Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử là gì? Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử như thế nào? Là câu hỏi được siêu nhiều bạn học sinh để ý. Hãy cùng Obtain.vn theo dõi bài viết dưới đây để nắm được toàn bộ tri thức nhé.

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được dùng trong gần như những dạng bài tập THPT và trong đề thi THPT Quốc gia. Chính vì vậy những em học sinh lớp 10, 11, 12 cần nắm vững tri thức này để giải nhanh những bài tập Hóa học.

I. Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được thực hành theo trình tự động 3 bước có nguyên tắc:

Tổng electron nhường = tổng electron nhận

Bước 1. Xác định sự thay đổi đổi số oxi hóa.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phản ứng và tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

– Bên cạnh phương pháp thăng bằng electron, còn có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp nâng cao – giảm số oxi hóa có nguyên tắc: tổng số oxi hóa nâng cao = tổng số oxi hóa giảm.

– Phản ứng oxi hóa – khử còn có thể được cân bằng theo phương pháp thăng bằng ion – electron: lúc đấy vẫn đảm bảo nguyên tắc thăng bằng electron nhưng những nguyên tố cần được viết trên dạng ion đúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,…

Xem Thêm  Lịch sử 10 Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Soạn Sử 10 trang 110 sách Cánh diều

– Trường hợp trong phản ứng oxi hóa – khử có nhiều nguyên tố có số oxi hóa cùng nâng cao (hoặc cùng giảm) mà:

  • Chúng thuộc 1 chất thì cần đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.
  • Chúng thuộc những chất khác nhau thì cần đảm bảo tỉ lệ số mol của những chất đấy theo đề cho.

* Có hợp chất hữu cơ:

  • Trường hợp hợp chất hữu cơ trước và sau phản ứng có 1 nhóm nguyên tử thay đổi đổi và 1 số nhóm ko đổi thì nên xác định số oxi hóa của C trong từng nhóm rồi cân bằng.
  • Trường hợp hợp chất hữu cơ thay đổi đổi toàn phân tử, nên cân bằng theo số oxi hóa trung bình của C.

2. Dí dụ cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Dí dụ 1. Cân bằng phản ứng trong dung dịch có H2O tham dự:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Gợi ý trả lời

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Dí dụ 2. Cân bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Gợi ý trả lời

Bước 1. Xác định sự thay đổi đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

Xem Thêm  Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Lớnán Chân trời sáng tạo - Tuần 30 Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phản ứng và tính những hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Dí dụ 3. Cân bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Gợi ý trả lời

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

3. Bài tập tự động luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Bài 1/Phản ứng oxi hóa – Khử đơn giản

a. P +KClO3 → P2O5 + KCl

b. Cl2 + H2S + H2O → HCl + H2SO4

c. Mg+ HNO3 → NO + Mg(NO3)2 + H2O

d. Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

e. Al + H2SO4 → Al(SO4)3 + S + H2O

Bài 2/ Phản ứng tự động oxi hóa – Khử

1. S + KOH→ K2SO4 + K2S + H2O

2.Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

3. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

4. KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2

5. H2O2→H2O + O2

6. Na2O2→ Na2O + O2

7. S + NaOH → Na2SO4 + Na2S + H2O

8. KBrO3 → KBr + KBrO2

9. KClO3 → KCl + O2

10. NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

11. HNO2 → HNO3 + NO + H2O

………………..

Mời người trải nghiệm tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết