Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 sở GD&ĐT Yên Bái Đề thi thử môn Lịch sử, Lớnán 5 2018

Nhằm phân phối thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2018 hữu ích dành cho người tiêu dùng học sinh lớp 12. Obtain.vn xin gửi tới người tiêu dùng Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 sở GD&ĐT Yên Bái.

Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo sẽ giúp người tiêu dùng ôn luyện và khiến quen có cấu trúc đề thi để rút kinh nghiệm cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 sắp tới. Mời người tiêu dùng cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử

SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BÁI ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời kì: 50 phút, ko đề cập thời kì phát đề

Câu 1: Hiệp định Pari 5 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình trên Việt Nam được kí kết đã đem lại tiện lợi gì cho bí quyết mạng miền Nam ?

A. Quân Mĩ rút khỏi nước ta, So sánh lực lượng thay thế đổi có lợi cho bí quyết mạng.

B. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự ủng hộ lớn lớn của những nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

D. Đất nước được thống nhất, non sông thu về 1 mối.

Câu 2: Quy trình phân hóa của Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên đã dẫn tới sự ra đời của những tổ chức cùng sản nào trong 5 1929 ?

A. Đông Dương Cùng sản đảng, An Nam Cùng sản đảng.

B. An Nam Cùng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

C. Đông Dương Cùng sản đảng, Đông Dương Cùng sản liên đoàn.

D. Đông Dương Cùng sản Liên đoàn, An Nam Cùng sản đảng.

Câu 3: Điểm khác của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) so có chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ trên miền Nam Việt Nam là gì ?

A. Được tiến hành bằng quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn có vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.

C. Nhằm thực hành mưu mô “Dùng người Việt đánh người Việt”.

D. Là loại hình chiến tranh thực dân kiểu new, nhằm chống lại bí quyết mạng miền Nam và nhân dân ta.

Xem Thêm  Điểm chuẩn lớp 10 5 2023 Ninh Bình Điểm chuẩn vào 10 5 2023

Câu 4: “Muốn được giải phóng, những dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân minh” là kết luận được Nguyễn Tình ái Quốc rút ra sau sự kiện nào ?

A. Gửi Bản yêu sách tới Hội nghị Vécxai.

B. Tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cùng sản.

C. Xây dựng thương hiệu Hội Liên hiệp thuộc địa trên Pari.

D. Đọc bản Luận cương của Lênin.

Câu 5: Cuộc bí quyết mạng khoa học – khoa học đã tác động tới xu hướng phát triển thành của những nước như thế nào ?

A. Đầu tư phát triển thành kĩ thuật để nâng cao sức khó}.

B. Sắm phát minh, trí tuệ sáng tạo khoa học – kĩ thuật để thu lợi nhuận.

C. Mở rộng quan hệ hợp tác có toàn bộ những nước trên thế giới.

D. Hợp tác khu vực để nâng cao sức khó}.

Câu 6: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

A. mang trong mình tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú.

B. lần trước tiên công – nông đoàn kết đấu tranh.

C. quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.

D. phong trào trước tiên do Đảng lãnh đạo.

Câu 7: Sau Phương pháp mạng tháng 8 5 1945, sự kiện mô tả quyền khiến chủ của nhân dân Việt Nam là

A. Hiến pháp trước tiên của nước ta được thông qua.

B. phát hành tiền Việt Nam.

C. ra đời Quân đội quốc gia Việt Nam.

D. cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trước tiên.

Câu 8: Điểm tương đồng trong công cuộc cải bí quyết – mở cửa trên

Trung Quốc có công cuộc cải tổ của Liên Xô và đổi new đất nước trên Việt Nam là

A. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.

B. Đảng Cùng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường chủ nghĩa xã hội.

C. tiến hành lúc đất nước lâm vào tình trạng ko ổn định, khủng hoảng kéo dài.

D. lấy phát triển thành kinh tế khiến trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.

Câu 9: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp (1919 – 1929), nên King Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật ?

A. Vươn lên là độc lập tự động chủ, có thị trường mở rộng ra nhiều nước.

Xem Thêm  PUBG: Xếp hạng những khẩu súng bắn tỉa phải chăng nhất trong sport

B. có sự chuyển biến hơn trước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.

D. Vươn lên là cân đối giữa những ngành.

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây ko thuộc diện phong trào Cần Vương (1885 – 1896) ?

A. Bố Đình.

B. Yên Thế.

C. Hương Khê.

D. Bãi Sậy.

Câu 11: Phương pháp mạng tháng 8 5 1945 trên Việt Nam mang trong mình tính chất là cuộc bí quyết mạng

A. dân chủ tư sản kiều cũ.

B. vô sản.

C. tu sàn.

D. dân tộc, dân chủ nhân dân.

Câu 12: Chiến dịch Biên giới (thu – đông 1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam đều nhằm

A. giữ vững thế chủ động chiến lược trên chiến trường.

B. tiêu diệt 1 phòng ban quan yếu sinh lực đối phương.

C. khiến cho quân Pháp bắt buộc phân tán lực lượng để đối phó.

D. phá vỡ mưu mô bình định, lấn chiếm của thực dân Pháp.

Câu 13: Việc triều đình Huế kí có Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã tác động như thế nào tới cục diện cuộc ok háng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược.

B. Làm cho dấy lên phong trào phản đối Hiệp ước Giáp Tuất trên cả nước.

C. Cứu nguy cho số phận của quân Pháp, gây bất lợi cho nhân dân kháng chiến.

D. Triều đình Huế tiếp tục lấn sâu vào con đường thương lượng, đầu hàng.

Câu 14: Khía cạnh quyết định để 5 1911 Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước new cho dân t ộc Việt Nam là

A. xuất phát từ khía cạnh dân tộc: đất nước đang bị khủng hoảng về con đường cứu nước.

B. xuất phát từ khía cạnh quê hương: nơi có cổ xưa yêu nước đấu tranh bất khuất

C. xuất phát từ khía cạnh cá nhân: sớm có chí “đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”.

D. xuất phát từ khía cạnh thời đại: thế giới đang thay thế đổi trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.

Câu 15: Mặt hạn chế của xu thế toàn cầu hoá là

A. cơ cấu kinh tế của những nước có sự chuyển biến.

B. nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc.

Xem Thêm  High thủ thuật hữu ích cho người chơi Hay Day - Phần 2

C. liên quan sự phát triển thành và xã hội hoá của lực lượng chế tạo.

D. đặt ra đề nghị bắt buộc tiến hành cải bí quyết để nâng cao tính khó}.

Câu 16: Lực lượng vũ trang trước tiên của bí quyết mạng Việt Nam là đội du kích

A. Bắc Sơn.

B. Đình Bảng.

C. Bố Tơ.

D. Võ Nhai.

Câu 17: Từ thắng lợi của Phương pháp mạng tháng 8 5 1945, Đảng Cùng sản Việt Nam có thể rút ra bài học kinh ng hiệm nào để đảm bảo sự thắng lợi của bí quyết mạng hiện nay ?

A. Đảng bắt buộc tập hợp những lực lượng yêu nước nhiều.

B. Đảng bắt buộc nắm bắt tình hình thế giới kịp thời.

C. Đảng bắt buộc linh hoạt hài hòa những biện pháp đấu tranh.

D. Đảng bắt buộc có đường lối đúng đắn.

Câu 18: Chiến lược xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 là chiến lược

A. toàn cầu hóa.

B. “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Cam kết và mở rộng”.

D. toàn cầu.

Câu 19: Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của bí quyết mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

B. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

C. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

D. hoạt động của Hội Việt Nam Phương pháp mạng Thanh niên.

Câu 20: Lực lượng quan yếu Mĩ dùng trong thực hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) trên miền Nam Việt Nam là

A. quân đội Sài Gòn.

B. quân viễn chinh Mĩ.

C. quân những nước đồng minh của Mĩ.

D. quân Mỹ và đồng minh của Mĩ.

Câu 21: Hội nghị Ban Chấp hành Trung trong Đảng lần thứ 15 (1 –

1939) đã xác định phương hướng cơ bản của bí quyết mạng miền Nam ra sao?

A. Đấu tranh chính trị đòi Mĩ – Diệm thi hành Hieepoj định Giơnevơ.

B. Đãu tranh vũ trang hài hòa có đấu tranh chính trị để giành chính quyền.

C. Đầu tranh chính trị là chủ yếu, hài hòa có đấu tranh vũ trang.

D. Đấu tranh giữ gìn và phát triển thành lực lượng bí quyết mạng.

………….

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán