Đề thi Olympic lớnán tuổi thơ 5 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa – Đề thi cá nhân Đề thi Olympic

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA-

ĐỀ THI CÁ NHÂNThời kì khiến bài: 30 phút

Câu 1:

Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99 x …..

Câu 2:

Thực hành phép nhân 1 số có 10,4. Lúc viết 10,4 bạn Hùng lại viết thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia?

Câu 3:

1 đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau thời điểm ăn được 5 ngày đơn vị ấy tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

Câu 4:

Tìm số có 2 chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5?

Câu 5:

So sánh 2 phân số sau:

Câu 6:

Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh. Tìm số xe từng loại? Biết rằng cả 2 loại xe trên cùng lại có 70 bánh xe.

Câu 7:

1 hình chữ nhật có chu vi 56 m. Ví dụ nâng cao chiều dài hình chữ nhật ấy thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật ấy nâng cao thêm 24 m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Câu 8:

Hãy viết phân số thành tổng những phân số có tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau.

Câu 9:

Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả con mèo đang bắt chuột Dàn ý & 8 bài văn tả con vật lớp 5 hay nhất

Câu 10:

Tỉ số độ dài 2 cạnh của 2 hình vuông là 3/4. Tính tỉ số diện tích của 2 hình vuông ấy?

Câu 11:

Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, bố 5 nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

Câu 12:

Tìm số tự động nhiên bé nhất để thay thế vào X thì được: 3,15 x X > 15,5 x 3,15.

Câu 13.

Tìm 2 số, biết 1/2 số thứ 1 đúng bằng 3/4 số thứ 2 và hiệu của chúng bằng 20.

Câu 14.

Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011

Câu 15:

Trung bình cùng số tuổi của 2 anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh hơn em mấy tuổi?

Câu 16:

Ví dụ sắm 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì buộc phải trả 20000 đồng. Ví dụ sắm 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì buộc phải trả 25000 đồng. Hỏi giả dụ sắm 1 quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì buộc phải trả bao nhiêu tiền?

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết