Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương I Câu hỏi trắc nghiệm lớp 8 môn Hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương I là tài liệu cực kì hữu ích mà hôm nay Obtain.vn muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng khách hàng học sinh lớp 8 tham khảo.

Tài liệu tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử. Hy vọng sở hữu tài liệu này khách hàng lớp 8 có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá, bài thi học kì 1 sắp tới. Nội dung chi tiết mời khách hàng cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương I

Câu 1: Hỗn tạp nào sau đây có thể tách riêng những chất thành phần bằng phương pháp cho hỗn tạp và nước, tiếp tục khuấy kĩ và lọc?

A. Bột đá vôi và muối ăn

B. Bột than và bột sắt

C. Đường và muối

D. Giấm và rượu

Câu 2: Tính chất nào của chất trong số những chất sau đây có thể biết được bằng phương pháp xem quản lý mà ko phảI dùng dụng cụ đo hay khiến thí nghiệm?

A. Màu sắc sắc

B. Tính tan trong nước

C. Khối lượng riêng

D. Nhiệt độ nóng chảy

Câu 3: Dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định được trong chất lỏng là tinh khiết?

A. Ko màu sắc, ko mùi vị

B. Ko tan trong nước

C. Lọc được qua giấy lọc

D. Có nhiệt độ sôi nhất định

Câu 4: Bí quyết hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:

A. Lọc

B. Chưng đựng

C. Bay tương đối

D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi

Câu 5: Rượu etylic( cồn) sôi tại 78,30 nước sôi tại 1000C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn tạp nước có thể dùng phương pháp nào trong số những phương pháp cho dưới đây?

A. Lọc

B. Bay tương đối

C. Chưng đựng tại nhiệt độ khoảng 800

D. Ko tách được

Câu 6: Trong số những câu sau, câu nào đúng nhất lúc nói về khoa học hoá học?

A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất

B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất

C. Hóa học là khoa học nghiên cứu những chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng

D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất

Câu 7: Nguyên tử có khả năng hợp tác sở hữu nhau do nhờ có có loại hạt nào?

A. Electron

B. Prôton

C. Nơtron

D. Toàn bộ đều sai

Câu 8: Đường của nguyên tử cỡ khoảng bao nhiêu mét?

A. 10-6m

B. 10-8m

C. 10-10m

D. 10-20m

Câu 9: Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần?

A. 1000 lần

B. 4000 lần

C. 10.000 lần

D. 20.000 lần

Câu 10: Khối lượng của nguyên tử cỡ bao nhiêu kg?

A. 10-6kg

B. 10-10kg

C. 10-20kg

D. 10-27kg

Câu 11: Nguyên tử khối là khối lượng của 1 nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

Xem Thêm  Bộ đề đọc hiểu Mùa xuân nho bé (Có đáp án) 3 Đề đọc hiểu Mùa xuân nho bé của Thanh Hải

A. Gam

B. Kilôgam

C. Đơn vị cacbon (đvC)

D. Cả 3 đơn vị trên

Câu 12: Trong khoảng ko gian giữa hạt nhân và vỏ electron của nguyên tử có những gì?

A. Prôton

B. Nơtron

C. Cả Prôton và Nơtron

D. Chẳng có gì( trống rỗng

Câu 13: Thành phần cấu tạo của gần như của những loại nguyên tử gồm:

a. Prôton và electron

B. Nơtron và electron

C.Prôton và nơtron

D. Prôton, nơtron và electron

Câu 14: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong những phát biểu sau: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Prôton và electron

B. Nơtron và electron

C. Prôton và nơtron

D. Prôton, nơtron và electron

Câu 15: Những câu sau, câu nào đúng?

A. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron

B. Khối lượng của prôton bằng điện tích của nơtron

C. Điện tích của proton bằng điện tích của nơtron

D. Có thể chứng minh sự tồn tại của electron bằng thực nghiệm

Câu 16: Dựa vào tính chất nào cho dưới đây mà ta khẳng định được chất lỏng là tinh khiết?

