Đề cương ôn tập học okayì 2 môn Tin học 7 sách Cánh diều Ôn thi học okayì 2 lớp 7 môn Tin 5 2022 – 2023

Đề cương học kì 2 Tin học 7 Cánh diều 5 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà Obtain.vn giới thiệu tới quý thầy cô và người tiêu dùng học sinh lớp 7 tham khảo.

Đề cương ôn thi kì 2 môn Tin học 7 Cánh diều giới hạn nội dung ôn thi kèm theo 1 số câu hỏi trắc nghiệm, tự động luận ôn tập. Thông qua đề cương ôn thi kì 2 Tin học 7 giúp người tiêu dùng làm cho quen có những dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm cho bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 2 lớp 7 sắp tới. Kế bên ấy người tiêu dùng xem thêm đề thi học kì 2 môn Tin học 7 sách Cánh diều.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 7 sách Cánh diều

I. 1 số câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Sắp xếp những bước nhập công thức cho đúng?

1. Nhập biểu thức số học.

2. Nhấn Enter để nhận kết quả.

3. Chọn 1 ô bất kì trong trang tính.

4. Gõ nhập dấu bằng =

A. 4 – 3 – 2 – 1.B. 3 – 4 – 1 – 2.C. 1 – 2 – 3 – 4.D. 2 – 1 – 3 – 4.

Câu 2. Sau khoản thời gian đánh dấu chọn 1 ô hoặc 1 khối ô, trỏ chuột vào điểm góc dưới bên cần, con trỏ chuột sẽ có hình dấu cùng (+), gọi là gì?

A. Tay cầmB. Tay nắmC. Tay phảiD. Tay trái.

Câu 3. Hàm SUM dùng để:

A. Tính tổngB. Tính trung bình cộngC. Xác định giá trị lớn nhấtD. Xác định giá trị bé nhất

Câu 4. Danh sách đầu vào có thể là gì?

A. Dãy số liệu trực tiếpB. Liên hệ 1 ôC. Dãy liên hệ ô, khối ôD. Đa số những đáp án trên.

Câu 5. Để thực hành lệnh in ta dùng tổ hợp phím gì?

A. Ctrl + EB. Ctrl + GC. Ctrl + PD. Ctrl + H

Câu 6. Đâu là nhận định đúng?

A. Trang chiếu chỉ hiển thị được văn bản.B. Trang chiếu có thể hiển thị văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ.C. Trang chiếu chỉ hiển thị được hình ảnh.D. Trang chiếu chỉ hiển thị được âm thanh.

Câu 7. Trong dải lệnh Hoem, những lệnh trong nhóm nào để căn lề, giãn dòng?

A. Font.B. Paragraph.C. Drawing.D. Enhancing.

Câu 8. Dải lệnh nào phân phối hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu?

A. HomeB. AnimationsC. InsertD. Design

Câu 9. Có thể thực hành kiếm tìm tuần tự động lúc nào?

A. Lúc dãy sắp xếp thứ tự động.B. Lúc dãy ko sắp xếp thứ tự động.C. Đa số ý A và B đều sai.D. Đa số ý A và B đều đúng.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc nguyên tắc trong trò chơi trốn tìm Dàn ý & 2 bài văn mẫu lớp 7

Câu 10. Trong các bố̀i toán sau bố̀i toán nào có thể áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự:

A. Cho dãy số 12,34,45,67. Hãy tìm xem số 34 có trong dãy này ko.B. Cho dãy số 12,34,45,67. Hãy tìm xem số 45 ở vị trí nào trong dãy.C. Cho dãy số 12,34,45,67. Hãy tính tổng các phần tử trong dãy.D. Cả A và B

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng lúc nói về thuật toán tìm kiếm nhị phân?

A. Thuật toán tìm kiếm nhị phân áp dụng được cho dãy đã sắp xếp thứ tự và dãy ko sắp xếp thứ tự .B. Thuật toán tìm kiếm nhị phân áp dụng được cho mọi bố̀i toán.C. Thuật toán tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được cho dãy đã sắp xếp thứ tự.D. Thuật toán tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được cho dãy ko sắp xếp thứ tự.

Câu 12. Cho dãy số 2, 4, 6, 8, 9. Chài toán “Tìm vị trí của số 8 trong dãy”, có phạm vi tìm kiếm là:

A. Nửa dãy đầu.B. Nửa dãy sau.C. Tất cả dãy.D. Ko có phạm vi.

Câu 13. Trong bố̀i toán sắp xếp giảm dần dãy số 11, 70, 20, 39, 80, 52, 41, 5. Ở bước đầu tiên của sắp xếp chọn ta cần đổi chỗ phần tử 80 cho phần tử:

A. 11B. 70C. 5D. 39

Câu 14. Cho dãy số 2, 5, 4, 9, 3, 7. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần theo cách chọn dần thì sau bước thứ nhất ta được dãy số:

A. 9, 4, 5, 2, 3, 7B. 9, 7, 5, 4, 3, 2C. 9, 5, 4, 2, 3, 7D. 2, 5, 4, 9, 3, 7

Câu 15. Thuật toán sắp xếp nổi bọt kết thúc lúc:

A. Đã xét đến phần tử gần cuối cùng của dãy.B. Những phần tử đã nằm đúng thứ tự động mong muốn trong dãy, ko còn bất kì cặp liền kề nào trái thứ tự động mong muốn, tức là ko còn xảy ra đổi chỗ lần nào nữa.C. Vẫn còn nhiều cặp phần tử liền kề ko đúng thứ tự động mong muốn.D. Lúc 2 phần tử liền kề nằm chưa đúng có thứ tự động mong muốn.

Câu 16. Cho dãy 2, 4, 3, 8, 1. Để sắp xếp dãy nâng cao dần theo thuật toán sắp xếp nổi bọt, phần tử 8 có bao nhiêu lần đổi chỗ?

Xem Thêm  GDCD 6 Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em Giáo dục công dân lớp 6 trang 44 sách Chân trời sáng tạo

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 17. Ô chứa 1 công thức được khởi đầu bằng dấu gì?

A. #B. @C. %D. =

Câu 18. Kí hiệu những phép toán số học trong Excel nào đúng?

A. Cùng (+), trừ (-), nhân (*), chia(:)B. Cùng (+), trừ (-), nhân (*), chia(/)C. Cùng (+), trừ (-), nhân (×), chia(/)D. Cùng (+), trừ (-), nhân (×), chia(:)

Câu 19. Quy tắc chung viết 1 hàm trong công thức là?

A. Sau tên cột là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.B. Sau tên hàng là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.C. Sau tên hàm là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.D. Sau tên hằng là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.

Câu 20 Hàm AVERAGE dùng để:

A. Tính tổngB. Tính trung bình cộngC. Xác định giá trị lớn nhấtD. Xác định giá trị bé nhất

Câu 21. Chọn phát biểu đúng?

A. Có thể điều chỉnh độ rộng của cột, ko điều chỉnh được chiều cao của hàng.B. Có thể điều chỉnh chiều cao của hàng, ko điều chỉnh được độ rộng của cột.C. Có thể điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.D. Ko thể điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.

Câu 22. Trang tiêu đề là gì?

A. Là trang thứ 2 của bài trình chiếu.B. Là trang thứ bố của bài trình chiếu.C. Là trang trước tiên của bài trình chiếu, có tên bài trình bày và tác giả.D. Là trang thứ tư của bài trình chiếu.

Câu 23. Để chọn sẵn những mẫu (Themes) bài trình chiếu trong phần mềm trình chiếu PowerPoint thì em chọn dải lệnh nào?

A. HomeB. InsertC. DesignD. Silde Present

Câu 24 Dải lệnh nào phân phối hiệu ứng chuyển trang chiếu?

A. HomeB. AnimationsC. Transitions.D. Design

Câu 25. Lúc nào thì việc kiếm tìm tuần tự động được kết thúc giữa chừng của dãy?

A. Lúc đã tìm thấy số tại ấy.B. Lúc chưa tìm thấy số tại ấy.C. Lúc thuật toán kết thúc.D. Lúc thuật toán tạm ngừng

Câu 26. Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự thao tác được lặp đi lặp lại là:

A. Thao tác so sánh.B. Thao tác thông bố́o.C. Thao tác đếm số lần lặp.D. Tất cả đều sai.

Câu 27. Cho dãy số 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Chài toán “Tìm vị trí của số 8 trong dãy” bằng thuật toán kiếm tìm nhị phân có phần tử giữa tại lần chia đôi trước tiên là số nào?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Dàn ý & 8 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

A. 4B. 2C. 6D. 8

Câu 28. Trong bố̀i toán tìm kiếm nhị phân, đối có dãy đã sắp xếp nâng cao dần lúc nào phạm vi tìm kiếm nằm ở nửa đầu của dãy:

A. Lúc số cần tìm lớn hơn phần tử giữa của phạm vi tìm kiếm.B. Lúc số cần tìm nhỏ hơn phần tử giữa của phạm vi tìm kiếm.C. Lúc số cần tìm lớn hơn phần tử đầu tiên của dãy.D. Lúc số cần tìm nhỏ hơn phần tử cuối cùng của dãy.

Câu 29. Trong bố̀i toán sắp xếp giảm dần dãy số 11, 70, 20, 39, 80, 52, 41, 5. Ở bước thứ bố của sắp xếp chọn ta cần đổi chỗ phần tử 52 cho phần tử:

A. 11B. 20C. 41D. 39

Câu 30. Đâu là bài toán sắp xếp trong thực tế?

A. Tính tổng thu nhập bình quân của những hộ dân theo thứ tự động giảm dần.B. Sắp xếp chiều cao của người tiêu dùng trong lớp theo thứ tự động giảm dần.C. Tính điểm trung bình môn Tin của từng bạn trong lớp.D. Tính chi tiêu trong 1 tháng của 1 hộ gia đình.

II. 1 số câu hỏi tự động luận

Câu 1. Đầu vào cho những hàm gộp SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT là gì?

Câu 2. Em hãy cho biết từng lệnh hoặc nhóm lệnh sau đây thực hành chức năng nào trong MS PowerPoint: Themes, Slide Present, Animation, Transition lớn This Slide.

Câu 3. Cho dãy số {5, 11, 18, 39, 41, 52, 63, 70}. Hãy trình bày diễn biến từng bước của thuật toán kiếm tìm nhị phân để tìm số 63 trong dãy.

Câu 4. Hãy trình bày diễn biến từng bước của thuật toán sắp xếp chọn dần vận dụng cho dãy số {11, 70, 52, 20, 39, 18} để được dãy số nâng cao dần.

Câu 5. Hãy cho biết chức năng của những hàm sau:

– Hàm SUM

– Hàm AVERAGE

– Hàm MAX

– Hàm MIN

– Hàm COUNT

Câu 6 Em hãy nêu những bước tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu?

Câu 7 Em hãy mô phỏng bằng bảng những bước kiếm tìm tuần tự động cho bài toán: Tìm số cuối cùng trong dãy bằng 44 có dãy đầu vào là {18, 94, 42, 44, 06, 44, 55, 67}?

Câu 8 Hãy trình bày diễn biến từng bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt vận dụng cho dãy số {15, 8, 45, 21, 11} để được dãy số nâng cao dần?