Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh Ninh Thuận môn Tin học cấp THPT 5 học 2011 – 2012 Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN (Đề thi chính thức)KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 – 2012 Khóa ngày: 17 / 11 / 2011 Môn thi: TIN HỌC Cấp: THPT Thời kì làm cho bài: 180 phút (Ko đề cập thời kì phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STTTên bàiFile chương trìnhFile dữ liệu vàoFile kết quả1RẮN HỔ MANGsnail.*snail.inpsnail.out2MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNGmatrix.*matrix.inpmatrix.out3ĐỔI TIỀNmoney.*cash.inpmoney.out

Dấu * được thay thế thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được dùng tương ứng là Pascal, Free Pascal hoặc C++.

Bài 1: (6 điểm)

RẮN HỔ MANG

1 con rắn hổ mang trong mình sống trên 1 lưới vuông 8 x 8 có chứa vài vật cản (là những ô màu sắc đen trong hình vẽ dưới đây). Con rắn vận động theo đường thẳng (lúc còn có thể vận động được). Lúc nó gặp vật cản hay gặp biên của lưới vuông, nó sẽ quay sang ô bên trái nó. Giả dụ nó đối diện sở hữu ô đã đi qua, nó ngừng hẳn.

Đường đi lúc luôn quay qua trái (13 ô)

Con rắn luôn khởi đầu tại ô A1, và luôn khởi đầu việc vận động bằng phương pháp đi hướng xuống dưới. Vùng những vật cản (tức là những ô đen) được cho biết trước.

Đề nghị :Tìm số ô mà con rắn đi qua cho tới lúc ko đi được nữa và thỏa con rắn luôn đi về bên trái nó.

Xem Thêm  Soạn bài Vẻ đẹp bài ca dao "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng" - Chân trời sáng tạo 6 Ngữ văn lớp 6 trang 66 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Dí dụ: Hình vẽ trên cho hình ảnh 1 lưới vuông sở hữu cha ô đen (tại những vùng A6, E2, F5). Đường đi con rắn luôn đi về bên trái nó là: đi từ A1 tới A5, quay sang trái tới E5. Từ E5 quay sang trái tới E3, quay trái, đi thẳng và ngừng trên B3. Con rắn đã đi qua 13 ô.

Dữ liệu : Vào từ file văn bản snail.inp

– Dòng trước tiên ghi số nguyên dương n là số những ô đen;

– Trên n dòng tiếp theo, từng dòng ghi tọa độ 1 ô đen dưới dạng Xm , trong đấy X (là những chữ mẫu Latinh viết hoa từ A tới H) chỉ cột và m (1≤m≤ 8) chỉ dòng .

Chú ý ko có ô đen tại A1 và A2.

Kết quả: Ghi ra file văn bản snail.out số ô mà con rắn đi qua

Dí dụ:

Bài 2: (7 điểm)

MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNG

Cho ma trận vuông A kích thư ớc N x N chứa những số tự động nhiên trong khoảng từ 0 tới 255; 4 ≤ N ≤ 50. Hãy tìm 1 ma trận vuông đối xứng có kích thước lớn nhất B trong A theo nghĩa những phần tử đối xứng qua đường chéo chính của B thì bằng nhau.

Dữ liệu : Vào từ file văn bản matrix.inp

– Dòng đầu ghi giá trị N.

– Tiếp tới là N dòng của ma trận A. Dữ liệu trên cùng 1 dòng phương pháp nhau ít nhất 1 khoảng trắng.

Kết quả : Ghi ra file văn bảnmatrix.out

– Gồm 1 dòng chứa cha giá trị i, j, d phương pháp nhau ít nhất 1 khoảng trắng, trong đấy i, j cho biết vùng (dòng i, cột j) trước tiên của ma trận B cần tìm trong ma trận A, còn d cho biết số phần tử trên cùng 1 dòng của B. Chỉ số dòng và cột được tính từ 1 tới N. (giả dụ có nhiều ma trận vuông đối xứng cùng kích thước trong A thì chọn 1 trong số đấy).

Xem Thêm  Hóa học 10 Bài 10: Liên kết cùng hóa trị Giải Hoá học lớp 10 trang 59 sách Chân trời sáng tạo

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết