Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Lớnán Kết nối tri thức – Tuần 16 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 – Có đáp án sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Những dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời khách hàng cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm cho theo bắc buộc:

Câu 1: Cho hình vẽ:

a) Số táo hàng trên nhiều hơn số táo hàng dưới ……quả.

b) Số táo hàng trên gấp …. lần số táo hàng dưới.

Câu 2: Kết quả của phép toán 234 x 4 là:

A. 935

B. 936

C. 946

D. 536

Câu 3: 1 xe chở 375kg gạo. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 125kg gạo

B. 1 225kg gạo

C. 1 125kg gạo

D. 1 135kg gạo

Câu 3: Trong thùng có 38 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu dòng can loại 5 l để đựng hết số lít nước mắm đấy?

A. 5 can

B. 6 can

C. 7 can

D. 8 can

Câu 4: Thương của phép tính có số bị chia là 120 và số chia là 4 là:

A. 28

B. 20

C. 30

D. 80

Câu 5: Số ? …… x 8 = 132 + 324:

A. 87

B. 58

C. 57

D. 68

Câu 6: 1 shop có 5 thùng bánh, từng thùng có 2 hộp bánh, từng hộp bánh có 24 gói bánh. Trường hợp họ chia đều số bánh đấy cho 8 nhà hàng thì từng nhà hàng có số gói bánh là:

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Phân tích nhân vật cô kĩ sư trong Lặng lẽ Sa Pa Dàn ý & 3 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

A. 31 gói bánh

B. 32 gói bánh

C. 30 gói bánh

D. 34 gói bánh

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

100 + (30 : 3) = 110 □

135 – 81 : 9 = 6 □

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài những cạnh AB=BC=13cm, CD=15cm, DE=19cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài …..dm.

A. 47

B. 60

C. 37

D. 6

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

173 + 27

249 – 46

58 x 3

77 : 7

156 : 3

Bài 3. Bà Bố có 105 quả cam. Bà bán đi số cam đấy. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài 4. 2 tổ công nhân chuyển 279 bao hàng vào kho. Tổ 1 có 5 người, tổ 2 có 4 người. Hỏi từng người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Biết năng suất làm cho việc của từng người như nhau).

Bài 5. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 49 học sinh. Số học sinh của 3C bằng 1/2 tổng số học sinh của lớp 3A và lớp 3B. Vậy lớp 3C có số học sinh là:

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm cho theo bắc buộc:

Câu 1: Cho hình vẽ:

a) Số táo hàng trên nhiều hơn số táo hàng dưới 10 quả.

b) Số táo hàng trên gấp 6 lần số táo hàng dưới.

Câu 2: Kết quả của phép toán 234 x 4 là:

Xem Thêm  Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn (10 Mẫu) Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

B. 936

Câu 3: 1 xe chở 375kg gạo. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

C. 1 125kg gạo

Câu 3: Trong thùng có 38 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu dòng can loại 5 l để đựng hết số lít nước mắm đấy?

D. 8 can

Câu 4: Thương của phép tính có số bị chia là 120 và số chia là 4 là:

C. 30

Câu 5: Số ? …… x 8 = 132 + 324:

C. 57

Câu 6: 1 shop có 5 thùng bánh, từng thùng có 2 hộp bánh, từng hộp bánh có 24 gói bánh. Trường hợp họ chia đều số bánh đấy cho 8 nhà hàng thì từng nhà hàng có số gói bánh là:

C. 30 gói bánh

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

100 + (30 : 3) = 110 Đ

135 – 81 : 9 = 6 S

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài những cạnh AB=BC=13cm, CD=15cm, DE=19cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài …..dm.

B. 60

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính

Bài 2. Học sinh tự động đặt tính rồi tính:

173 + 27 = 200

249 – 46 = 203

58 x 3 = 174

77 : 7 = 11

156 : 3 = 52

Bài 3. Bà Bố có 105 quả cam. Bà bán đi số cam đấy. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả cam?

Giải

Số cam bà bán đi là:

105 : 5 = 21 (quả)

Bà còn lại số quả cam là:

105 – 21 = 84 (quả)

Đáp số: 84 quả

Bài 4. 2 tổ công nhân chuyển 279 bao hàng vào kho. Tổ 1 có 5 người, tổ 2 có 4 người. Hỏi từng người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Biết năng suất làm cho việc của từng người như nhau).

Xem Thêm  Khúc xạ ánh sáng: Lý thuyết & Các dạng bài tập Lý thuyết Vật lý lớp 11

Giải

Cả 2 tổ có số người là:

5 + 4 = 9 (người)

Số bao gạo từng người chuyển được là:

279 : 9 = 31 (bao gạo)

Đáp số: 31 bạo gạo.

Bài 5. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 49 học sinh. Số học sinh của 3C bằng 1/2 tổng số học sinh của lớp 3A và lớp 3B. Vậy lớp 3C có số học sinh là:

Tổng số học sinh của lớp 3A và 3B là:

35 + 49 = 84 (học sinh)

Số học sinh của lớp 3C là:

84 : 2 = 42 (học sinh)

Đáp số: 42 học sinh

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 toàn bộ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Obtain.vn liên tục cập nhật những đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho khách hàng cùng tham khảo.