Đề cương ôn tập giữa học okayì 2 môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 5 2022 – 2023 (Sách new) Ôn tập giữa okayì 2 GD Kinh tế và Pháp luật 10

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 5 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà Obtain.vn giới thiệu tới quý thầy cô và khách hàng học sinh lớp 10 tham khảo.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 Kinh tế và Pháp luật 10 giới hạn nội dung ôn thi kèm theo 1 số bài tập trắc nghiệm. Thông qua đề cương ôn thi giữa kì 2 Kinh tế và Pháp luật 10 giúp khách hàng làm cho quen có những dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm cho bài và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 2 lớp 10 sắp tới. Ko kể đấy khách hàng xem thêm đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 10 Cánh diều.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Kinh tế Pháp luật 10 5 2022 – 2023

  • Đề cương giữa kì 2 Kinh tế và Pháp luật 10 sách KNTT
  • Đề cương ôn tập giữa kì 2 Kinh tế Pháp luật 10 Cánh diều

Đề cương giữa kì 2 Kinh tế và Pháp luật 10 sách KNTT

I. Lý thuyết ôn thi giữa kì 2

BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật.

+ Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự có tính bát buộc chung, do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hành bằng quyền lực nhà nước.

+ Pháp luật có những đặc điểm sau:

Tính quy phạm phổ thông}: pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung, được vận dụng nhiều lần, trên nhiều nơi, đối có đa số mọi người. Đây là đặc điểm để phân biệt pháp luật có những quy phạm xã hội khác.

Tính quyền lực, buộc phải} chung: pháp luật do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hành bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Mọi tổ chức, cá nhân ko phân biệt địa vị, nghề nghiệp, chức vụ, quyền hạn đều nên thực hành pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị cơ quan nhà nước có thầm quyền xử lí nghiêm minh tuỳ theo mức độ vi phạm

2. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức:

+ Pháp luật nên được biểu lộ bằng những văn bản có chứa quy phạm pháp luật.

+ Văn bản quy phạm pháp luật nên do những cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự động, thủ tục, hình thức luật định. Chỉ những cơ quan nhả nước có thầm quyền do Hiến pháp, luật quy định new được ban hành văn bàn quy phạm pháp luật.

+ Hầu hết văn bản quy phạm pháp luật đều nên ưu thích. ko được trái có Hiến pháp. Văn bản quy phạm pháp luật do cấp dưới ban hành ko được trái có nội dung văn bản do cấp trên ban hành.

2. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan yếu. Nó là công cụ ko thể thiếu, đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật ko chỉ là 1 công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận tiện cho sự vươn lên là của ý thức đạo đức, làm cho lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị new.

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. Nhờ có có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và đánh giá, kiểm soát được những hoạt động cá nhân, tổ chức. Trường hợp ko có pháp luật, xã hội sẽ ko có trật tự động, ổn định, ko thể tồn tại và vươn lên là được.

Pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh những quan hê xã hội 1 bí quyết thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiêu lực thi hành cao. Pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng, ưu thích lợi ích chung của những giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau.

Pháp luật là phương tiện để công dân thưc hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình

Bài 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM (2 tiết)

1. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

– Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật, những nguyên tắc, định hướng pháp luật có mối liên lạc mật thiết và thống nhất có nhau, được sắp xếp thành những ngành luật, những chế định pháp luật và được biểu lộ trong những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyển ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điếu chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

– Cấu trúc: hệ thống pháp luật Việt Nam gồm: ngành luật; chế định pháp luật; quy phạm pháp luật.

+ Quy phạm pháp luật: là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hành.

+ Chế định pháp luật là nhóm những quy phạm pháp luật điều chỉnh 1 nhóm những quan hệ xã hội có đặc điểm chung và có mối liên lạc mật thiết có nhau.

+ Ngành luật là tổng hợp những quy phạm pháp luật điếu chinh 1 loạt những quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc 1 lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.

– Về hình thức: hệ thống pháp luật được biểu lộ qua những văn bản quy phạm pháp luật.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Phát biểu cảm nghĩ về văn bản Mẹ tôi (Dàn ý + 4 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

a) Văn bản quy phạm pháp luật.

– Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản chứa đựng những quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyển, hình thức, trình tự động, thù tục pháp luật quy định. Dựa vào sơ đổ Hệ thống pháp luật Việt Nam để nhắc tên văn bản và cơ quan ban hành những văn bản đấy.

– Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật:

+ Có chứa những quy phạm pháp luật. Được vận dụng nhiều lần và trong phạm vi cả nước.

+ Do cơ quan nhà nước có thẩm quyến ban hành.

+ Hình thức, trình tự động, thủ tục ban hành do luật quy định.

– Văn bản quy phạm pháp luật gốm văn bản luật và văn bản dưới luật.

+ Văn bản luật là văn bản do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, bao gốm: Hiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết.

+ Văn bản dưới luật gồm: pháp lệnh, nghị quyết liên tịch, lệnh, quyết định, thông tư, thông tư liên tịch.

b) Văn bản vận dụng pháp luật.

– Là văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự cá biệt, mang trong mình tính quyền lực nhà nước do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành theo trình tự động, thủ tục luật định trên cơ sở vận dụng những quy phạm pháp luật đối có quan hệ cụ thể, cá biệt nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức nhất định hoặc xác định trách nhiệm pháp lí đối có chủ thể vi phạm pháp luật.

– Là văn bản có nội dung cụ thể đối có cá nhân, tổ chức xác định, được thực hành 1 lần trong thực tiễn.

BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Khái niệm thực hành pháp luật

Thực hành pháp luật là quy trình hoạt động có phần đích, làm cho cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở nên hành vi hợp pháp của cá nhân, tồ chức

2. Những hình thức thực hành pháp luật

Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hành pháp luật, trong đấy những chủ thể pháp luật (tồ chức, cá nhân) kiềm chế ko thực hành những hành vi pháp luật cấm.

Thi hành pháp luật là hình thức thực hành pháp luật, trong đấy việc những chủ thể pháp luật (tổ chức, cá nhân) chủ động thực hành toàn bộ những nghĩa vụ mà pháp luật quy định nên làm cho (buộc phải} nên làm cho). Dùng pháp luật là hình thức thực hành pháp luật, trong đấy những chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hành những quyền và tự động do pháp lí của mình theo quy định của pháp luật (làm cho những việc pháp luật cho phép làm cho).

Vận dụng pháp luật là việc những cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền, căn cứ vào pháp luật để ra những quyết định làm cho phát sinh, thay thế đổi hoặc chấm dứt việc thực hành quyền, nghĩa vụ cụ the của cá nhân, tổ chức

II. Trắc nghiệm ôn thi giữa kì 2

Câu 1: Hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hành bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp luật. B. thỏa thuận. C. hương ước. D. quyết định.

Câu 2: Theo quy định, trên nước ta hiện nay pháp luật do tổ chức nào sau đây ban hành?

A. Tòa án. B. Quốc hội. C. Nhà nước. D. Viện kiểm soát.

Câu 3: Việc nhà nước ban hành những quy phạm pháp luật được vận dụng nhiều lần, trên nhiều nơi đối có đa số mọi người là biểu lộ đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, buộc phải} chung. B. Tính quy phạm phổ thông}. C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính kỉ luật và nghiêm minh.

Câu 4: Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành ko được trái có nội dung văn bản do cơ quan cấp trên ban hành là biểu lộ đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung. B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. C. Tính quyền lực, buộc phải} chung. D. Tính quy phạm phổ thông} của pháp luật.

Câu 5: Trên nước ta hiện nay, nhà nước dùng phương tiện nào sau đây để quản lí xã hội 1 bí quyết dân chủ và hiệu quả nhất?

A. giáo dục. B. đạo đức. C. pháp luật. D. kế hoạch.

Câu 6: Việc anh A bị xử phạt hành chính vì ko nộp thuế lúc marketing là biểu lộ đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực phổ thông} chung. B. Tính chặt chẽ về hình thức. C. Tính xác định về nội dung. D. Tính quyền lực, buộc phải} chung.

Câu 7: Trên đường phố đa số mọi người nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật giao thông đường bộ là phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm buộc phải}. B. Tính xác định về mặt hình thức. C. Tính quy phạm quyền lực chung. D. Tính quy phạm phổ thông}.

Câu 8: Dựa vào đặc điểm cơ bản nào của pháp luật để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật có quy phạm đạo đức?

Xem Thêm  Sinh học 10 Bài 14: Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào Giải Sinh 10 trang 85 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

A. Tính quyền lực buộc phải} chung. B. Tính quy phạm phổ thông}. C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 9: Người tham dự giao thông luôn chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường, tín hiệu đèn giao thông đã phản ánh đặc điểm cơ bản nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, buộc phải} chung. B. Tính quy phạm phổ thông}. C. Tính áp chế buộc phải} chung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, hành vi bày bán hàng hóa dưới lề đường là vi phạm

A. đạo đức. B. pháp luật. C. quyền. D. nề nếp.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai lúc nói về vai trò của pháp luật?

A. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật. B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lí xã hội. C. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng, dân chủ. D. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc trả lời câu hỏi tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật?

A. Để đảm bảo quyền tự động do cơ bản của công dân. B. Đây là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất. C. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ. D. Đây là phương pháp quản lí cố định và bất biến.

……………

Tải file tài liệu để xem thêm đề cương giữa kì 2 lớp 10

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Kinh tế Pháp luật 10 Cánh diều

I. Lý thuyết ôn thi giữa kì 2

  • Bài 14. Giới thiệu về Hiến pháp nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Bài 15. Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị
  • Bài 16. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
  • Bài 17. Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, môi trường

II. 1 số câu hỏi ôn tập

Câu 1: Những quy định của Hiến pháp là nguồn là cơ sở, căn cứ cho đa số những

A. Hoạt độngB. Văn bảnC. Ngành luậtD. Ngành kinh tế

Câu 2: Bản Hiến pháp trước tiên của nước ta được ban hành 5 nào?

A. 1945. B. 1946. C. 1947. D. 1948.

Câu 3: Việc soạn thảo, ban hành hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nên tuân theo?

A. Trình tự động và thủ tục đặc biệtB. Đa sốC. Luật hành chínhD. Sự chỉ dẫn của chính phủ

Câu 4: Tính tới nay nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 5: Theo Hiến pháp Nước Cùng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 5 2013 gồm những cơ quan nào?

A. Cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan quản lí nhà nước. B. Cơ quan xét xử. C. Cơ quan kiểm sát. D. Cả A, B, C.

Câu 6: Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sởcác quy định của hiến pháp, . . . . . . . . . có Hiến pháp?

A. ko được tráiB. được phép tráiC. có thể tráiD. Hầu hết những đáp trên đều ưu thích

Câu 7: Nội dụng hiến pháp bao gồm?

A. Bản chất nhà nước. B. Chế độ chính trị. C. Chế độ kinh tế. D. Cả A, B, C.

Câu 8: Hiến pháp được sửa đổi lúc có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3. B. 2/3. C. Ít nhất 1/3. D. Ít nhất 2/3.

Câu 9: Hiến pháp Nước Cùng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 5 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

A. 11 chương, 120 điều. B. 12 chương, 121 điều. C. 13 chương, 122 điều. D. 14 chương, 123 điều.

Câu 10: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Quốc hội. B. Chủ tịch nước. C. Tổng Bí thư. D. Chính phủ.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là chưa đúng có những quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị?

A. Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia trên thế giới. B. Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ có quan hệ hợp tác có những nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. C. Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn giải quyết mọi vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế trong mối quan hệ có những nướcD. Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và những dân tộc bình đẳng, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ có nhau.

Câu 12. Nội dung “Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị” được quy định trên đâu trong Hiến pháp 2013 của nước ta?

A. Hiến pháp 5 2013, Điều 1, 11B. Hiến pháp 5 2013, Điều 2, 17C. Hiến pháp 5 2013, Điều 2, 11D. Hiến pháp 5 2013, Điều 1, 17

Câu 13. Hiến pháp 5 2013 khẳng định điều gì?

A. Nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 1 nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. B. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. C. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trịD. Cả A, B, C đều đúng.

Xem Thêm  Lời bài hát Về nghe mẹ ru

Câu 14. Bản chất của Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp 5 2013 xác định là gì?

A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. B. Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. C. Nhà nước của những cấp Chính phủ. D. Cả A, và B đều đúng.

Câu 15. Theo Hiến pháp 2013, đa số quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Chủ tịch nướcB. Quốc hội. C. Nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 16. Đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay có ý nghĩa như thế nào đổi có sự vươn lên là của đời sống xã hội và sự vươn lên là của đất nước?

A. Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. B. Góp phần mở ra nhiều thị trường, lôi kéo được nhiều nguồn vốn. C. Tạo điều kiện để vươn lên là đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 17. Đường lối đối ngoại của nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trên đâu?

A. Điều 12 của Hiến pháp 5 2013. B. Điều 13 của Hiến pháp 5 2013. C. Điều 14 của Hiến pháp 5 2013. D. Điều 15 của Hiến pháp 5 2013.

Câu 18. Vì sao Hiến pháp có nội dung quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô của đất nước?

A. Vì đây là những nội dung quan yếu. B. Vì đây là những nội dung gắn liền có thể chế chính trị của quốc giA. C. Vì đây là nội dung buộc phải} nên có trong Hiến pháp. D. Cả A và B đều đúng.

Câu 19. Bản chất của Nhà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp xác định là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân biểu đạt trên những nội dung nào sau?

A. Chịu sự giám sát của nhân dân và chuyên dụng cho cho lợi ích của nhân dân. B. Những cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có mối quan hệ gắn bó mật thiết có nhân dân. C. Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm cho chủ của nhân dân. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 20. Đâu là nội dung về việc chưa thực hành phải chăng quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ?

A. Trình báo cơ quan công an lúc tìm ra những hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. B. Thường xuyên chia sẻ bài viết xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. C. Từ chối xem, chia sẻ những thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ quốc giA. D. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Câu 21. Nội dung nào sau đây biểu lộ đặc điểm nền kinh tế nước ta?

A. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Có quan hệ chế tạo tiến bộ, ưu thích có trình độ vươn lên là của lực lượng sản xuấC. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đấy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 22. Nền kinh tế nước ta có mấy hình thức sở hữu?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 23. Những nội dung về văn hoá, giáo dục được quy định tại Hiến pháp có ý nghĩa gì đối có đời sống của người dân và đất nước?

A. Nhằm phần tiêu vươn lên là bền vững. B. Đảm bảo sự vươn lên là toàn diện của con người, đời sống của con người được đảm bảo. C. Vươn lên là đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 24. Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

Thông tin: Trong cuộc thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật dành cho thanh thiếu niên tỉnh C. 2 bạn M và N đã đạt giải nhất nhờ có ý tưởng sáng tạo chế tạo khẩu trang than hoạt tính từ bã míA. Ban giám khảo đánh giá đây là ý tưởng thiết thực, có tính ứng dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường. 1 công ty đã nhận bảo trợ tài chính cho 2 bạn tiếp tục vươn lên là ý tưởng nghiên cứu.

Câu hỏi: Thông tin trên biểu lộ nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 5 2013 về mặt gì?

A. Kinh tế. B. Văn hoá. C. Giáo dục. D. Khoa học, kỹ thuật và môi trường.

Câu 25. Nội dung nào sau đây biểu lộ ý nghĩa của những nội dung về vươn lên là khoa học, kỹ thuật và môi trường được quy định tại Hiến pháp?

A. Góp phần vươn lên là bền vững đất nước. B. Có ý nghĩa trong sự nghiệp vươn lên là kinh tế – xã hội của đất nước. C. Là động lực liên quan vươn lên là đất nước. D. Cả A, B, C đều đúng.

………..

Tải file tài liệu để xem thêm đề cương ôn tập giữa kì 2 Kinh tế pháp luật 10