Biên bản đánh giá đồng cấp Điều lệ công đoàn Mẫu biên bản đánh giá điều lệ công đoàn

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN ……………..******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Sung sướng********

…….., ngày … tháng … 5 20…….

BIÊN BẢNKIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ………………………

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện đoàn đánh giá:

– Hôm nay vào lúc … giờ…, ngày … tháng … 5 2……..

– Tại CĐCS trường…………………………….tiến hành đánh giá Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, 5 ………

– Ông (Bà): …………………… Chủ nhiệm UBKT Trưởng ban.

– Ông (Bà): ………………….. Ủy viên UBKTCĐ Thư ký.

– Ông (Bà):………………….. Ủy viên UBKTCĐ Ủy viên

2. Đại diện BCH CĐCS:

– Ông (Bà): ………………….. Chủ tịch công đoàn.

– Ông (Bà): ………………….. P.Chủ tịch công đoàn.

– Ông (Bà): ………………….. Kế toán công đoàn.

– Ông (Bà): ………………….. Thủ quỹ công đoàn.

– Ông (Bà): ………………….. Tổ trưởng tổ nữ công

Đoàn đánh giá đã làm cho việc sở hữu Công đoàn trường ………………….. , nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn tới nay; nghiên cứu, xem xét những văn bản, tài liệu có liên quan tới nội dung đánh giá, Đoàn đánh giá có ý kiến kết luận như sau:

1- Đánh giá việc tổ chức phổ cập}, triển khai những Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn ngành:

Sau Đại hội Công đoàn trường ………………….. , Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ cập}, triển khai những Nghị quyết và những Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Công đoàn ngành tới cán bộ, đoàn viên và công viên chức chức lao động bằng những hình thức như: triển khai học tập trong những cuộc họp

Xem Thêm  Soạn bài Ngày em vào Đội trang 60 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo Tập 1 - Tuần 8

2- Việc thực hành chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:

Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, cơ bản được đảm bảo và duy trì. Những cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ theo dõi Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã mô tả được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau Hội nghị có thông tin kết luận để triển khai thực hành.

Công tác công khai tài chính đã được thực hành bằng việc báo cáo công khai trong Hội nghị Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm sở hữu những nội dung như: trình dự toán thu chi kinh phí tổn công đoàn hàng 5 sở hữu của Công đoàn ngành; thông qua báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn…

3- Việc xây dựng và thực hành những qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban đánh giá công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn sở hữu chính quyền cùng cấp; việc thực hành quy chế dân chủ tại cơ sở:

Công đoàn đã xây dựng được những quy chế làm cho việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban đánh giá và có chương trình phối hợp sở hữu Chính quyền; đồng thời, chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy chế hoạt động.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 10: Tóm tắt Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi Tóm tắt bài Đại cáo bình Ngô

Việc thực hành quy chế dân tại cơ sở được Công đoàn đặc biệt để ý.

4- Công tác phát triển thành đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.

Công đoàn đã để ý chú trọng tới công tác phát triển thành đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, là 1 trong 3 cuộc vận động lớn và chương trình hành động của nhiệm kỳ. Kết nạp 100% CĐV new vào tổ chức công đoàn, luôn giữ vững danh hiệu: Công đoàn lớn mạnh – xuất sắc.

5- Việc thực hành nhiệm vụ đánh giá chấp hành Điều lệ Công đoàn:

Ban chấp hành Công đoàn đã để ý chỉ đạo thực hành việc đánh giá chấp hành Điều lệ; Uỷ ban đánh giá đã giúp cho Ban chấp hành xây dựng chương trình đánh giá hàng quý, 5. Những cuộc đánh giá đều được mô tả bằng biên bản đánh giá. Nội dung đánh giá đã bám sát chỉ đạo chỉ dẫn của Công đoàn ngành và thích hợp tình hình thực tế của ngành.

6- Đánh giá chung:

Tuy còn 1 số tồn tại như: 1 số công đoàn chưa đảm bảo ngày giờ công; 1 số cuộc họp ko ghi rõ ngày giờ họp, thành phần tham gia, tên người vắng.

Việc công khai tài chính thực hành khá phải chăng, nhìn chung công đoàn đã chấp hành phải chăng những quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của ngành, cơ sở; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần quan yếu vào việc hoàn thành những phần tiêu phát triển thành của ngành. Hiện tại chưa thấy có biểu lộ vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam (trong những nội dung đã đánh giá).

Xem Thêm  Tải trọn bộ Adobe CC 2019 Offline

Biên bản kết thúc lúc … giờ ….. phút cùng ngày.

TM.BCHChủ tịch TM.Đoàn đánh giáChủ nhiệm UBKTCĐThư ký