Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Sở hữu mong muốn đem tới cho người sử dụng có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học lớp 9, Obtain.vn xin giới thiệu tài liệu Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ bài tập trắc nghiệm và tự động luận viết phương trình hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo. Hello vọng có tài liệu này người sử dụng có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá 1 tiết, bài thi học kì 1 sắp tới. Mời người sử dụng cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9

Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho 1 lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn tạp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được có những chất nào trong hỗn tạp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. ko đáp án nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quy trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về Có bố cách để tự động làm giàu mình là mỉm cười, cho đi và tha thứ (2 Dàn ý + 7 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2

Bài 4: Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2SO2 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O

Hỏi tổng hệ số những chất phản ứng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 5: Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2O

A. 4, 1, O2

B. 1, 4, O2

C. 1, 1, O2

D. 2, 2, O2

Bài 6: Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng có siêu phẩm.

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

A. 2:2

B. 3:2

C. 2:3

D. Đáp án khác

Bài 7: Lúc phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl).

a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?

A. 2KClO3 → KCl + O2

B. KClO3 → KCl + 3O2

C. 2KClO3 → KCl + 3O2

D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

A. 14,9g

B. 7,45g

C. 19,4g

D. 7,54g

Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:

A. S → SO2 → SO3 → H2SO4

B. SO2 → SO3 → H2SO4

C. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4

D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Bài 9: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của những những chất trong PTHH là:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Bài 10: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số những chất siêu phẩm trong PTHH:

Xem Thêm  Lịch sử 6 Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại Soạn Sử 6 trang 37 sách Chân trời sáng tạo

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án và chỉ dẫn giải

1. B2. B3. A4. B5. A6. C7. D, A8. D9. C10. B

Bài 1: Bazo ko tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước

2Fe(OH)3 −lớn→ Fe2O3 + 3H2O

Mg(OH)2 −lớn→ MgO + H2O

⇒ Chọn B.

Bài 2: Khí CO khử được oxit của những kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO2.

CO + CuO −lớn→ Cu + CO2

3CO + Fe2O3 −lớn→ 2Fe + 3CO2

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Mg + 2H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Tổng hệ số những chất phản ứng = 1 + 2 = 4

⇒ Chọn C.

Bài 5:

4Na + O2 −lớn→ 2Na2O

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

Tổng hệ số những chất phản ứng : Tổng hệ số những chất siêu phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3

⇒ Chọn C.

Bài 7:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mKClO3 + m KCl + mO2

⇔ 24,5 = m KCl + 9,6

⇔ m KCl = 14,9 g

⇒ Chọn D, A.

Bài 9:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Tổng hệ số những chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9

⇒ Chọn C.

Bài 10:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tổng hệ số những chất siêu phẩm = 1 + 2 = 3

⇒ Chọn B.

…………

Mời người sử dụng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết