Đề thi học okì 2 môn Tin học lớp 4 5 học 2016 – 2017 có bảng ma trận đề thi Đề đánh giá học okì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 học 2016 – 2017 là đề thi định kì cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 có đáp án và bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22. Việc ôn tập có đề thi sẽ giúp những em làm cho quen có những dạng bài tập và củng cố lại tri thức của môn Tin học nhằm chuẩn bị phải chăng nhất cho bài đánh giá cuối học kì 2 sắp tới. Sau đây, mời những em cùng tham khảo nội dung đề thi.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 học 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Trường Tiểu học ………………..

Họ và tên:…………………………..

Lớp: ……………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: TIN HỌC – KHỐI 4

THỜI GIAN: 35 phút

NĂM HỌC 2016 – 2017

A. TRẮC NGHIỆM (5 Điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu A.1 (0,5đ): Khu rừng nhiệt đới trong phần mềm có bao nhiêu tầng sinh thái?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu A.2 (0,5đ): Phần mềm Golf cho phép mấy người chơi:

A. Cao nhất} 1 người chơi

B. Cao nhất} 2 người chơi

C. Cao nhất} 3 người chơi

D. Cao nhất} 4 người chơi

Câu A.5 (1đ) Sau thời điểm em chọn cỡ chữ:

A. Đa số những chữ (đề cập cả những chữ đã gõ và sẽ gõ) đều có cỡ chữ em chọn.

B. Những chữ em đã gõ được giữ nguyên cỡ chữ, còn những chữ được gõ từ vùng vị trí con trỏ soạn thảo sẽ có cỡ chữ em chọn.

Xem Thêm  Bộ đề đọc hiểu Ánh trăng (Có đáp án) 3 Đề đọc hiểu Ánh trăng của Nguyễn Duy

C. Những chữ em gõ sẽ có cỡ chữ em chọn và những chữ sẽ gõ vẫn có cỡ chữ ban đầu.

Câu A.6 (0.5đ) Em hãy chọn câu lệnh sai trong Brand?

A. FD50 RT90 B. fd 50 rt 90 fd 100

C. fD 50 Rt 90 FD 100 D. FD 50 RT 90 FD 100

Câu A.7 (1đ) Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

REPEAT … [FD 100 RT 90]

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu A.8 (0.5đ): Có từng lệnh, hãy nối cho ô lệnh tại (cột A) và ô hành động tương ứng có Rùa tại (cột B)

A

B

1

Residence

A

Rùa ẩn mình

2

Fd n

B

Quay buộc phải n độ

3

Pu

C

Về vùng vị trí xuất phát

4

Rt n

D

Nhấc bút

5

Ht

E

Tiến về phía trước n bước

B. Thực hành: (5đ)

Câu B.1 (1đ): Em hãy gõ những phép toán sau đây:

12 + 23 x 7 > 17 x 9

12 + x = 67 (%)

Câu B.2 (4đ): Dùng câu lệnh lặp trong phần mềm Brand vẽ hình sau:

Đáp án và chỉ dẫn chấm thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Câu

Đáp án đúng

Chỉ dẫn chấm

Điểm

A.1

C

0.5

A.2

D

0.5

A.3

D

0.5

A.4

B

0.5

A.5

B

1

A.6

A

0.5

A.7

D

1

A.8

1C, 2E, 3D, 4B, 5A

Học sinh nối đúng 1 đáp án được 0.1 điểm

0.5

B.1

12 + 23 x 7 > 17 x 9

12 + x = 67 (%)

Học sinh gõ đúng 1 dòng được 0.5 điểm

1

B.2

– Vẽ hình vuông lớn:

Repeat 4[fd 100 rt 90]

Viết đúng câu lệnh vẽ hình vuông lớn được 1đ

Xem Thêm  Tiếng Anh 8 Unit 2: Communication Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 22, 23

4

Vẽ hình vuông bé:

Pu fd 25 rt 90 fd 25 pd

Viết đúng câu lệnh được 2đ

Repeat 4[fd 50 rt 90]

Viết đúng câu lệnh được 1 đ

Tổng điểm:

10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Chủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Cùng1. PMHT: Trò chơi khám phá rừng nhiệt đớiSố câu11Câu sốA.12. PMHT: Tập thể thao có tròchơi GolfSố câu11Câu sốA.23. Soạn thảo văn bảnSố câu2114Câu số

A.3,

A.4

A.5B.14. Lập trình Brand: Dùng những lệnh tuần tự độngSố câu112Câu sốA.8A.65. Lập trình Brand: Dùngnhững lệnh lặpSố câu112Câu sốA.7B.2Tổng số câu432110