Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 10 4 Đề đánh giá 45 phút môn Hóa lớp 10

Obtain.vn xin giới thiệu tới quý thầy cô cùng người sử dụng học sinh Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 10 được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất.

Tài liệu bao gồm 4 đề đánh giá có ma trận kèm theo đáp án chi tiết giúp người sử dụng học sinh lớp 10 được ôn tập, luyện tập phải chăng hơn trong kỳ đánh giá định kỳ cũng như là đề thi cuối kỳ I. Nội dung chi tiết mời người sử dụng cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề đánh giá 45 phút môn Hóa lớp 10 – Đề 1

Câu 1: Cho biết lựa chọn nào dưới đây có sự hài hòa đúng giữa tên nhà khoa học và công trình nghiên cứu của họ.

ATôm-sơn (Thomson)Tìm ra hạt nơtron trong hạt nhânBBo (Bohr)Tìm ra hạt proton trong hạt nhânCRơ-dơ-pho (Rutherford)Tìm ra hạt nhân nguyên tửDChat-uých (Chadwick)Tìm ra hạt electron

Câu 2: Phát biểu nào sau đây ko đúng?

A. Nguyên tử nhẹ nhất là hidro.

B. Khối lượng nguyên tử hidro xấp xỉ bằng khối lượng của hạt proton và nơtron.

C. Những hạt cơ bản có khối lượng xấp xỉ bằng nhau.

D. Điện tích của hạt electron và hạt proton là điện tích bé nhất được biết tới trong tự động nhiên.

Câu 3: Trong nguyên tử, lớp electron có mức năng lượng thấp nhất là

A. P.

B. Ok.

C. L.

D. M.

Câu 4: Số electron cao nhất} trong lớp N là

A. 2.

B. 8.

C. 18.

D. 32.

Câu 5: Agon có bố đồng vị có số khối lần lượt là 36, 38 và A. Thành phần phần trăm số nguyên tử của những đồng vị tương ứng bằng: 0,34%; 0,06%; 99,60%. Nguyên tử khối trung bình của agon là 39,98. Giá trị của A là

A. 40.

B. 37.

C. 35.

D. 41.

Câu 6: Những phân lớp electron có trong lớp M là

A. 2s, 2p.

B. 3s, 3p, 3d.

C. 4s, 4p, 4d, 4f.

D. 1s.

Câu 7: Nguyên tố X có kí hiệu nguyên tử là 919X. Kết luận nào sau đây về cấu tạo nguyên tử X là đúng?

Số protonSố khốiPhân bố electron trong từng lớpA9192/7B9192/8/8/1C1992/7D1992/8/8/1

Câu 8: 1 nguyên tố A có kí hiệu nguyên tử là 56137A. Nguyên tố này tạo được ion có dạng A2+. Số proton, nơtron và electron rong ion này lần lượt là

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận vẻ đẹp của tình đồng chí trong bài Đồng chí Dàn ý & 10 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

A. 58, 79, 56.

B. 56, 81, 54.

C. 58, 77, 56.

D. 56, 79, 54.

Câu 9: 1 nguyên tố X có 4 đồng vị bền sở hữu hàm lượng % lần lượt như sau:

Đồng vị54X56X57X58XHàm lượng (%)5,7891,722,220,28

Nguyên tử khối trung bình của X là

A. 56,25.

B. 55,91.

C. 56,00.

D. 55,57.

Câu 10: Hợp chất MXa có tổng số proton là 58. Trong hạt nhân M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4. Trong hạt nhân X, số proton bằng số nơtron. Phân tử khối của MXa là

A. 116.

B. 120.

C. 56.

D. 128.

Câu 11:

Trong số những nguyên tử và ion sau đây, có bao nhiêu hạt có 8 electron trên lớp bên cạnh cùng?

1939X+ , 1840Y , 1735Z- , 816T, 2040A

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12:

Nguyên tử của nguyên tố Z có kí hiệu 2040Z. Cho những phát biểu sau về Z:

A. Z có 20 nơtron.

B. Z có 20 proton.

C. Z có 2 electron hóa trị.

D. Z có 4 lớp electron.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 13:

Nguyên tử của nguyên tố X có 21 electron. Lúc mất đi toàn bộ electron hóa trị, điện tích của ion này là

A. 1+

B. 2+

C. 3+

D. 4+

Câu 14:

Nguyên tử của nguyên tố Y có 8 electron. Trường hợp Y nhận thêm electron để lớp bên cạnh cùng bão hòa thì điện tích ion thu được là

A. 1-.

B. 2-.

C. 3-.

D. 4-.

Câu 15:

A và B là 2 đồng vị của nguyên tố X. Tổng số hạt trong A và B là 50, trong đấy số hạt mang trong mình điện nhiều hơn số hạt ko mang trong mình điện là 14. Số hiệu nguyên tử X là

A. 8.

B. 10.

C. 16.

D. 32.

Câu 16:

Sự phân bố electron trên những lớp của ion X¯ là 2/8/8. X¯ có 18 nơtron trong hạt nhân. Số khối của ion X¯ là

A. 34.

B. 35.

C. 36.

D. 37.

Câu 17:

Nguyên tử của nguyên tố T có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p63d54s2. Phát biểu nào sau đây về nguyên tố T ko đúng?

A. Cấu hình electron của ion T2+là [Ar]3d5.

B. Nguyên tử của T có 2 electron hóa trị.

Xem Thêm  Cách tìm kiếm quà trên các kỳ quan trong recreation Minecraft

C. T là kim loại.

D. T là nguyên tố d.

Câu 18:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 73. Số hạt nơtron nhiều hơn số hạt electron là 4. Số electron hóa trị của X là

A. 2.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Câu 19:

Ion M¯ có cấu hình electron phân lớp bên cạnh cùng là 3p6. Số proton trong hạt nhân của nguyên tử M là

A.19.

B. 18.

C. 17.

D. 16.

Câu 20:

Ion X+ có cấu hình electron phân lớp bên cạnh cùng là 4p6. Số khối của ion này là 87. Số hạt nơtron trong nguyên tử X là

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

Câu 21: Cho cấu hình của nguyên tử những nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5:

X1 : 1s2;

X2 : 1s22s1;

X3 : 1s22s22p63s23p3;

X4 : 1s22s22p63s23p64s2;

X5 : 1s22s22p63s23p63d74s2;

Trong những nguyên tố cho trên trên, số những nguyên tố kim loại là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 22: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron p là 7. Kết luận nào sau đây về X là ko đúng?

A. X là kim loại.

B. X là nguyên tố d.

C. Trong nguyên tử X có 3 lớp electron.

D. Trong nguyên tử X có 6 electron s.

…………

Đề đánh giá 45 phút môn Hóa lớp 10 – Đề 2

Câu 1: Nguyên tố hoá học là:

A. tập hợp những nguyên tử có khối lượng giống nhau.

B. tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

C. tập hợp những nguyên tử có cùng số khối.

D. tập hợp những nguyên tử có số nơtrơn giống nhau.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về sự chuyển động của e trong nguyên tử là đúng?

A. những e chuyển động siêu nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình tròn.

B. những e chuyển động siêu nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình bầu dục.

C. những e chuyển động siêu nhanh xung quanh hạt nhân ko theo 1 quỹ đạo xác định.

D. mọi đều đúng.

Câu 3: 1 nguyên tử có 8 proton, 8 nơtrơn và 8 electron. Chọn nguyên tử đồng vị sở hữu nó:

A. 8 proton, 9 nơtrơn, 8 electron

B. 9 proton, 8 nơtrơn, 9 electron

C. 8 proton, 8 nơtrơn, 9 electron

D. 8 proton, 9 nơtrơn, 9 electron

Câu 4. Những hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ hiđro) là

A. proton.

B. proton và nơtrơn.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ có cùng đồng, đất nước) Dàn ý & 4 bài văn mẫu lớp 8

C. proton và electron.

D. proton, electron và nơtrơn.

Câu 5. Nhận định đúng về khái niệm đồng vị?

A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtrơn.

B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng vùng trong bảng tuần hoàn.

C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số hạt nơtrơn.

D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân nhưng khác nhau về số nơtrơn.

Câu 6: Kí hiệu nguyên tử biểu thị toàn bộ đặc thù cho 1 nguyên tử của 1 nguyên tố hoá học vì nó cho biết:

A. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. Số khối A.

C. Số hiệu nguyên tử Z.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Câu 7: Số electron cao nhất} chứa trong những phân lớp s, p, d, f lần lượt là:

A 2, 6, 8, 18

B 2, 8, 18, 32

C 2, 4, 6, 8

D 2, 6, 10, 14

Câu 8. Dãy nào dưới đây gồm những đồng vị của cùng 1 nguyên tố hóa học?

Câu 9: Số proton và nơtrơn trong hạt nhân nguyên tử là:

A. 24p, 28n

B. 28p, 24n

C. 24p, 52n

D. 52p, 24n

Câu 10: Để tạo thành ion Ca2+ thì nguyên tử Ca bắt buộc :

A. Nhận 2 electron

B. Cho 2 proton

C. Nhận 2 proton

D. Cho 2 electron

Câu 11: Trong những cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây ko đúng:

A. 1s22s22p63s2.

B. 1s22s22p63s23p64s2

C. 1s22s22p63s23p63d44s2

D. 1s22s22p63s23p63d64s2

Câu 12: Số notrơn của nguyên tử là:

A. 30

B. 65

C. 95

D. 35

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số eletron trong những phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mạng điện nhiều hơn tổng số hạt mang trong mình điện của A là 8. Vậy A, B là những nguyên tố :

A. 13Al và 17Cl

B. 13Al và 35Br

C. 14Si và 35Br

D. 12Mg và 17Cl

Câu 14: Đại lượng đặc thù cho 1 nguyên tử là:

A. Số khối

B. Số notrơn

C. Số hiệu nguyên tử

D. Số electron

Câu 15: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p3. Số electron lớp bên cạnh cùng của X là:

A.2.

B.3

C.7

D.5.

………….

Mời người sử dụng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết