Bộ đề thi học okì 2 môn Lớnán lớp 6 5 2022 – 2023 (Sách new) 14 Đề đánh giá học okì 2 lớp 6 môn Lớnán (Có bảng ma trận, đáp án)

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 5 2022 – 2023 gồm 14 đề thi sách Cánh diều, Kết nối tri thức có cuộc sống và Chân trời sáng tạo, giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo, luyện giải đề thực phải chăng để ôn thi học kì 2 5 2022 – 2023 hiệu quả.

Có 14 đề thi học kì 2 môn Toán 6 có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, còn giúp thầy cô xây dựng đề thi học kì 2 5 2022 – 2023 cho học sinh của mình theo chương trình new. Bên cạnh ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Ngữ văn. Vậy mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 5 2022 – 2023 sách new

  • Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức có cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Đề thi học kì 2 môn Toán 6

UBND THỊ XÃ …………PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2022 2023MÔN: TOÁN – LỚP 6Thời kì khiến bài: 90 phút (ko đề cập thời kì giao đề)(Đề gồm 02 trang, 18 câu)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Trong những dí dụ sau, dí dụ nào ko cần phân số?

A. B. -frac{3}{7}C. D.

Câu 2: Số đối của phân số là:

A. B. C. D.

Câu 3: Phân số nào bằng phân số ?

A. B. C. D.

Câu 4: Tìm phân số tối giản trong những phân số sau:

A. B. C. D.

Câu 5: Kết quả lúc rút gọn phân số tới tối giản là:

A. B. C. D.

Câu 6: Kết quả của phép chia bằng:

A. B. -10C. 10D.

Câu 7: Phân số ko bằng phân số là:

A. B. C. D.

Câu 8: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,27B. 2,7C. 0,027D. 2,07

Câu 9: Số thập phân 0,009 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A.B. C. D.

Câu 10: Số đối của số -2,5 là:

A. 5,2B. 2,5C. -5,2D.

Câu 11: Kết quả của phép nhân bằng:

A. B. C. D.

Câu 12: Số nào là số nghịch đảo của phân số ?

A. B. C. D.

II. Phần tự động luận (7,0 điểm)

Câu 13: (1,0 điểm) Tính 1 phương pháp hợp lí:

a) b)

Câu 14: (1,0 điểm) Tìm x, biết:

a) b)

Câu 15: (1,0 điểm) 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 20m. Chiều rộng của thửa ruộng bằng chiều dài.

a) Tính chiều rộng và diện tích của thửa ruộng;

b) Biết từng mét vuông đất thu hoạch được 0,75kg thóc và lúc đem xay thành gạo thì tỉ lệ đạt 70%. Hỏi thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu kilôgam gạo?

Câu 16: ( 1,5 điểm) Lớp 6A dự định tổ chức 1 trò chơi dân gian lúc đi dã ngoại. Lớp trưởng đã đề nghị từng bạn đề xuất 1 trò chơi bằng phương pháp ghi vào phiếu, từng bạn chỉ chọn 1 trò chơi. Sau thời điểm thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau:

Trò chơi

Cướp cờ

Nhảy bao bố

Đua thuyền

Bịt mắt bắt dê

Kéo co

Số bạn chọn

5

12

6

9

8

a) Cho biết lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Trò chơi nào được quý khách lựa chọn nhiều nhất? Trò chơi nào được quý khách ít lựa chọn nhất?

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trên.

Câu 17: (1,5 điểm)Cho đường thẳng xy. Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Vẽ tia Om ko trùng có những tia Ox, Oy. Nói tên những góc có trong hình tạo bởi những tia Ox, Oy và Om?

Câu 18: (1,0 điểm) Tìm những số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. Đáp án phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Từng câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

C

B

A

D

C

B

A

D

B

D

D

II. Chỉ dẫn chấm phần tự động luận (7,0 điểm)

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1,0đ)

a)

0,25

0,25

b)

0,25

0,25

Câu 14

(1,0đ)

a)

0,25

0,25

b)

0,25

0,25

Câu 15

(1,0đ)

a)

Chiều rộng của thửa ruộng là: Diện tích của thưa ruộng là:

0,25

0,25

b)

Khối lượng thóc thu hoạch được là: Khối lượng gạo thu được là:

0,25

0,25

Câu 16

(1,5đ)

a)

Lớp 6A có số học sinh là: 5 + 12 + 6 + 9 + 8 = 40 (học sinh)

Trò chơi được quý khách lựa chọn nhiều nhất là: Nhảy bao bố

Trò chơi quý khách ít chọn lựa nhất là: Cướp cờ

0,25

0,25

0,25

b)

Biểu đồ cột

0,75

Câu 17

(1,5đ)

a)

Vẽ hình

0,25

Ta thấy: Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B nên: OA + AB = OB

Thay thế số 2 + AB = 7 ⇒ AB = 7 – 2 = 5(cm)

0,25

0,25

b)

Những góc có trong hình là:

0,75

Câu 18

(0,5đ)

Đ Ok:

Ta có

Để A có giá trị nguyên thì có giá trị nguyên

Hay (thỏa mãn)

Vậy

0,25

0,25

0,25

0,25

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT (1)Chương/Chủ đề (2)Nội dung/đơn vị tri thức (3)Mức độ đánh giá(4-11)Tổng % điểm (12)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

4

(TN1,2, 4,12)

1,0

5

(TN3,5,6,7,11)

1,25

2,25

Những phép tính có phân số

5

(TL13ab, 14ab,15b)

2,5

1

(TL18)

1,0

3,5

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính có số thập phân

1

(TN10)

0,25

2

(TN8,9)

0,5

0,75

3

Thu thập và tổ chức dữ liệu

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

1

(TL16a)

0,75

1

(TL16b)

0,75

1,5

4

Các hellònh phẳng trong thực tiễn

Hellònh chữ nhật

1

(TL15a)

0,5

0,5

5

Các hellònh hellònh học cơ chản

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

1

(TL17a)

0,75

0,75

Góc

1

(TL17b)

0,75

0,75

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

100

Tỉ lệ chung

60%

40%

100

Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị tri thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

Nhận biết:

– Nhận biết được phân số có tử hoặc mẫu là số nguyên âm, phân số tối giản.

Xem Thêm  Lớnán 3: Làm tròn số tới hàng nghìn, hàng chục nghìn Giải Lớnán lớp 3 trang 30, 31, 32, 33 sách Cánh diều - Tập 2

– Nhận biết được số đối, số nghịch đảo của 1 phân số.

4

(TN1, 2, 4, 12)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 phân số cho trước.

– Biết cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số.

5

(TN3, 5, 6, 7, 11)

Những phép tính có phân số

Vận dụng

– Thực hiện được những phép tính cộng, trừ, nhân, chia có phân số.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối có phép cùng, quy tắc dấu ngoặc có phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Tính được giá trị phân số của 1 số cho trước.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn có những phép tính về phân số.

5

(TL13ab, 14ab, 15b)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, ko quen thuộc) gắn có những phép tính về phân số.

1

(TL18)

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính có số thập phân

Nhận biết:

– Nhận biết được số đối của 1 số thập phân.

1

(TN10)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 số thập phân cho trước.

2

(TN8, 9)

3

Thu thập và tổ chức dữ liệu

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

Nhận biết:

– Đọc được những dữ liệu tại dạng bảng thống kê

1

(TL16a)

Vận dụng

– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp tại dạng biểu đồ dạng cột.

1

(TL16b)

4

Các hellònh phẳng trong thực tiễn

Hellònh chữ nhật

Vận dụng

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn có việc tính diện tích của hình chữ nhật.

1

(TL15a)

5

Các hellònh hellònh học cơ chản

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Vận dụng

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn có việc tính độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

1

(TL17a)

Góc

Nhận biết:

– Nhận biết được góc.

1

(TL17b)

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

Tỉ lệ chung

60%

40%

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

Trường THCS:…………….ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 03 trang)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM 2022 – 2023Môn: TOÁN – Lớp 6Thời kì: 90 phút (ko đề cập thời kì giao đề)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong từng câu dưới đây:

Câu 1. [NB-1]Trong những phương pháp viết sau đây, phương pháp viết nào là phân số “âm 2 phần 5”?

A. B. C. D.

Câu 2. [NB-2] Bí quyết viết nào sau đây biểu thị hỗn số?

A.

B.

C.

D.

Câu 3. [NB-3] Số đối của số thập phân -12,34 là:

A.

C.

C. 12,34

D. 0

Câu 4. [TH-TN4] Sắp xếp những số thập phân sau -5,9; 0,8;-7,3; 1,2; 3,41 theo thứ tự động nâng cao dần, ta được:

A. -5,9 ;-7,3 ; 0,8 ; 1,2 ; 3,41.B. 3,41 ; 1,2 ; 0,8 ;-5,9 ;-7,3.C. -7,3 ;-5,9 ; 1,2 ; 3,41 ; 0,8.D. -7,3 ;-5,9 ; 0,8 ; 1,2 ; 3,41.

Câu 5. [NB-4] Biển báo giao thông nào sau đây, ko có trục đối xứng?

Câu 6. [NB-5] Chữ chiếc nào sau đây, có tâm đối xứng?

A. CB. AC. 0D. U

Câu 7. [NB-6] Qua 2 điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng?

A. 2 B. 1 C. Nhiều hơn 2D. Ko có đường thẳng nào.

Câu 8. [NB-7] Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB lúc:

A. M nằm giữa A, B và MA = MB. B. MA = MB. C. M nằm giữa A và B.D. MA = AB

Câu 9. [NB-TN9] Đoạn thẳng MN dài 10cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Lúc ấy, đoạn thẳng MI dài:

A. 5cm.B. 5dm.C. 2,5cm. D. 2,5dm.

Câu 10. [NB-8] Góc có số đo bằng 900 là góc:

A. bẹt. B. vuông. C. nhọn.D. tù.

Câu 11. [NB-9] Khả năng mặt sấp xuất hiện lúc tung đồng xu là bao nhiêu?

A. 1 B. 0 .C.

D.

Câu 12. [TH-TN12] Khả năng lấy được quả bóng màu sắc đỏ trong hộp kín đựng 3 quả bóng (1 bóng xanh, 1 bóng vàng, 1 bóng đỏ) là bao nhiêu?

A. 0 B. 1 C. D.

Phần 2: Tự động luận (7,0 điểm)

Câu 13. (1 điểm) So sánh những số sau:

a) [TH-TL1] và

b) [TH-TL2] 6,345 và 6,325

Câu 14. (0,5 điểm) [VD-TL3] 1 mảnh vườn có diện tích là 1600m² được trồng 2 loại cây là cây sầu riêng và cây chôm chôm. Phần diện tích trồng cây chôm chôm chiếm diện tích cả vườn. Hỏi diện tích trồng cây sầu riêng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 15. (1,0 điểm)

a) [VD-TL4] Tìm x, biết: x+24,4=-75,6

b) [VD-TL5] Tính diện tích 1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,25 m và chiều rộng là 16,32m?

Câu 16. (0,75 điểm) [VD-TL6] 1 chiếc ti vi giá 12500000 đồng. Tìm giá new của nó sau khoản thời gian giảm giá 20%?

Câu 17. (1,0 điểm) [TH-TL7] Hãy viết kí hiệu góc và viết số đo góc trên hình vẽ sau:

Câu 18. (1,5 điểm) Trong hình vẽ dưới đây:

a) [NB-TL8] Hãy nêu cha điểm thẳng hàng và 1 bộ cha điểm ko thẳng hàng?

b) [NB-TL9] Trong cha điểm A; B; C điểm nào nằm giữa?

Câu 19. (0,75 điểm) [TH-TL10] Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1,2,3,4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.

Câu 20. (0,5 điểm) [VDC-TL11] 1 người đăng kí sắm 1 căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt trước tiên, ngay lúc kí hợp đồng sắm bán, người ấy cần trả số tiền sắm căn hộ. 6 tháng sau, người ấy trả tiếp số tiền sắm căn hộ. Đọ̣t cuối, sau 1 5 đề cập từ lúc kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 800000000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để sắm căn hộ là bao nhiêu?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Từng phương án chọn đúng ghi 0,25điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

B

C

D

D

C

B

A

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu

Lời giải

Điểm

13a

0,5

b

6,345 > 6,325

0,5

14

(0,5đ)

Diện tích trồng cây chôm chôm là:

Diện tích trồng cây sầu riêng là: 1600 – 400 = 1200 (m2)

0,25

0,25

15a

(0,5đ)

x + 24,4 = -75,6

x = -75,6 – 24,4 = -100

0,5

b

(0,5đ)

Diện tích 1 mảnh vườn hình chữ nhật là: 24,25.16,32 = 395,76 (m2)

0,5

16

(0,75đ)

Ta có 100% – 20% = 80%

Xem Thêm  Lời chúc ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Giá new của ti vi sau khoản thời gian giảm giá 20% là:

(đồng)

0,25

0,5

17

(1,0đ)

Kí hiệu góc

0,5

0,5

18a

(1,0đ)

* Cha điểm thẳng hàng là: A, B, C

* 1 bộ cha điểm ko thẳng hàng là: A, B, D

0,5

0,5

b

(0,5đ)

Trong cha điểm A; B; C điểm B nằm giữa

0,5

19

(0,75đ)

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn trong 20 lần thử là 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn” trong 20 lần thử là:

0,25

0,5

20

(0,5đ)

Phân số biểu thị số tiền cần trả trong 2 đợt đầu là:

Phân số biểu thị số tiền cần trả trong đợt cha là:

Do số tiền sắm căn hộ bằng 800 000 000 đồng

Vậy số tiền sắm căn hộ là: đồng

0,25

0,25

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị tri thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Phân số

(17 tiết)

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

2

(TN1,2)

0,5đ

2,5

Những phép tính có phân số

1(TL1)

0,5đ

1(TL3)

0,5đ

1

(TL11) 1,0đ

2

Số thập phân

(11 tiết)

Số thập phân và những phép tính có số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm

1 (TN3)

1 (TN4)

1(TL2)

0,5đ

3

(TL4,5,6)

1,5đ

2,5

3

Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự động nhiên

(9 tiết)

Hellònh có trục đối xứng

1 (TN5)

0,5

Hellònh có tâm đối xứng

1 (TN6)

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự động nhiên

4

Những hình hình học cơ bản

(20 tiết)

Điểm, đường thẳng, tia

1 (TN7)

2

(TL8,

9)

1,5đ

3,5

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

2 (TN8,9)

Góc. Những góc đặc biệt. Số đo góc

1 (TN10)

1

(TL7)

1,0đ)

5

1 số chi tiết xác suất. (7 tiết)

Khiến quen có 1 số mô hellònh xác suất đơn giản. Khiến quen có việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hellònh xác suất đơn giản.

1

(TN11)

1,0

Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản

1 (TN12)

1 (TL10)

0,5

Tổng:Sốcâu

Điểm

10

2,5

3

2,5

2

0,5

3

1,5

4

2,0

1

1,0

23

10,0

Tỉ lệ %

50%

20%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Toán 6

TTChương/Chủ đềMức độ đánh giáSố câu hỏi theo mức độ nhận thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngVậndụng caoSỐ – ĐẠI SỐ

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

Nhận biết:

– Nhận biết được phân số có tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.

1TN (TN1)

– Nhận biết được khái niệm 2 phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của 2 phân số.

– Nêu được 2 tính chất cơ bản của phân số.

– Nhận biết được số đối của 1 phân số.

– Nhận biết được hỗn số dương.

1TN

(TN2)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 phân số cho trước.

1TL (TL1)

Những phép tính có phân số

Vận dụng:

– Thực hành được những phép tính cùng, trừ, nhân, chia có phân số.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối có phép cùng, quy tắc dấu ngoặc có phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Tính được giá trị phân số của 1 số cho trước và tính được 1 số biết giá trị phân số của số ấy.

Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn có những phép tính về phân số (dí dụ: những bài toán liên quan tới chuyển động trong Vật lí,…).

1TL (TL11)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (phức hợp, ko quen thuộc) gắn có những phép tính về phân số.

2

2

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính có số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm

Nhận biết:

– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của 1 số thập phân.

1TN

(TN3)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 số thập phân cho trước.

1TN

(TN4)

1TL

(TL2)

Vận dụng:

– Thực hành được những phép tính cùng, trừ, nhân, chia có số thập phân.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối có phép cùng, quy tắc dấu ngoặc có số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Thực hành được ước lượng và khiến tròn số thập phân.

– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của 2 đại lượng.

– Tính được giá trị phần trăm của 1 số cho trước, tính được 1 số biết giá trị phần trăm của số ấy.

Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn có những phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (dí dụ: những bài toán liên quan tới lãi suất tín dụng, liên quan tới thành phần những chất trong Hoá học,…).

3TL

(TL4,5,6)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (phứchợp,koquenthuộc)gắn có những phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

3

Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự động nhiên

Hellònh có trục đối xứng

Nhận biết:

– Nhận biết được trục đối xứng của 1 hình phẳng.

– Nhận biết được những hình phẳng trong tự động nhiên có trục đối xứng (lúc xem trên hình ảnh 2 chiều).

1TN

(TN5)

Hellònh có tâm đối xứng

Nhận biết:

– Nhận biết được tâm đối xứng của 1 hình phẳng.

– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự động nhiên có tâm đối xứng (lúc xem trên hình ảnh 2 chiều).

1TN

(TN6)

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự động nhiên

Nhận biết:

– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự động nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, khoa học chế tạo,…

– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự động nhiên thể hiện qua tính đối xứng (dí dụ: nhận biết vẻ đẹp của 1 số loài thực vật, động vật trong tự động nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).

4

4

Những hình hình học cơ bản

Xem Thêm  Lời bài hát Đếm cừu

Điểm, đường thẳng, tia

Nhận biết:

– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm ko thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.

1TN

(TN7)

– Nhận biết được khái niệm 2 đường thẳng cắt nhau, đồng thời.

– Nhận biết được khái niệm cha điểm thẳng hàng, cha điểm ko thẳng hàng.

1TL

(TL10)

– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa 2 điểm.

1TL

(TL11)

– Nhận biết được khái niệm tia.

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

2TN

(TN8,9)

Góc. Những góc đặc biệt. Số đo góc

Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (ko đề cập tới góc lõm).

– Nhận biết được những góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).

1TN

(TN10)

– Nhận biết được khái niệm số đo góc.

1TL

(TL7)

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

5

1 số chi tiết xác suất.

Khiến quen có 1 số mô hellònh xác suất đơn giản. Khiến quen có việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hellònh xác suất đơn giản.

Nhận biết:

– Khiến quen có mô hình xác suất trong 1 số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (dí dụ: tại trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm 2 khả năng ứng có mặt xuất hiện của đồng xu, …).

1TN

(TN11)

Thông hiểu:

– Khiến quen có việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản.

1TN

(TN12)

1TL (TL10)

Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản

Vận dụng:

– Dùng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng ấy trong 1 số mô hình xác suất đơn giản.

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 6

Phòng Giáo dục và Huấn luyện………Trường THCS:……………………

Đề thi Học kì 2 – Cánh diều5 học 2022 – 2023Bài thi môn: Toán 6Thời kì khiến bài: …..phút(ko đề cập thời kì phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phân số bằng phân số là:

A. ;

B. ;

C. ;

D. .

Câu 2. của 8,7 bằng bao nhiêu:

A. 8,5;B. 0,58; C. 5,8; D. 13,05.

Câu 3. Biết quả dưa hấu nặng 0,8 kg. Quả dưa hấu ấy nặng là:

A. 3 kg; B. 3,2 kg; C. 4 kg; D. 4,2 kg.

Câu 4. Trong đợt thực hành kế hoạch bé của trường THCS A, khối 6 của trường đã thu được 1035 kg giấy vụn. Trong ấy lớp 6A thu được 105 kg. Tỉ số phần trăm số giấy vụn mà lớp 6A đã thu được so có khối 6 của trường (khiến tròn tới chữ số thập phân thứ 1) là:

A. 10%;B. 10,1%;C. 10,2%;D. 10,4%.

Câu 5. Để thu được dãy dữ liệu về “Số bạn thuận tay trái trong lớp” thì em dùng phương pháp thu thập dữ liệu nào là sai?

A. Xem;B. Lập bảng hỏi;C. Khiến thí nghiệm;D. Truy cập web.

Câu 6. 1 hệ thống siêu thị thống kê số thịt lợn bán được trong 4 tháng trước tiên 5 2023 như sau:

Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

A. Tháng 1;B. Tháng 2;C. Tháng 3;D. Tháng 4.

Câu 7. Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 18 lần. Số lần xuất hiện mặt N là:

A. 18;B. 50;C. 32;D. 68.

Câu 8. Bạn Tùng gieo 1 con xúc xắc 50 lần liên tục thì thấy mặt 5 chấm xuất hiện 4 lần. Xác suất thực hành xuất hiện mặt 5 chấm là:

A. ; B. ; C. ; D. .

Câu 9. Đường thẳng a chứa những điểm nào?

A. M và N;B. M và S;C. N và S;D. M, N và S.

Câu 10. Xem hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điểm J chỉ nằm giữa 2 điểm Ok và L;B. Chỉ có 2 điểm J và L nằm giữa 2 điểm Ok, N.C. 2 điểm L và N nằm cùng phía so có điểm Ok.D. Trong hình ko có điểm nào nằm giữa 2 điểm nào.

Câu 11. Khẳng định đúng là

A. Góc có số đo 120° là góc vuông;B. Góc có số đo 80° là góc tù;C. Góc có số đo 100° là góc nhọn;D. Góc có số đo 140° là góc tù.

Câu 12. Xem mặt đồng hồ dưới đây. Số vạch chỉ số trên mặt đồng hồ thuộc góc tạo bởi kim phút và kim giây là:

A. 3;B. 4;C. 5;D. 6.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hành phép tính (tính hợp lí ví dụ có thể):

a) b) C)

Bài 2. Tìm x biết

a) b) c)

Bài 3. Cha lớp 6 trường THPT có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so có học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của từng lớp?

Bài 4. Gieo con xúc xắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi tại bảng sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần xuất hiện

17

18

15

14

16

20

a) Trong 100 lần gieo xúc xắc thì mặt nào xuất hiện nhiều nhất? Mặt nào xuất hiện ít nhất?

b) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của những sự kiện gieo được mặt có chấm lẻ?

Bài 5.

a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 55°. Góc xOy là góc nhọn, góc vuông hay góc tù?

b) Trên Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 6 cm. Gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AM.

Bài 6. Tính nhanh .

Ma trận đề thi Toán 6 cuối kì 2

Chủ đềCấp độTổngNhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoTNTLTNTLTNTLTNTL

Phân số – Số thập phân

2 câu

2 câu

1 câu

4 câu

1 câu

1 câu

1 câu

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm

2 điểm

0,25 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm

6 điểm

Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

1 câu

1 câu

2 câu

1 câu

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

1 điểm

2 điểm

Hình học phẳng cơ bản

1 câu

2 câu

1 câu

1 câu

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

1 điểm

2 điểm

Tổng

10 điểm

……….

Mời bạn đọc cùng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết