Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 8 7 Đề đánh giá 45 phút lớp 8 môn Hóa học

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II môn Hóa học 8 là tài liệu hữu ích mà Obtain.vn muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng người dùng học sinh lớp 8 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 7 đề đánh giá 1 tiết, giúp những em có thêm nhiều tài liệu dùng ôn tập cho bài đánh giá 1 tiết Hóa học sắp tới. Bên cạnh ra quý thầy cô có thể dùng bộ đề làm cho tài liệu tham khảo dùng cho công tác giảng dạy. Nội dung chi tiết mời người dùng cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề đánh giá 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 8

TRƯỜNG THCS……

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

Môn Hóa học Lớp 8

5 học: 2019 – 2020

Ma trận đề thi

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng tại mức cao hơn

Cùng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

2

1

1

1

2

1

1

0,5

35%

2. Định luật bảo toàn khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

1

0,5

1

1

20%

3. Phương trình hóa học

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,5

2

1

1

0,5

2

1

1

0,5

½

0,5

½

0,5

45%

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số điểm 3,5

35%

Số điểm 3,0

30%

Số điểm 3,5

35%

Số điểm 10

100%

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ) Học sinh chọn câu trả lời và điển vào ô trống:

Câu12345678910Chọn

Câu 1: Trong số những quy trình cho dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hóa học?

Xem Thêm  Kế hoạch dạy học môn Tự động nhiên và xã hội 3 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn TNXH lớp 3 tích hợp STEM

A. Băng tại Nam Cực tan dần

B. Bàn ủi nóng lên lúc ta cắm phích vào nguồn điện

C. Vàng được dát mỏng, kéo sợi để làm cho trang sức

D. Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần có màu sắc vàng đậm, ăn vào có hại cho sức khỏe

Câu 2: Hiđro và oxi tác dụng có nhau tạo thành nước (H2O). Phương trình hóa học nào dưới đây viết đúng?

A. H2 + O2 → 2H2O

B. 2H2 + 2O2 → 2H2O

C. 2H2 + O2 → 2H2O

D. 2H + O → H2O

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: P2O5 + H2O → H3PO4. Tỉ lệ số phân tử những chất thích hợp trong phản ứng theo thứ tự động là:

A. 2:1:3

B.1:2:3

C. 1:1:1

D. 1:3:2

Câu 4: Trong phản ứng hóa học thì:

A. Phân tử biến đổi

B. Cả nguyên tử và phân tử biến đổi

C. Ko có sự biến đổi phân tử

D. Nguyên tử biến đổi

Câu 5: Cho 4 gam Ca cháy trong khí oxi thu được 5,6 gam CaO. Khối lượng khí oxi phản ứng là

A. 0,4 gam

B. 9,6 gam

C. 1,2 gam

D. 1,6 gam

Câu 6: Phương trình hóa học dùng để

A. biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hoá học.

B. biểu diễn phản ứng hóa học bằng chữ.

C. biểu diễn sự biến đổi của những nguyên tử trong phân tử.

D. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.

Xem Thêm  Tuyển tập 95 đề thi vào lớp 10 của các sở trên cả nước hệ không chuyên Đề thi vào 10 môn Lớnán

Câu 7: Cho phản ứng: A + B + C D. Biểu thức bảo toàn khối lượng nào sau đây là đúng?

A. mA+ mB = mC + mD

B. mA + mB + mC = mD

mA+ mB – mC = mD

D. mA = mB + mC + mD

Câu 8: Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là

(1) những chất tiếp xúc nhau (2) cần đun nóng

(3) cần có xúc tác (4) cần thay thế đổi trạng thái của chất

Những dữ kiện đúng là

A. (1),(2),(3)

B. (1),(3),(4)

C. (2),(3),(4)

D. (1),(2),(4)

Câu 9: Cho những hiện tượng:

1. Hòa tan muối ăn vào nước được nước muối.

2. Lúc đánh diêm có lửa bắt cháy.

3. Thanh đồng được kéo thành sợi bé để làm cho dây điện.

4. Thuỷ tinh được đun nóng chảy tại lớn cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, li …

5. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.

Hiện tượng hóa học là

A. 2 và 3

B. 1 và 2

C. 2 và 5

D. 3 và 4

Câu 10: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ đồ sau: Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Lúc phân huỷ 2,17 gam thuỷ ngân oxit thu được 0,16 gam oxi. Khối lượng thuỷ ngân thu được trong thí nghiệm này là:

A. 2,02 gam

B. 2,01 gam

C. 2,33 gam

D. 2,05 gam

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 đ):

Câu 1 (1 điểm): Cho phương trình chữ: Khí nitơ + khí hiđro → Khí amoniac. Hãy cho biết trong phương trình trên chất nào là chất tham dự phản ứng? Chất nào là chất siêu phẩm?

Xem Thêm  Địa lí 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ Soạn Địa 6 trang 106 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 2 (3 điểm): Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của những chất trong từng phản ứng:

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3+ CO → Fe + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3+ H2

d. Al + Cl2 → AlCl3.

e. Fe(OH)3+ H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

g. KMnO4+ HCl → KCl + MnCl2+ Cl2 + H2O

Câu 3 (1 điểm): Cho 112 gam bột sắt tác dụng hết có dung dịch axit clohiđric. Sau phản ứng sinh ra 254 gam sắt (II) clorua và 4 gam khí hiđro. Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng.

…………

Mời người dùng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết