Địa lí 11 Bài 9: Liên minh châu Âu – 1 liên kết kinh tế khu vực lớn Soạn Địa 11 Kết nối tri thức trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Giải bài tập SGK Địa lí 11 trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp những em học sinh lớp 11 xem gợi ý giải những câu hỏi phần luyện tập, vận dụng bài 9: Liên minh châu Âu 1 hợp tác kinh tế khu vực lớn thuộc phần 2: Địa lí khu vực và quốc gia.

Giải Địa lí 11 bài 9 Kết nối tri thức giúp những em học sinh hiểu được tri thức về quy mô, phần tiêu và thể chế hoạt động của EU. Đồng thời, qua tài liệu này giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án nhanh chóng hơn.

Trả lời Hình thành tri thức new Địa 11 Bài 9

I. Quy mô, phần tiêu và thể chế hoạt động của EU.

1. Quy mô

Câu hỏi: Dựa vào thông tin phần 1, bảng 9.1 và hình 9.1, hãy xác định quy mô của EU.

Gợi ý đáp án

5 1957: Cùng đồng kinh tế châu Âu được xây dựng thương hiệu sở hữu 6 quốc gia thành viên.

5 1993: Hiệp ước Ma-xtrich có hiệu lực, đánh dấu sự xây dựng thương hiệu chính thức của EU.

Trải qua quy trình phát triển thành nhiều ngày dài, quy mô của EU ngày càng mở rộng cả về số thành viên, diện tích, số dân và GDP.

5 2021: EU có 27 quốc gia thành viên, chiếm khoảng 5.8% số dân và đóng góp 17.8% GDP toàn thế giới.

2. Phần tiêu của EU

Câu hỏi: Dựa vào thông tin phần 2, hãy xác định phần tiêu của EU.

Xem Thêm  KHTN Lớp 6 Bài 40: Lực ma sát Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 172

Gợi ý đáp án

Phần tiêu trong khu vực:

  • Liên quan hòa bình, tự động do, an ninh và vui vẽ của công dân.
  • Liên quan tiến bộ khoa học – kỹ thuật.
  • Thiết lập 1 thị trường nội bộ, 1 liên minh kinh tế và tiền tệ
  • Vươn lên là bền vững dựa trên nâng cao trưởng kinh tế cân bằng, có tính khó khăn} cao và tiến bộ xã hội.

Phần tiêu trên thế giới:

  • Duy trì và phát huy những giá trị và lợi ích của EU.
  • Đóng góp cho hòa bình, anh ninh và phát triển thành bền vững của Trái Đất.
  • Thương mại tự động do và công bằng, xóa đói giảm nghèo.

3. Thể chế hoạt động của EU

Câu hỏi: Dựa vào thông tin phần 3 và hình 9.3, hãy xác định thể chế hoạt động của EU thông qua 4 cơ quan ra quyết định và điều hành chính.

Gợi ý đáp án

Hội đồng châu Âu: cơ quan quyền lực cao nhất của EU, gồm 27 nguyên thủ những nước thành viên. Hội đồng thường họp 4 lần trong 5, giải quyết những vấn để quan yếu nhất: quyết định đường lối chính trị của EU; trao đối về thể chế, hiến pháp, chính sách kinh tế, tiền tệ; đặt ra đường lối an ninh và đối ngoại chung. Tuy nhiên, Hội đồng ko bắt buộc là cơ quan thông qua những dự thảo luật của EU.

Nghị viện châu Âu: cơ quan khiến luật của EU, đại diện cho công dân EU. Nhiệm vụ của Nghị viện là lập pháp, giám sát và tài chính.

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch Giải Lớnán lớp 7 trang 64 - Tập 1 sách Cánh diều

Uỷ ban châu Âu: cơ quan điều hành, đại diện cho lợi ích chung của EU. Uỷ ban gồm Chủ tịch,

Uỷ viên và những ban chức năng. Uỷ ban có nhiệm vụ để xuất, giám sát thực hành những dự luật và quản lí ngân sách, vừa hoà giải tranh chấp trong nội bộ vừa đại điện cho EU trong đối ngoại, đàm phán quốc tế.

Hội đồng Liên minh châu Âu: cơ quan khiến luật của EU, đại diện cho những chính phủ và là nơi những bộ trưởng EU họp để thảo luận về những dự thảo luật. Hội đồng Liên minh có 250 tiểu ban và nhóm công tác phụ trách 10 lĩnh vực khác nhau: kinh tế, tài chính, an ninh,…

II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Câu hỏi: Dựa vào thông tin phần II, hãy phân tách vị thế của EU trong kinh tế thế giới.

Gợi ý đáp án

5 2021, GDP của EU chiếm 17,8% GDP toàn cầu và lớn thứ cha trên thế giới, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. GDP/người đạt mức cao (38 234 USD), gấp 3,1 lần mức trung bình toàn thế giới.

Cha nền kinh tế lớn nhất EU là Cùng hoà Liên bang Đức, Pháp, I-ta-li-a cũng là những cường quốc kinh tế trên thế giới và thuộc nhóm những quốc gia có nền kinh tế phát triển thành nhất thế giới (G7).

Thương mại: EU là 1 trung tâm thương mại lớn trên thế giới. EU hội nhập sâu rộng vào thị trường toàn cầu và trở nên đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia. 5 2021, trị giá xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của EU cao nhất thế giới, chiếm 31,0% trị giá toàn cầu.

Xem Thêm  Tin học 10 Bài 28: Phạm vi của biến Tin học lớp 10 trang 136 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Đầu tư nước bên cạnh: EU có giá trị đầu tư ra nước bên cạnh cao thứ 2 trên thế giới (sau Hoa Kỳ, 5 2021). EU có nguồn vốn Tương trợ phát triển thành chính thức (ODA) cao nhất thế giới.

Tài chính nhà băng: Hoạt động tài chính của EU tác động tới những quy định, sự sáng tỏ, dịch vụ và kỹ thuật tài chính của thế giới, mô tả tại những lĩnh vực: nhà băng, bảo hiểm và thị trường vốn.

1 số lĩnh vực chế tạo của EU có vùng cao trên thế giới là chế tạo máy, hóa chất, hàng ko – vũ trụ, chế tạo hàng tiêu dùng,…

Giải Luyện tập, Vận dụng Địa lý 11 Bài 9

Luyện tập 1

Dựa vào bảng 9.2, vẽ biểu đồ mô tả tỉ lệ giá trị đầu tư ra nước bên cạnh và trị giá xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của EU so sở hữu thế giới. Nêu nhận xét.

Luyện tập 2

Hãy chứng minh sự hợp tác, hợp tác chặt chẽ của EU trong việc thiết lập 1 EU tự động do.

Vận dụng

Câu hỏi: Em hãy tìm hiểu và viết báo cáo về trao đổi thương mại 1 mặt hàng giữa Việt Nam và EU (hàng nông sản, could mặc, điện tử, hàng tiêu dùng,…)