Đề thi phải chăng nghiệp THPT 5 2011 hệ phổ thông – môn Vật Lí (Mã đề 418)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi chính thức)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: VẬT LÍ − Giáo dục trung học phổ thông Thời kì làm cho bài: 60 phút, ko đề cập thời kì giao đề

Mã đề thi: 418

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân ko c = 3.108m/s, khối lượng electron me = 9,1.10-31kg; và 1eV = 1,6.10-19J

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢTHÍ SINH (32 câu, từ câu 1 tới câu 32)

Câu 1: 1 sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6πt − πx) (cm) có t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là: A. 30 m/s. B. 3 m/s. C. 6 m/s. D. 60 m/s.

Câu 2: Lúc nghiên cứu quang phổ của những chất, chất nào dưới đây lúc bị nung nóng tới nhiệt độ cao thì ko phát ra quang phổ liên tục? A. Chất lỏng. B. Chất khí ởáp suất lớn. C. Chất rắn. D. Chất khí ởáp suất thấp.

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng bí quyết giữa 2 khe là 1,5 mm, khoảng bí quyết từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn xem là 3 m. Trên màn, khoảng bí quyết giữa 2 vân sáng bậc 5 trên 2 phía của vân sáng trung tâm là: A. 6,0 mm. B. 9,6 mm. C. 24,0 mm. D. 12,0 mm.

Câu 4: Rôto của máy phát điện xoay chiều 1 pha là nam châm có 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Lúc rôto quay có tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là A. 60 Hz. B. 100 Hz. C. 50 Hz. D. 120 Hz.

Câu 5: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A. có tính chất hạt. B. là sóng dọc. C. có tính chất sóng. D. luôn truyền thẳng.

Câu 6: Tại mặt nước, có 2 nguồn hài hòa A, B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng ko đổi lúc sóng truyền đi. Phần tử M trên mặt nước bí quyết 2 nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là: A. 1 mm. B. 0 mm. C. 2 mm. D. 4 mm.

Câu 7: Lúc 1 hạt nhân 23592U bị phân hạch thì toả ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Ví dụ 1g bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng toả ra xấp xỉ bằng: A. 5,1.1010 J. B. 5,1.1016J. C. 8,2.1010J. D. 8,2.1016J.

Câu 8: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có A. năng lượng hợp tác càng bé. B. năng lượng hợp tác riêng càng bé. C. năng lượng hợp tác riêng càng lớn. D. năng lượng hợp tác càng lớn.

Câu 9: Con lắc lò xo gồm vật bé có khối lượng 200g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang có biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật trên vùng cân bằng là A. 60 cm/s. B. 40 cm/s. C. 100 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 10: Con lắc lò xo gồm vật bé khối lượng 100g gắn có 1 lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng trên vùng cân bằng. Lấy π2 = 10. Cơnăng của con lắc bằng: A. 0,50 J. B. 0,10 J. C. 1,00 J. D. 0,05 J.

Câu 11: Sóng truyền trên 1 sợi dây có 1 đầu cố định, 1 đầu tự động do. Muốn có sóng ngừng trên dây thì chiều dài của sợi dây cần bằng A. 1 số lẻ lần nửa bước sóng. B. 1 số lẻ lần 1 phần tư bước sóng. C. 1 số nguyên lần bước sóng. D. 1 số chẵn lần 1 phần tư bước sóng.

Xem Thêm  Nghị luận xã hội về tệ nạn cờ bạc (2 Dàn ý + 13 Mẫu) Những bài văn nghị luận hay nhất

Câu 12: Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri 21D lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng hợp tác riêng của hạt nhân đơteri 21D là: A. 4,48 MeV/nuclôn. B. 1,12 MeV/nuclôn. C. 3,06 MeV/nuclôn. D. 2,24 MeV/nuclôn.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai lúc nói về đoạn nguồn điện xoay chiều chỉ có tụ điện? A. Hệ số công suất của đoạn nguồn bằng ko. B. Điện áp giữa 2 bản tụ điện trễ pha π/2 so có cường độ dòng điện qua đoạn nguồn. C. Công suất tiêu thụ của đoạn nguồn là khác ko. D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn nguồn càng bé.

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào 2 đầu đoạn nguồn AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100Ω, tụ điện có điện dung , và cuộn cảm thuần có độ tự động cảm thay thế đổi được. Để điện áp 2 đầu điện trở trễ pha π/4 so có điện áp 2 đầu đoạn nguồn AB thì độ tự động cảm của cuộn cảm bằng:

Câu 15: Sóng điện từ lúc truyền từ ko khí vào nước thì A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều nâng cao. B. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm. C. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng nâng cao. D. tốc độ truyền sóng nâng cao, bước sóng giảm.

Câu 16: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của 1 máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là:

Câu 17: Trong nguyên tử hiđrô, có r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo ngừng của êlectron ko thể là A. 16r0. B. 25r0. C. 9r0. D. 12r0.

Câu 18: Con lắc lò xo gồm vật nhỏgắn có lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn A. hướng về vùng cân bằng. B. cùng chiều có chiều biến dạng của lò xo. C. cùng chiều có chiều chuyển động của vật. D. hướng về vùng biên.

Câu 19: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng có từng ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn giả dụ ánh sáng đơn sắc ấy có A. tần số càng lớn. B. chu kì càng lớn. C. tốc độ truyền càng lớn. D. bước sóng càng lớn.

Câu 20: Nguồn dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự động cảm 1/π(mH) và tụ điện có điện dung 4/π(nF). Tần số dao động riêng của nguồn là: A. 5π.105Hz. B. 2,5.105 Hz. C. 5π.106Hz. D. 2,5.106Hz.

Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu 1 đoạn nguồn AB gồm điện trở thuần 100Ω cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Lúc ấy, điện áp 2 đầu tụ điện là . Công suất tiêu thụ của đoạn nguồn AB bằng: A. 100 W. B. 300 W. C. 400 W. D. 200 W.

Câu 22: Đặt điện áp vào 2 đầu đoạn nguồn có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là . Hệ số công suất của đoạn nguồn bằng: A. 0,86. B. 1,00. C. 0,71. D. 0,50.

Xem Thêm  Lời dẫn chương trình tổng kết 5 học trường Tiểu học 4 mẫu lời dẫn chương trình tổng kết 5 học 2022 - 2023

Câu 23: Biết công thoát của êlectron khỏi 1 kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại ấy là A. 0,50 μm. B. 0,26 μm. C. 0,30 μm. D. 0,35 μm.

Câu 24: Cường độ dòng điện chạy qua 1 đoạn nguồn có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là: A. 2A. B. 1A C. 2A. D. A.

Câu 25: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và . Biên độ dao động tổng hợp của 2 dao động này là:

Câu 26: Tia X có cùng bản chất có: A. tia β+. B. tia α. C. tia hồng ngoại. D. tia β-.

Câu 27: Tại cùng 1 nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa có chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2ℓ dao động điều hòa có chu kì là A. 2. B. 4s. C. 2s. D. .

Câu 28: 1 chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời kì t là: Câu 29: 1 sóng âm truyền trong 1 môi trường. Biết cường độ âm tại 1 điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm ấy thì mức cường độ âm tại điểm ấy là A. 10 dB. B. 100 dB. C. 20 dB. D. 50 dB.

Câu 30: Có 4 bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ.Những bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự động bước sóng nâng cao dần là: A. tia γ, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại. B. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ, tia hồng ngoại. C. tia γ, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. D. tia γ, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 31: Lúc nói vềdao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn lúc tần số của lực cưỡng bức càng sắp tần số riêng của hệ dao động. C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 32: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 6730Zn lần lượt là: A. 67 và 30. B. 30 và 67. C. 37 và 30. D. 30 và 37. II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN [8 câu]

Thí sinh chỉ được làm cho 1 trong 2 phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từcâu 33 tới câu 40)

Câu 33: Hạt nào là hạt sơ cấp trong những hạt sau : nơtrinô (ν), ion Na+, hạt nhân 126C, nguyên tử heli? A. Ion Na+. B. Nơtrinô (ν). C. Hạt nhân 126C D. Nguyên tử heli.

Câu 34: Đặt điện áp u = 100cos100πt (V) 1 vào 2 đầu 1 cuộn cảm thuần có độ tự động cảm 1/2π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Câu 35: Nguồn dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của 1 bản tụ điện A. biến thiên theo hàm hàng đầu của thời kì. B. biến thiên theo hàm bậc 2 của thời kì. C. biến thiên điều hòa theo thời kì. D. ko thay thế đổi theo thời kì.

Câu 36: Trong chân ko, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Từng phôtôn của ánh sáng này mang trong mình năng lượng xấp xỉ bằng A. 4,97.10 -19 J. B. 4,97.10-31 J. C. 2,49.10 -19 J. D. 2,49.10-31 J.

Xem Thêm  Lịch sử 7 Bài 8: Khát quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến Soạn Sử 7 trang 27 sách Cánh diều

Câu 37: 1 chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong 1 chu kì dao động là: A. 30 cm. B. 20 cm. C. 10 cm. D. 40 cm.

Câu 38: Cho những chất sau: ko khí trên 0oC, ko khí trên 25oC, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong A. sắt. B. ko khí trên 0oC. C. ko khí trên 25oC. D. nước.

Câu 39: Chiếu 1 chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của 1 lăng kính thủy tinh đặt trong ko khí. Lúc đi qua lăng kính, chùm sáng này A. bị đổi màu sắc. B. ko bị lệch phương truyền. C. bị thay thế đổi tần số. D. ko bị tán sắc.

Câu 40: Ban đầu có N0 hạt nhân của 1 đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ đề cập từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là A. 47 giờ. B. 30 giờ. C. 24 giờ. D. 3 giờ.

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 tới câu 48)

Câu 41: 1 vật rắn quay nhanh dần đều quanh trục cố định từ trạng thái nghỉ. Trong 6 giây đầu, vật quay được 1 góc 72 rad. Gia tốc góc của vật có độ lớn bằng A. 8,0 rad/s2. B. 4,0 rad/s2. C. 1,2 rad/s2. D. 2,0 rad/s2.

Câu 42: Theo thuyết tương đối, giữa năng lượng toàn phần E và khối lượng m của 1 vật có liên lạc là: A. E = m2c2 B. E = mc2 C. E = m2c D. E = mc

Câu 43: 1 vật rắn quay đều quanh trục cố định Δ có tốc độ góc 20 rad/s. Biết momen quán tính của vật rắn đối có trục Δ là 3 kg.m2. Động năng quay của vật rắn là A. 30 J. B. 60 J. C. 1200 J. D. 600 J.

Câu 44: 1 cánh quạt trần quay đều quanh trục cố định của nó có tốc độ góc 10 rad/s. Tốc độ dài của 1 điểm trên cánh quạt bí quyết trục quay 75 cm là A. 47,0 m/s. B. 75,0 m/s. C. 7,5 m/s. D. 4,7 m/s.

Câu 45: 1 vật rắn quay biến đổi đều quanh 1 trục cố định xuyên qua vật. Xét điểm M xác định trên vật và ko nằm trên trục quay, đại lượng nào của điểm M có độ lớn ko thay thế đổi? A. Tốc độ góc. B. Gia tốc hướng tâm. C. Gia tốc tiếp tuyến. D. Tốc độ dài.

Câu 46: Chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 μm vào 1 tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,30 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là A. 9,85.105 m/s. B. 9,85.106 m/s. C. 4,85.106 m/s. D. 4,85.105 m/s.

Câu 47: Ban đầu 1 mẫu chất phóng xạ nguyên chất có độ phóng xạ là H0. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời kì 5T đề cập từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu phóng xạ này là A. 1/5(H0). B. 1/32(H0) C. 1/16(H0) D. 1/10(H0)

Câu 48: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, dãy Pa-sen gồm A. những vạch trong miền tử ngoại và 1 số vạch trong miền ánh sáng nhìn thấy. B. những vạch trong miền hồng ngoại. C. những vạch trong miền tử ngoại. D. những vạch trong miền ánh sáng nhìn thấy

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết