Bộ đề thi học okì 2 môn Tin học lớp 4 5 2022 – 2023 theo Thông tư 22 4 Đề đánh giá học okì 2 lớp 4 môn Tin học (Có bảng ma trận, đáp án)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2022 – 2023 gồm 4 đề thi, có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ theo Thông tư 22, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Sở hữu 4 đề thi học kì 2 môn Tin học 4, còn giúp những em luyện giải đề, biết phương pháp phân bổ thời kì cho hợp lý để ôn thi học kì 2 5 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ko kể đấy, còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Chi tiết mời thầy cô và những em tải miễn phí tổn:

Bộ đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2022 – 2023 theo Thông tư 22

  • Đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 1
  • Đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 2

Đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Tin học 4

TRƯỜNG : Tiểu học………Họ và tên:……………………Lớp: 4…

ĐỀ THI HỌC KỲ II5 học: 2022-2023Môn: Tin học – KHỐI 4Thời kì: 40 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

* Em hãy khoanh tròn vào chữ chiếc đứng trước ý trả lời đúng

Câu 1: Để in đậm từ “Chưng Hồ” trong câu “Chưng Hồ của chúng em.”, em chọn từ “Chưng Hồ”, tiếp theo:

A. Nháy chuột vào nút B. Nháy chuột vào nút C. Nháy đúp chuột vào nút D. Nháy đúp chuột vào nút

Câu 2: Trong phần mềm soạn thảo Phrase, để căn giữa, em chọn nút lệnh:

Câu 3: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong những nút lệnh sau?

Câu 4: Trong phần mềm Brand, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

A. HTB. ST C. PenUp D. PenDown

Câu 5: Trong phần mềm Brand, muốn Rùa quay buộc phải 900 em dùng lệnh?

Xem Thêm  Tiếng Anh 7 Unit 7: Communication Soạn Anh 7 trang 76, 77 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

A. BK 100B. RT 90 C. LT 90D. HT 90

Câu 6: Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ HELLO trên sân chơi Home windows Brand:

A. Label HELLO” B. Label HELLO C. Label “HELLOD. Label“HELLO

Câu 7: Đâu là biểu tượng của chương trình em học nhạc Encore

Câu 8: Để khởi động chương trình em học nhạc Encore em thực hành:

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình LogoB. Nháy chuột lên biểu chương trình em học nhạc EncoreC. Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình em tập soạn thảo WordD. Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình em học nhạc Encore

Câu 9: Nhóm lệnh nào dưới đây để điều khiển hướng đi của Rùa như hình vẽ:

A. FD 100 RT 90 FD 100 B. FD 100 RT 60 FD 100C. FD 100 LT 90 FD 100 D. FD 100 LT 60 FD 100

Câu 10: Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây lúc em gõ lệnh: Repeat 4 [fd 150 rt 90]?

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1. Dùng những lệnh trong Brand để điều khiển Rùa vẽ hình sau:

Câu 2: Dùng những lệnh trong Brand để điều khiển Rùa vẽ hình sau:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học 4

I. TRẮC NGHIỆM: Từng ý đúng được 0,5 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: A

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: D

Câu 9: A

Câu 10: D

II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1. Dùng những lệnh trong Brand để điều khiển Rùa vẽ hình sau

REPEAT 3[FD 100 RT 120]

Hoặc: FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120)

Câu 2: Dùng những lệnh trong Brand để điều khiển Rùa vẽ hình sau:

– REPEAT 4[ FD 200 RT 90] (1,5 Điểm)

– REPEAT 4[ FD 100 RT 90] (1,5 Điểm)

Đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 – Đề 2

Đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4

Trường Tiểu học……..Họ và tên: ……………………………….Lớp: ……………………………………….

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mầm non Sáng kiến kinh nghiệm mẫu giáo.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023MÔN: TIN HỌC 4Thời kì khiến bài: 35 phút, ko nhắc thời kì phát đề

A. TRẮC NGHIỆM – Thời kì khiến bài: 10 phút

Em hãy khoanh tròn vào chữ chiếc trước câu trả lời đúng nhất: 0,5đ/1 câu đúng

Câu 1: Để khởi động phần mềm Energy Level em nháy đúp chuột lên biểu tượng nào?

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho hình ảnh, em chọn đối tượng hình ảnh cần tạo hiệu ứng, tiếp theo em chọn?

A. Dwelling/ Add AnimationB. Insert/ Add AnimationC. Animations/Add AnimationD. Design/ Add Animation

Câu 3: Để tạo hiệu ứng chuyển Slide em dùng menu nào?

A. Transitions B. AnimationsC. Slide Present D. Dwelling

Câu 4: Trong phần mềm PowerPoint để thêm 1 trang trình chiếu new em nhấn tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl+NB. Ctrl+BC. Ctrl+MD. Ctrl+I

Câu 5: Để khởi động phần mềm Brand em nháy đúp chuột lên biểu tượng nào?

Câu 6: Câu lệnh nào dùng để thay đổi thế những câu lệnh lặp lại nhiều lần?A. Dwelling B. Repeat C. Label D. Pendown

Câu 7: Câu lệnh lặp trong Brand có dạng:

A. Repeat n (những lệnh).B. Repeat n [các lệnh]C. Repeat n {những lệnh }D. Repeat n <những lệnh >

Câu 8: Lệnh Repeat 6[fd 100 rt 60] dùng để vẽ hình nào dưới đây?

A. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM) – Thời kì khiến bài: 25 phút

Câu 9: Soạn bài trình chiếu theo mẫu sau (3đ):

  • Tạo bài trình chiếu theo mẫu có tiêu đề là: “Giới thiệu phần mềm Brand”
  • Chèn hình ảnh về phần mềm Brand vào trang trình chiếu
  • Tạo hiệu ứng cho đối tượng trong trang trình chiếu
  • Phông chữ tự động chọn – cỡ chữ tự động chọn

Mẫu:

Câu 10: Dùng phần mềm Brand để thực hành những bắc buộc sau (3đ):

Xem Thêm  Bài viết số 2 lớp 12 đề 3: Nói không có tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Dàn ý & 5 mẫu bài viết số 2 lớp 12 đề 3

Dùng câu lệnh lặp (Repeat) để Rùa vận động theo hình vuông trên sân chơi gợi ý góc quay là 90 độ. (3đ)

Đáp án đề thi kì 2 môn Tin học lớp 4

A. LÝ THUYẾT (4đ) 0.5đ/câu đúng

CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

D

C

A

C

A

B

B

D

BI. THỰC HÀNH (6đ)

Câu 9: (3đ)

Tạo bài trình chiếu theo mẫu có tiêu đề là: “Giới thiệu phần mềm Brand” (1đ)

Chèn hình ảnh về phần mềm Brand vào trang trình chiếu (1đ)

Tạo hiệu ứng cho đối tượng trong trang trình chiếu(1đ)

Câu 10: (3đ)

Vẽ được hình vuông theo bắc buộc (0.5 đ)

Dùng câu lệnh Repeat để vẽ hình vuông (1,5đ)

Ghi đúng và đủ cú pháp câu lệnh (1đ)

Ma trận phân bố câu hỏi và điểm môn Tin học lớp 4

Nguồn tri thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng điểm và tỷ lệ % TNTL/ THTNTL/ THTNTL/ THTNTL/ THTổngTL1. Thiết kế bài trình chiếuSố câu30100001550%Số điểm1.500.500003550%2. Thế giới Brand của emSố câu20101001550%Số điểm100.500.5003550%TổngSố câu5020100210100%Số điểm2.50100.500610100%Tỷ lệ %25%0%10%0%5%0percent0%60%100%

Ma trận phân bổ câu hỏi

Nguồn tri thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng điểm và tỷ lệ % TNTL/ THTNTL/ THTNTL/ THTNTL/ THTổngTL1. Thiết kế bài trình chiếuSố câu30100001550%Câu số1,3,402000092. Thế giới Brand của emSố câu20101001550%Câu số5,607080010TổngSố câu5020100210100%Tỷ lệ %50%0%20%0%10%0%0%20%100%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

SỐ CÂUSỐ ĐIỂMTỈ LỆ %LÍ THUYẾT8440%THỰC HÀNH2660%

>> Mời quý khách tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết