Đề thi trạng nguyên bé tuổi cấp thị xã Phúc Yên 5 2012 môn Lớnán Đề thi trạng nguyên môn Lớnán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHÚC YÊN

Ngày thi: 17/3/2012

BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃNĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: TOÁN LỚP 2 (Thời kì: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho từng bài tập dưới đây:

Bài 1. Tính tổng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+… + 17+ 19a. 90 b. 100 c. 110 d. 120

Bài 2. Kết quả của phép tính: 4 × 0 : 1 =a. 4 b. 3 c. 2 d. 0

Bài 3. Tìm x biết: 15 < x : 2 ≤ 18a. 36 và 32 b. 14 và 12 c. 14 d. 0

Bài 4. Số hình chữ nhật màu sắc đen bằng 1 phần mấy số hình chữ nhật có trong hình bêna. 1/2 b. 1/3 c. 1/4

Bài 5. Cho 10 chữ số xếp theo thứ tự động cố định là: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; ví dụ xoá đi 7 chữ số bất kì và giữ nguyên thứ tự động những chữ số còn lại để tạo thành 1 số, thì số có 3 chữ số bé nhất có thể tạo được là:a. 012 b. 123 c. 102 d. 234

Bài 6. Cho độ dài những cạnh của hình tam giác như hình vẽ

a. Chu vi 2 tam giác ABD và ADC bằng nhaub. Chu vi tam giác ABD lớn hơn chu vi tam giác ADCc. Chu vi tam giác ADC lớn hơn chu vi tam giác ABD

Bài 7. Ngày 22 tháng 11 là chủ nhật. Hỏi ngày chủ nhật trước tiên của tháng 11 là ngày nào?

Bài 8. 1 phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ lớn hơn số trừ 18 đơn vị. Tìm số bị trừ

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả 1 cây non new trồng (13 mẫu) Tả cây cối lớp 5

Bài 9. 5 nay An 6 tuổi. Sau 3 5 nữa thì tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của An. Hỏi mẹ 5 nay bao nhiêu tuổi?

Bài 10. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài 2 cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu dm?

Bài 11. 4 con voi ăn hết 4 bó mía trong 4 phút. Vậy 20 con voi ăn hết 20 bó mía trong bao thời gian dài?

Bài 12. Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật?

MÔN: TOÁN LỚP 3 (Thời kì: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho từng bài tập dưới đây:

Bài 1. Số nào lúc nhân có 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?a.10 b. 14 c.15 d.9

Bài 2. 1 hình tam giác có độ dài những cạnh là 40cm, 50cm, 30cm. 1 hình vuông có cùng chu vi hình tam giác trên. Tính cạnh hình vuông đấy?a. 40cm b. 60cm c. 120cm d. 30cm

Bài 3. Tháng 2 có 5 ngày chủ nhật thì tháng đấy có bao nhiêu ngày.a. 28 ngày b. 29 ngày c. 30 ngày d. 31 ngày

Bài 4. Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít?a. 10 lít b. 20 lít c. 30 lít d. 5 lít

Bài 5. Cho hình vẽ bên:

a. Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1b. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2c. Diện tích hình 1 gấp 2 lần diện tích hình 2

Xem Thêm  Lời dẫn chương trình khai giảng trường Mầm non 5 2023 - 2024 7 Mẫu chương trình khai giảng trường mầm non hay nhất

Bài 6. Số góc vuông có trong hình bên là:

a. 3 c. 5 b. 4 d. 6

Bài 7. Những số tự động nhiên liên tục từ 1 tới 100 có tổng những chữ số chẵn hơn tổng những chữ số lẻ là bao nhiêu?

Bài 8. Tổng của 2 số bằng 235. Trường hợp cả 2 số gấp lên 4 lần thì được tổng new là bao nhiêu?

Bài 9. 1 con chó đuổi 1 con thỏ phương pháp xa nó 2 mét. Từng bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 7 dm.Hỏi sau bao bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ, biết rằng chó nhảy 1 bước, thì thỏ cũng nhảy 1 bước.

Bài 10. 1 trường có 126 nam sinh, và cứ 7 nam sinh thì có 3 nữ sinh. Hỏi trường đấy có toàn bộ bao nhiêu học sinh

Bài 11. Trường hợp bớt 1 cạnh hình vuông đi 3m, 1 cạnh kia liền nó bớt đi 9m thì sẽ được 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình vuông ban đầu?

Bài 12. Cần vẽ thêm vào hình bên ít nhất mấy đoạn thẳng để được 1 hình new có 6 hình tứ giác?

Obtain tài liệu để xem thêm chi tiết.