A. Ko màu sắc, ko mùi vị

B. Ko tan trong nước

C. Lọc được qua giấy lọc

D. Có nhiệt độ sôi nhất định

Câu 17: Trong tự động nhiên, những nguyên tố hoá học có thể tồn tại tại trạng thái nào?

A. Rắn

B. Lỏng

C. Khí

D. Cả 3 trạng thái trên

Câu 18: Nguyên tố hoá học có thể tồn tại tại những dạng nào?

A. Dạng tự động do

B. Dạng hoá hợp

C. Dạng hỗn tạp

D. Dạng tự động do và hoá hợp

Câu 19: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca

B. Na

C. Ok

D. Fe

Câu 20: Những câu sau, câu nào đúng?

A. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại tại dạng hợp chất

B. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại tại trạng thái tự động do

C. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại tại dạng tự động do và phần lớn tại dạng hoá hợp

D. Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn số hợp chất

Câu 21: Đốt cháy 1 chất trong oxi thu được nước và khí cacbonic. Chất đấy được cấu tạo bởi những nguyên tố nào?

A. Cácbon

B. Hiđro

C. Cacbon và hiđro

D. Cacbon, hiđro và có thể có oxi

Câu 22: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố

B. Từ 3 nguyên tố

C. Từ 4 nguyên tố trở lên

D. Từ 1 nguyên tố

Câu 23: Từ 1 nguyên tố hoá học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất ?

A. Chỉ 1 đơn chất

B. Chỉ 2 đơn chất

C. 1, 2 hay nhiều đơn chất

D. Ko xác định được

Câu 24: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Chỉ có 1 nguyên tố

B. Chỉ từ 2 nguyên tố

C. Chỉ từ 3 nguyên tố

D. Từ 2 nguyên tố trở lên

Câu 25: Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?

Xem Thêm  Giải Lớnán 9 Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Giải SGK Lớnán 9 Hình học Tập 1 (trang 111, 112)

A. Gam

B. Kilogam

C. Gam hoặc kilogam

D. Đơn vị cacbon

Câu 26: Đơn chất là chất tạo nên từ:

A. 1 chất

B. 1 nguyên tố hoá học

C. 1 nguyên tử

D. 1 phân tử

Câu 27: Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất sở hữu phân tử của hợp chất?

A. Hình dạng của phân tử

B. Kích thước của phân tử

C. Số lượng nguyên tử trong phân tử

D. Nguyên tử cùng loại hay khác loại

Câu 28: Chọn câu phát biểu đúng:

Hợp chất là chất được cấu tạo bởi:

A. 2 chất trộn lẫn sở hữu nhau

B. 2 nguyên tố hoá học trở lên

C. 3 nguyên tố hoá học trở lên

D. 1 nguyên tố hoá học

Câu 29: Chọn câu phát biểu đúng: Nước tự động nhiên là:

A. 1 đơn chất

B. 1 hợp chất

C. 1 chất tinh khiết

D. 1 hỗn tạp

Câu 30: Những dạng đơn chất khác nhau của cùng 1 nguyên tố được gọi là những dạng:

A. hoá hợp

B. hỗn tạp

C. hợp kim

D. thù hình

Câu 31: 1 nguyên tố hoá học tồn tại tại dạng đơn chất thì có thể:

A. chỉ có 1 dạng đơn chất

B. chỉ có nhiều nhất là 2 dạng đơn chất

C. có 2 hay nhiều dạng đơn chất

D. Ko biết được

Câu 32: Những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?

A. Nước biển, đường kính, muối ăn

B. Nước sông, nước đá, nước chanh

C. Vòng bạc, nước đựng, đường kính

D. Khí tự động nhiên, gang, dầu hoả

Câu 33: Để tạo thành phân tử của 1 hợp chất thì tối thiểu sự cần dùng bao nhiêu loại nguyên tử?

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 34: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3. Phân tử khối của oxit là 102. Nguyên tử khối của M là:

A. 24

B. 27

C. 56

D. 64

Câu 35: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số những công thức hóa học sau đây:

A. CaPO4

B. Ca2(PO4)2

C. Ca3(PO4)2

D. Ca3(PO4)3

Câu 36: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là :

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 37: Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Kali clorua KCl2

B. Kali sunfat Ok(SO4)2

C. Kali sunfit KSO3

D. Kali sunfua K2S

Câu 38: Nguyên tố X có hoá trị III, công thức của muối sunfat là:

A. XSO4

B. X(SO4)3

C. X2(SO4)3

D. X3SO4

Câu 39: Biết N có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học thích hợp sở hữu qui tắc hoá trị trong đấy có những công thức sau:

A. NO

B. N2O

C. N2O3

D. NO2

Câu 40: Biết S có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học thích hợp sở hữu qui tắc hoá trị trong đấy có những công thức sau:

A. S2O2

B.S2O3

C. SO3

D. SO3

Câu 41: Chất nào sau đây là chất tinh khiết?

A. NaCl

B. Dung dịch NaCl

C. Nước chanh

D. Sữa tươi

Câu 42: Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa những nguyên tố H và O là 1: 8. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước là:

Xem Thêm  Vật lí 10 Bài 11: Thực hành Đo gia tốc rơi tự động do Soạn Lý 10 trang 47 sách Kết nối tri thức

A. 1: 8

B. 2: 1

C. 3: 2

D. 2: 3

Câu 43: Nguyên tử P có hoá trị V trong hợp chất nào sau đây?

A. P2O3

B. P2O5

C. P4O4

D. P4O10

Câu 44: Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?

A. N2O5

B. NO2

C. NO

D. N2O3

Câu 45: Nguyên tử S có hoá trị VI trong phân tử chất nào sau đây?

A. SO2

B. H2S

C. SO3

D. CaS

Câu 46: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. CrO

B. Cr2O3

C. CrO2

D. CrO3

Câu 47: Hợp chất của nguyên tố X sở hữu nhóm PO4 hoá trị III là XPO4. Hợp chất của nguyên tố Y sở hữu H là H3Y. Vậy hợp chất của X sở hữu Y có công thức là:

A. XY

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3

Câu 48: Hợp chất của nguyên tố X sở hữu O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y sở hữu H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X sở hữu Y là:

A. XY

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3

Câu 49: 1 oxit của Crom là Cr2O3 .Muối trong đấy Crom có hoá trị tương ứng là:

A. CrSO4

B. Cr2(SO4)3

C. Cr2(SO4)2

D. Cr3(SO4)2

Câu 50: Hợp chất của nguyên tố X sở hữu S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y sở hữu H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X sở hữu Y là:

A. XY

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3

Câu 51. Nước sông hồ thuộc loại:

A. Đơn chất

B. Hợp chất

C. Chất tinh khiết

D. Hỗn tạp

Câu 52. Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 2320C. Thiếc hàn nóng chảy tại khoảng 1800C. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết hay có trộn lẫn chất khác? giải thích

A. Thiếc hàn là hỗn tạp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiết (thấp hơn thiếc nguyên chất)

B. Pha thêm chì để hỗn tạp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiết

C. Thiết hàn là chất tinh khiết

D. Thiết hàn là hỗn tạp

Câu 53. Câu sau đây ý nói về nước đựng: «Nước đựng là chất tinh khiết, sôi tại 1020C». Hãy chọn phương án đúng trong số những phương án sau:

A. Cả 2 ý đều đúng

B. Cả 2 ý đều sai

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Câu 54. Để tách rượu ra khỏi hỗn tạp rượu lẫn nước, dùng phương pháp nào sau đây?

A. Lọc

B. Dùng phễu chiết

C. Chưng đựng phân đoạn

D. Đốt

Câu 55: Những nhận xét nào sau đây đúng?

A. Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự động nhiên là hỗn tạp

B. Sữa, ko khí, nước chanh, trà đá là hỗn tạp

C. Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước đựng là chất tinh khiết

D. Dựa vào sự khác nhau về tính chất cơ vật lý có thể tách 1 chất ra khỏi hỗn tạp

…….

Mời khách hàng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết