Bộ đề đánh giá 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 học okì 1 5 Đề đánh giá 45 phút lớp 7 môn Lịch sử

Bộ đề đánh giá 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 học kì 1 là tài liệu gồm 5 đề đánh giá 45 phút môn Lịch sử có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề đánh giá.

Thông qua tài liệu này giúp cho người mua học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố tri thức môn Sử để chuẩn bị phải chăng tri thức cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Mời người mua tải về để xem trọn bộ tài liệu nhé!

Ma trận đề đánh giá 45 phút lớp 7 môn Sử

Tên Chủ đề (nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCùngVD VD caoTNKQTLTNKQTL

1.Khái quát lịch sử thế giới Trung đại

– XHPK Châu Âu hình thành.

-Lãnh chúa PK.

– Những giai cấp.

Sự ra đời nước Lào phong kiến

Hiểu được vì sao xuất hiện thành thị trung đại .

HS so sánh được nền kinh tế trong những thành thị có nền kinh tế lãnh địa.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

6c

1,5đ

15%

1

0.25

2.5%

1/2c

10%

1/2c

10%

8c

3.75đ

37.5%

2.Chương

Buổi đầu

độc lập thời Ngô – Đinh

Tiền Lê

(TK X)

HS biết được người có công dẹp loạn 12 sứ quân.

– HS nhận biết được đơn vị hành chính thời Tiền Lê.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

2c

0.5đ

5%

3.Chương3:

Nước Đại

Việt thời Lý

TK XI_ XII

– Địa điểm Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự động vệ

– Thời kì xây dựng Văn Miếu

Trình bày văn hóa giáo dục thời Lý

Sự ra đời của nhà Lý

Mưu mô nhà Tống xâm lược nước ta

Nhận xét bí quyết kết thúc cuộc kháng chiến độc đáo của Lý Thường Kiệt

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

1c

20%

1c

0.25đ

2.5%

1/2c

1.5đ

15%

1/2c

1.5đ

15%

5c

5.75đ

57.5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

11c

4.5đ

45%

3c

30%

1c

2.5đ

25%

15c

10đ

100%

Đề đánh giá 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Những việc khiến của người German lúc tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma đã tác động tới sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu:

A. Ra đời những vương quốc new

B. Những thủ lĩnh quân sự và quan lại của người German được ban cấp nhiều ruộng đất phát triển thành lãnh chúa, những kẻ có thế lực trong xã hội.

C. Tiêu diệt nhà nước Rô-ma

D. Phong những tước vị cho quý tộc German

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

A. Chủ nô Rô-ma

B. quý tộc Rô-ma

C. Tướng lĩnh và quý tộc người German.

D. Nông dân công xã

Câu 3: Nông nô tại châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen Giải bài tập Sinh 9 trang 50

B. Nông dân

C. Nô lệ

D. Nô lệ và nông dân

Câu 4: Vì sao nói: “thành thị là hình ảnh tương phản có lãnh địa”? Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất:

A. Trong lãnh địa, kinh tế mang trong mình tính chất “tự động cung tự động cấp”; còn trong thành thị đã có sự marketing, trao đổi siêu phẩm.

B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô; còn trong thành thị trung đại, thợ thủ công và thương nhân bắt buộc lao động chế tạo.

D. Thành thị là nơi marketing.

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

A. Nâng cao lữ quý tộc và nông dân.

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 6: Vì sao dẫn tới sự xuất hiện thành thị tại châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển thành cần bắt buộc trao đổi, sắm bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu của những lãnh địa.

C. Chế tạo bị đình đốn.

D. Những lãnh chúa cho ra đời những thành thị.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia khiến:

A. 8 lộ.

B.10 lộ;

C. 12 lộ;

D. 24 lộ.

Câu 9: 5 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng tại Thăng Lengthy vào 5 nào? Để thờ ai?

A. 5 1075 thờ Chu Văn An.

B. 5 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. 5 1070 thờ Khổng Tử.

D. 5 1072 thờ Mạnh Tử.

Câu 11 : Nhà Lý được ra đời vào thời kì nào?

A.1008

C. 1009

B. 1010

D. 1005

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

5 1353, 1 tộc trưởng người Lào tên là Phà Ngừm đã tập hợp và thống nhất những bộ lạc, lập nước riêng gọi là……………………….( nghĩa là……………………….)

A. Lan-xang/ Triệu voi.

B. Xiêm/ Sukhothai

C. Ăng-co/Cam-pu-chia.

D. Cha-gan/ Myanmar.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nguyên nhân dẫn tới sự hình thành thành thị trung đại? Nền kinh tế trong những thành thị có điểm gì khác có nền kinh tế lãnh địa?

Câu 2: (3 điểm): Nhà Tống có mưu mô xâm lược nước ta như thế nào?.Em có nhận xét gì về bí quyết kết thúc cuộc kháng chiến của Lý Thường Kiệt ?.

Câu 3: (2 điểm) Trình bày tình hình giáo dục và văn hóa thời Lý?

Xem Thêm  Chỉ dẫn xóa merchandise rác trong Đột Okayích

Đề đánh giá 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất (mối ý đúng 0.5 điểm)

Câu 1. Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La từ 5 nào?

A.1008

B. 1009

C. 1010

D.1011

Câu 2. Người có vai trò lớn lớn trong quy trình đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua la?

A. Lê Lengthy Việt

B. Vạn Hạnh

C. Lý Khánh Văn

D. Lê Lengthy Đĩnh

Câu 3. 5 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Ngu

D. Đại Nam

Câu 4. Bộ luật thành văn trước tiên tại nước ta xuất hiện tại thời đại nào?

A. Nhà Tiền Lê

B. Nhà Trần

C. Nhà Lý

D. Nhà Hồ

Câu 5. Đâu là 1 trong những nét độc đáo trong bí quyết đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

A. Thực hành “ vườn ko nhà trống” tại Thăng Lengthy

B. Chủ động đánh địch và kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa

C. Đánh vào đoàn thuyền lương của địch

D. Chia quân thành 2 đường thủy bộ.

Câu 6. Nguyên nhân thắng lợi nào là quan yếu nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta?

A. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết toàn dân

B. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt của quân và dân ta

C. Có chiến lược chiến thuật độc đáo, sáng tạo

D. Có sự lãnh đạo tài tình của những tướng chỉ huy.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia khiến:

A. 8 lộ.

B. 10 lộ;

C. 12 lộ;

D. 24 lộ.

Câu 9: 5 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng tại Thăng Lengthy vào 5 nào? Để thờ ai?

A. 5 1075 thờ Chu Văn An.

B. 5 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. 5 1070 thờ Khổng Tử

D. 5 1072 thờ Mạnh Tử.

Câu 11 (1 điểm): Hãy nối cột A có cột B sao cho đúng:

Cột ANốiCột B1. 5 1075-10771-a. Lê hoàn chống quân xâm lược Tống2. 5 9392-b. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên3. 5 9813-c. Ngô Quyền lên ngôi vua4. 5 10754-d. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Nhà Lý được ra đời như thế nào?5 1010, Lý Công Uẩn ra “ Chiếu dời đô”, quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Lengthy. Dựa vào những tri thức đã học, em hãy giải thích tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô?

Câu 3: (1 điểm): Nhắc tên 3 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý

Xem Thêm  Bài thơ Đi đường In trong tập Nhật okí trong tù, Hồ Chí Minh

Đề đánh giá 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

a.Bộ luật trước tiên dưới thời Lý có tên là?

A. Luật Gia Lengthy

B. Luật Hình thư

C. Luật Hồng Đức

D. Quốc triều hình luật

b. Dưới thời Trần cơ quan chuyên xét xử có tên là?

A. Tôn nhân phủ

B. Quốc sử viện

C. Thái y viện

D. Thẩm hình viện

c. Hà đê sứ là chức quan chuyên phụ trách?

A. Khai khẩn đồng hoang

B. Lo sự vụ họ hàng nhà vua

C. Coi đê điều

D. Xét xử những vụ án

d. Người thầy giáo đã có nhiều đóng góp có lịch sử nhà Trần là:

A. Lê Văn Hưu

B. Đoàn Nhữ Hài

C. Chu Văn An

D. Lê Quát

e. Nhà Lý được ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Vua Lê ko có con trai

B. Thế lực họ Lý mạnh

C. Nhà Tiền Lê suy yếu

D. Mọi đều sai

g. Tại sao Lý Công Uẩn lại dời đô từ Hoa Lư ra Đại La(Thăng Lengthy)?

A. Vì Đại La là quê hương của nhà Lý

B. Vì Đại La là trung tâm đất nước

C. Đại La dân cư đông đúc, đất đai màu sắc mỡ

D. Cả B,C đều đúng

Câu 2 (1 điểm). Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào bài khiến cho những nhận định sau:

1. Chùa 1 Cột còn có tên gọi là chùa Diên Hựu, xây dựng dựa trên giấc mơ của vua Trần

2. Luật pháp thời Trần cho phép giết thịt mổ trâu bò để ăn thịt.

3. Dưới thời Trần, Nho giáo được đề cao

4. Nét độc đáo trong tôn giáo thời Lý – Trần là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên.

Câu 3 (1 điểm): Hãy nối cột A có cột B sao cho đúng

Cột ANốiCột B1. 5 10701-a. Nhà Trần đặt lệ Tam khôi2. 5 10752-b. Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám3. 5 10763-c. Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử4. 5 12474-d. Nhà Lý mở khoa thi trước tiên

Câu 4 (1,5 điểm): Hãy điền vào dấu chấm:

Theo Lý Thường Kiệt “ Ngồi yên …….(1)….. ko bằng đem quân …..2)…… để chặn …..(3)…… của giặc”. Đây được coi là cuộc tấn công để ….(4)…. chứ ko bắt buộc …(5)……Sau thời điểm hoàn thành phần đích, quân ta rút về nước, khẩn trương …..(6)….. đối phó có quân xâm lược Tống.

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1 (3 điểm): So sánh những điểm giống và khác nhau giữa quân đội thời Lý có quân đội thời Trần? Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về 3 lần quân dân nhà Trần thắng lợi chống quân xâm lược Mông Nguyên.

Câu 3: (2 điểm): Nhắc tên 3 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là chỉ dẫn viên du lịch giới thiệu về công trình đấy.

……………………………………………………………………

………

Mời người mua tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết