Cách thay đổi đổi key siêu phẩm trên Home windows 10

Home windows 10 bao gồm nhiều bí quyết giúp bạn thay đổi đổi mã khóa siêu phẩm. Dưới đây là bí quyết đổi key siêu phẩm Win 10.

Bí quyết đổi mã khóa siêu phẩm Home windows 10 bằng Settings

1. Mở Settings.

2. Click on Replace & safety.

3. Click on Activation.

4. Click on hyperlink Change product key.

5. Nhập product key cho Win 10 bao gồm 25 con số.

6. Click on Subsequent để hoàn thành quy trình này.

Nhập khóa sản phẩm Windows 10

Ví dụ kích hoạt thành công, bạn sẽ nhận được thông tin Home windows is activated.

Bí quyết đổi mã khóa Home windows 10 bằng Management Panel

1. Dùng phím Home windows + X để mở menu Energy Person và chọn System.

2. Click on hyperlink Change product key trong phần kích hoạt Home windows.

Đổi mã khóa sản phẩm Windows 10 qua Control Panel

3. Nhập mã khóa siêu phẩm gồm 25 con số cho phiên bản Home windows 10 bạn muốn.

4. Click on Subsequent để hoàn thành quy trình. Ví dụ thành công, bạn sẽ nhận được tin báo: Home windows is activated.

Bí quyết đổi mã khóa siêu phẩm Home windows 10 bằng Command Immediate

1. Mở menu Begin.

2. Tìm Command Immediate.

3. Click on chuột nên vào kết quả và chọn Run as administrator.

4. Nhập lệnh dùng Product key 25 số sau và nhấn Enter:

slmgr.vbs /ipk <nhập Product key của Home windows 10 vào đây>

Dùng lệnh đổi mã khóa sản phẩm Windows 10

Ví dụ đã nhập chính xác key siêu phẩm và hoàn thành quy trình thành công, bạn sẽ thấy hộp thoại: Put in product key YOURP-RODUC-TKEYX-XXXXX-XXXXX efficiently.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về sự trưởng thành (Dàn ý + 13 Mẫu) Ý nghĩa của sự trưởng thành

Bí quyết thay đổi đổi mã khóa siêu phẩm Home windows 10 bằng SLUI 3

1. Dùng phím Home windows + R để mở lệnh Run.

2. Nhập slui.exe 3 > click on OK để mở shopper kích hoạt Home windows.

3. Nhập Product key 25 con số cho phiên bản Home windows 10 bạn muốn.

4. Click on Subsequent để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn sẽ nhận được thông tin Home windows is activated trường hợp kích hoạt thành công.

Bí quyết thay đổi đổi mã khóa siêu phẩm Home windows 10 bằng CHANGEPK

  1. Dùng phím Home windows + R để mở lệnh Run.
  2. Nhập changepk.exe > click on OK để mở shopper kích hoạt Home windows.
  3. Nhập Product Key 25 con số cho phiên bản Home windows 10.
  4. Click on Subsequent để hoàn thành nhiệm vụ. Và bạn sẽ nhận được thông tin Home windows is activated trường hợp thành công.

Trên đây là 1 số bí quyết đổi mã khóa siêu phẩm trên Home windows 10. Bên cạnh ra, bạn có thể tham khảo: Danh sách key siêu phẩm mặc định để cài những phiên bản Home windows 10 trên Obtain.vn. Hello vọng bài viết hữu ích sở hữu người mua.