Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Lớnán Kết nối tri thức – Tuần 19 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 – Có đáp án sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Những dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời người trải nghiệm cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm cho theo bắc buộc:

Câu 1: Biết 1 số gồm: 8 nghìn, ko trăm, cha đơn vị. Số ấy được viết là:

A. 803

B. 8 003

C. 8 030

D. 8 000

Câu 2: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 9 999

B. 9 998

C. 9 876

D. 1 000

Câu 3: Cho tổng sau: 5 000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

A. 5 105

B. 5 015

C. 50 105

D. 1 010

Câu 4: Số nào sau đây ko buộc phải số tròn chục ?

A. 1 010

B. 1 100

C.1 001

D. 1 000

Câu 5: Số 2 424 được đọc là:

A. 2 nghìn 4 trăm 2 mươi.

B. 2 nghìn 4 trăm 2 tư.

C. 2 4 2 tư

D. 2 nghìn 4 trăm 2 mươi tư.

Câu 6:

a. Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 8?

A. 3 980

B. 1 880

C. 8 098

D. 2 358

b. Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 8?

A. 3 980

B. 1 880

C. 8 098

D. 2 358

Câu 7: Số?

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Viết những số gồm:

5 nghìn, 6 trăm, 7 chục, 9 đơn vị:………………………….

8 nghìn ko trăm linh 9:…………………………………………………

9 nghìn, 9 trăm, ko chục, 2 đơn vị:………………………

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 11: Phân tích tác phẩm 2 đứa trẻ của Thạch Lam (Dàn ý + 24 mẫu) Phân tích 2 đứa trẻ

Bài 2: Đọc những số sau:

1 565:………………………………………………………………………………………………………

9 071:………………………………………………………………………………………………………

5105:………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Viết những số sau dưới dạng tổng những nghìn, trăm, chục, đơn vị:

6 539 = ……………………………………… 3 006 = …………………………………………………..

6 045 = ……………………………………… 3 603 = …………………………………………………..

Bài 4: Viết những số sau theo thứ tự động từ bé tới lớn:

a) 6402 ; 4620 ; 6204 ; 2640 ; 4062 : ………………………………………………………………………………………

b) 5067 ; 5706 ; 6705 ; 6750 ; 5760 :……………………………………………………………………………………….

c) 8709 ; 9807 ; 7890 ; 8790 ; 9078 ; 9870

:……………………………………………………………………………

Bài 5: Viết mọi những số có 4 chữ số mà có tổng những chữ số bằng 4.

…………………………………………………………………………………………….…………………

Bài 6: Viết những số có 4 chữ số mà cả 4 chữ số đều giống nhau. Có bao nhiêu số như vậy?

…………………………………………………………………………………………….…………………

Bài 7: Viết mọi những số có 4 chữ số, từng số đều có hàng nghìn là 2, những hàng đều có đủ cha chữ số 4 ; 6; 8:

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng những chữ số bằng 26.

………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm cho theo bắc buộc:

Câu 1: Biết 1 số gồm: 8 nghìn, ko trăm, cha đơn vị. Số ấy được viết là:

Chọn B. 8 003

Câu 2: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:

Chọn C. 9 876

Câu 3: Cho tổng sau: 5 000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

Chọn B. 5 015

Câu 4: Số nào sau đây ko buộc phải số tròn chục?

Chọn C.1 001

Câu 5: Số 2 424 được đọc là:

Xem Thêm  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 70 Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 11 trang 70 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Chọn D. 2 nghìn 4 trăm 2 mươi tư.

Câu 6:

a. Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 8?

Chọn B. 1 880

b. Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 8?

Chọn C. 8 098

Câu 7: Số?

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Viết những số gồm:

5 nghìn, 6 trăm, 7 chục, 9 đơn vị: 5679

8 nghìn ko trăm linh 9: 5009

9 nghìn, 9 trăm, ko chục, 2 đơn vị: 9902

Bài 2: Đọc những số sau:

1 565: 1 nghìn 5 trăm 6 mươi lăm

9 071: 9 nghìn ko trăm 7 mươi mốt

5105: 5 nghìn 1 trăm linh 5

Bài 3: Viết những số sau dưới dạng tổng những nghìn, trăm, chục, đơn vị:

6 539 = 6000 + 500 + 30 + 9

3 006 = 3000 + 6

6 045 = 6000 + 40 + 5

3 603 = 3000 + 600 + 3

Bài 4: Viết những số sau theo thứ tự động từ bé tới lớn:

a) 6402 ; 4620 ; 6204 ; 2640 ; 4062

Viết lại như sau: 2640; 4062; 4620; 6204; 6402

b) 5067 ; 5706 ; 6705 ; 6750 ; 5760

Viết lại như sau: 5067; 5706; 5760; 6705

c) 8709 ; 9807 ; 7890 ; 8790 ; 9078 ; 9870

Viết lại như sau: 7890; 8709; 8790; 9078; 9807; 9870

Bài 5: Viết mọi những số có 4 chữ số mà có tổng những chữ số bằng 4.

1111; 1021, 1012, 2011, 2101, 2110, 1120, 1102, 1201, 1210, 2200, 2020, 2002, 1003, 1030, 1300, 3100, 3010, 3001, 4000

Bài 6: Viết những số có 4 chữ số mà cả 4 chữ số đều giống nhau. Có bao nhiêu số như vậy?

1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999

Bài 7: Viết mọi những số có 4 chữ số, từng số đều có hàng nghìn là 2, những hàng đều có đủ cha chữ số 4 ; 6; 8:

Xem Thêm  Cách đăng okayý 3G/4G Vinaphone và các gói cước 3G/4G đi okayèm

2468; 2486; 2648; 2684; 2846; 2864.

Bài 8: Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng những chữ số bằng 26.

Số lớn nhất có 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn là 9

Những chữ số là khác nhau nên chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 7

Để tổng những chữ số bằng 26 nghĩa là: 9 + 8 + 7 + số hàng đơn vị = 26 hay chữ số hàng đơn vị là: 2

Vậy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng những chữ số bằng 26 là: 9872

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 toàn bộ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Obtain.vn liên tục cập nhật những đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho người trải nghiệm cùng tham khảo.