den, fed, mattress,…..
 • i ngắn: /I/: bin, bid, in,…
 • o ngắn: /ɒ/: scorching, Tom, bop,…
 • u ngắn: /ʌ/ : reduce, solar, bug,…

Và thêm 5 nguyên âm dài được kí hiệu lần lượt là ā ē ī ō ū mà bạn thấy tại trên bảng phiên âm tiếng Anh toàn bộ. Nguyên âm dài là những nguyên âm được phát âm như sau:

 • a dài: ā : /eɪ/ : Cake, rain, day, eight,…
 • e dài: ē: /i:/ : tree, seashore, me, child, key, discipline,…
 • i dài: ī : /aɪ/ : 5, tie, gentle, my, discover, little one,…
 • o dài: ō : /oʊ/ : nostril, toe, toast, no, snow, daring, most,…
 • u dài: ū : /u: hoặc ju:/ : new, few, blue, go well with, gasoline,….

Để phân biệt nguyên âm ngắn dài thì bạn có thể dựa theo những quy tắc sau:

– 1 từ có 1 nguyên âm và nguyên âm đấy ko nằm cuối từ thì đấy luôn là nguyên âm ngắn. Vẫn có 1 số từ ngoại lệ như thoughts, discover nhưng bạn có thể vận dụng quy tắc này cho đa số.

Dí dụ: bug, suppose, cat, job, mattress, ant, act,…

– 1 từ chỉ có 1 nguyên âm mà nguyên âm đấy tại cuối từ thì theo quy tắc phát âm tiếng Anh 100% là nguyên âm dài: she(e dài),he, go(o dài), no,..

– 2 nguyên âm đứng liền nhau thì âm đầu là dài còn nguyên âm sau thường ko phát âm, gọi là âm câm.

Dí dụ: rain(a, i đứng cạnh nhau a tại đây là a dài, i là âm câm, do vậy rain sẽ được phát âm là reɪn), tied(i dài,e câm), seal(e dài,a câm), boat(o dài, a câm)

Ngoại lệ: learn – tại thì quá khứ là e ngắn nhưng tại hiện tại là e dài. Và 1 số từ khác.

– Trong 1 từ trường hợp 1 nguyên âm theo sau là 2 phụ âm giống nhau (a double consonant) thì đấy có thể chắn là nguyên âm ngắn