Bài tập tính số Mol Cách tính số mol

Công thức tính số mol là gì? Bài tập tính số Mol như thế nào? Mời người mua cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trong bài học hôm nay Obtain.vn giới thiệu tới người mua toàn bộ tri thức về khái niệm, công thức tính, thí dụ minh họa kèm theo những dạng bài tập có đáp án và tự động luyện. Bài tập tính số mol được trình bày khoa học, ngắn gọn mà xúc tích. Đây là cầu nối giúp những em ôn luyện đề phải chăng hơn để học phải chăng môn Hóa học 11. Lưu ý tài liệu này được dùng cho cả 3 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo theo chương trình new. Xung quanh đấy những em tham khảo thêm 1 số dạng bài tập về lượng chất dư, bài tập viết công thức hóa học lớp 8.

1. Số mol là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Mol là gì? Đây là tên gọi của 1 đơn vị đo lường trong hóa học. Những em sẽ được khiến quen hóa học lớp 8 sở hữu khối lượng mol, số mol, nồng độ mol, … Lúc khiến bài tập hóa học, tính số mol mà những em có thể tính được nhiều đại lượng quan yếu của chất như: khối lượng chất, khối lượng mol chất, thể tích, áp suất, …

2. Công thức tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chấtm: khối lượng chấtM: Khối lượng mol chất

Là khối lượng mol của chất đấy tính ra gam của N phân tử hoặc nguyên tử chất đấy. Khối lượng mol có giá trị bằng phân tử khối hoặc phân tử khối của chất đấy như khối lượng mol nguyên tử cacbon – C là 12 g/mol, khối lượng mol của phân tử amoniac – NH3 là 17 g/mol.

MolGamGam

n = V/22,4

V, n

n: số mol chất khí trên dktcV: thể tích khí

MolLít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chấtC: nồng độ molV: thể tích

MolMol/ lítLít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadron: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử6.10^-23Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khíP: Áp suấtV: thể tích khíR: hằng sốT: nhiệt độ

MolAtmLít0.082273 + t

3. Bí quyết tính số mol dư

Tính số mol dư thường gặp trên dạng lúc đề bắc buộc xác định chất nào còn dư trong phản ứng.

Công thức: Số mol chất dư = Tổng số mol bài cho – tổng số mol đã phản ứng

* Lưu ý:

Tổng số mol đã phản ứng chỉ lấy trên những chất đã phản ứng hết. Để nhận biết chất nào phản ứng hết thì thông thường người mua lấy số mol chất nào bé nhất nhé. Tuy nhiên ko nên lúc nào bí quyết chọn như vậy cũng đúng.

Bên cạnh ra trong quy trình tính số mol, người mua cũng cần nên chú ý tới việc cân bằng những phương trình, cần bằng hóa trị.

4. Bài tập trắc nghiệm tính số mol

Câu 1. Tính số mol phân tử có trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 molB. 0,5 molC. 1,2 molD. 1,5 mol

Câu 2. Tính khối lượng của Bố(OH)2 có trong 500 ml dung dịch Bố(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gamB. 17,1 gamC. 20,5 gamD. 9,74 gam

Câu 3. Tính số mol NaOH có trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.B. 0,315 mol.C. 0,3 mol.D. 0,45 mol.

Câu 4. Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 molB. 5 molC. 6 molD. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử có trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 molB. 5 molC. 1,2 molD. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo trên điều kiện tiêu chuẩn?

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Giải Lớnán lớp 6 trang 33 - Tập 1 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

A. 22,4 lítB. 11,2 lítC. 44,8 lítD. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 molB. 0,5 molC. 1,2 molD. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm thể tích bao nhiêu lít (đo trên đktc)?

A. 22,4 lítB. 24 lítC. 11,2 lítD. 16,8 lít

Câu 9. Bắt buộc lấy bao nhiêu lít khí CO2 trên đktc để có 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lítB. 33,6 lítC. 16,8 lítD. 22,4 lít

5. Bài tập tự động luận tính số mol

Bài 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong những lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử Okay

Gợi ý trả lời

a) Số mol phân tử H2O bằng:

phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử Okay bằng:

nguyên tử Okay

Bài 2. Tính số mol của những lượng chất sau:

a) 3,9 gam Okay; 5,6 gam KOH; 24,5 gam H3PO4

b) 3,36 lít SO2, 6,72 lít khí CO2. Những thể tích khí đo trên điều kiện tiêu chuẩn

Gợi ý trả lời

a) Ứng dụng công thức:

Số mol của 2,3 gam Na bằng:

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

b) Ứng dụng công thức:

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

Bài 3. Hãy tính số mol những chất tan có trong những dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch HNO3 0,2 M

b) 80 gam dug dịch KCl 20%

c) 500 ml dung dịch NaOH 1,2M

Gợi ý trả lời

a) Số mol của 1 lít dung dịch HNO3 0,2 M bằng:

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l dung dịch NaOH 1,2M bằng:

6. Bài tập tự động luyện tính số mol

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong những lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử Okay

Câu 2. Tính khối lượng của những chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2

b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol từng chất sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3. Tính thể tích của những chất khí sau (Đo trên điều kiện tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Câu 4. Tính số mol của những lượng chất sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, những thể tích được đo trên điều kiện tiêu chuẩn

Câu 5. Tính số mol của:

a) 75,24 gam Al2(SO4)3

b) 15,68 lít O2 (đkc)

c) 13,2.1023 phân tử H2SO4

d) hỗn tạp X ( 11,2 gam Fe và 3,24 gam Al)

e) Hỗn tạp Y ( 8,94 lít O2 và 2,24 lít H2)

Câu 6. Tính khối lượng của những chất sau đây:

a) 0,25 mol FeSO4

b) 13,2.1023 phân tử FeSO4

c) 8,96 lít khí NO2 (đkc)

d) hỗn tạp (hh) A gồm (0,22 mol Al và 0,25 mol Cu)

e) hỗn tạp B gồm (11,2 lít O2 và 13,44 lít N2)

g) hỗn tạp C (0,25 mol Cu, 15.1023 ng.tử Fe)

h) hỗn tạp D (0,25 mol O2, 11,2 lít CO2 và 2,7.1023 phân tử N2 )

Câu 7. Xác định tên từng nguyên tố trong những trường hợp sau:

a). 4,8 gam kim loại A có số mol là 0,2 mol. Vậy A là

b). 11,2 gam kloại Fe và 3,24 gam kloại B có tổng số mol là 0,32 mol.Vậy B là

Câu 8. Lúc cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCl có chứa 0,2 mol thì sinh ra 1,12 lít khí hidro (đktc).

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích trang 27 Giải Lớnán lớp 5 trang 27, 28

a. Tính khối lượng miếng nhôm đã phản ứng

b. Axit clohidric còn dư hay ko? Trường hợp còn dư thì khối lượng dư là bao nhiêu?

Câu 9. Cho sắt tác dụng sở hữu dd axit H2SO4 theo sơ đồ sau:

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Có 22,4 g sắt tác dụng sở hữu 24,5 g H2SO4. Tính:

a) Thể tích khí H2 thu được trên đktc.

b) Khối lượng những chất còn lại sau phản ứng.

Câu 10. Cho 22,4 gam sắt tác dụng sở hữu dung dịch chứa 24,5 gam H2SO4. Tính thể tích khí H2 thu được trên đktc biết sắt tác dụng sở hữu dung dịch axit H2SO4 theo phương trình hóa học sau:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

Câu 11. Biết 24 gam muối hỗn tạp 2 muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ sở hữu 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (trên đktc). Thành phần % theo khối lượng từng muối có trong hỗn tạp ban đầu lần lượt là bao nhiêu

Câu 12. Cho a gam hỗn tạp Al, Mg tác dụng sở hữu dung dịch HCl dư thu được 6,16 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng a gam hỗn tạp trên cho tác dụng sở hữu dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Tính giá trị của m?

Câu 13. Hãy cho biết số phân tử, nguyên tử có mặt trong:

a) 0,6 mol nguyên tử S

b) 2 mol phân tử FeO

c) 1,1 mol phân tử Cl2

Câu 14. Hãy cho biết khối lượng của những chất sau:

a) 1 mol nguyên tử Na

b) 0,5 phân tử NaCl

c) 0,05 mol phân tử đường glucozơ C6H12O6

Câu 15. Hãy cho biết thể tích trên điều kiện tiêu chuẩn của những hỗn tạp chất sau:

a) 0,15 mol CO và 0,5 mol H2O

b) 0,3 mol SO2 và 0,2 mol N2

c) 0,01 mol NO và 1,2 mol N2O5

Câu 16. Hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O, HCl, NaCl, KOH

Câu 17 Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử HCl

b) 24.1023 nguyên tử Na

Câu 18. Tính khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,3 mol nguyên tử Na; 0,3 mol phân tử O2

b) 1,2 mol phân tử HNO3; 0,5 mol phân tử Cu

c) 0,125 mol của từng chất sau: KNO3, KMnO4, KClO3

Câu 19. Tính số mol của những lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo trên đktc.

Câu 20 Tính khối lượng (gam) của những lượng chất sau:

a) 6,72 lít khí SO2; 1,344 lít khí Cl2. Những thể tích khí được đo trên đktc.

b) 0,32 mol Na2O; 1,44 mol CaCO3

Câu 21

a) Bắt buộc lấy bao nhiêu gam KOH để có được số phân tử bằng số nguyên tử có trong 4,8 gam Magie?

b) Bắt buộc lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử bằng số phân tử có trong 3,36 lít khí CO2 (đktc)?

Câu 22. Hỗn tạp X gồm 0,15 mol SO2 và 0,2 mol CO2

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn tạp X.

b) Tính tỉ khối của hỗn tạp X so sở hữu khí NO2

Câu 23. Cho những chất khí sau: CO2, H2, NO2, CH4. Hãy cho biết

a) Những khí nào nặng hay nhẹ nhàng hơn ko khí và nặng hay nhẹ nhàng hơn ko khí bao nhiêu lần?

b) Khí CO2 nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hidro bao nhiêu lần.

Câu 24. Cho hỗn tạp khí X gồm 22 gam khí CO2, 12,8 gam khí SO2 và 15,4 gam khí N2O. Hãy xác định tỉ khối của hỗn tạp X so sở hữu khí N2

Xem Thêm  Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 4 (Cả 5) Đề thi trắc nghiệm lớp 4 môn Địa lí

Câu 25. Xác định tên gọi của chất A, biết trên điều kiện thường A tồn tại trên trạng thái khí có công thức là A2. Tỉ khối của A2 so sở hữu khí oxi là 5.

Câu 26. Dẫn khí vào ống nghiệm úp ngược là phương pháp thường dùng để thu 1 số khí trong phòng thí nghiệm.

Câu 27. Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử HCl

b) 24.1023 nguyên tử Na

Câu 28. Tính số mol của những lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo trên đktc.

Câu 29. Hỗn tạp X gồm 0,15 mol SO2 và 0,2 mol CO2

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn tạp X.

b) Tính tỉ khối của hỗn tạp X so sở hữu khí NO2

Câu 30. Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò siêu quan yếu đối sở hữu cây trồng và thực vật nói chung, đặc biệt là cây lấy lá như rau.

a) Khối lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố.

Câu 31. 1 hợp chất có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40percentO. Xác định công thức hóa học của chất đấy. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/ mol.

Câu 32. Đốt cháy 5,6 bột sắt trong bình chứa oxi thu được sắt (III) oxit.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit sinh ra.

Câu 33. Cho 6,5 gam kẽm tác dụng sở hữu 36,5 g dung dịch HCl. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Câu 34. Lúc cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCl có chứa 0,2 mol thì sinh ra 1,12 lít khí hidro (đktc).

a. Tính khối lượng miếng nhôm đã phản ứng

b. Axit clohidric còn dư hay ko? Trường hợp còn dư thì khối lượng dư là bao nhiêu?

Câu 35. Cho 6,3 gam hỗn tạp A gồm 2 kim loại nhôm và magie tác dụng hết sở hữu dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được 2 muối là nhôm clorua, magie clorua và 6,72 lít khí Hidro (đktc). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn tạp A.

Câu 36. Để điều chế những kim loại Cu, Fe người ta tiến hành khử những oxit kim loại trên nhiệt độ cao. Lúc khử 20 gam hỗn tạp gồm CuO và Fe2O3 thì cần dùng 7,84 lít khí hidro (đktc).

a. Viết những phương trình hóa học xảy ra

b. Tính thành phần % khối lượng từng oxit trong hỗn tạp.

Câu 37. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Xảy ra phản ứng hoá học sau: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, khiến khô cân được 24,96 gam.

a. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

b. Tính khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch.

Câu 38. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sau 1 thời kì, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, khiến khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam.

a. Tính khối lượng sắt đã phản ứng.

b. Tính khối lượng muối sắt tạo thành sau phản ứng.