Địa lí 6 Bài 18: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Soạn Địa 6 trang 153 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Giải Địa lí lớp 6 Bài 18: Thực hành phân tách biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa giúp những em học sinh lớp 6 nhanh chóng trả lời toàn bộ những câu hỏi của Bài 18 SGK Địa lí 6 trang 153, 154 sách Kết nối tri thức có cuộc sống.

Qua ấy, những em sẽ biết phương pháp phân tách biểu đồ nhiệt độ, biểu đồ lượng mưa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án bài 18 Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu Địa lí 6 Kết nối tri thức có cuộc sống. Mời thầy cô và những em tải miễn phí tổn:

Chỉ dẫn đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Trả lời:

 • Trục bên tay trái biểu lộ khía cạnh nhiệt độ. Đơn vị đo là °C.
 • Trục bên tay bắt buộc là khía cạnh lượng mưa. Đơn vị đo là mi-li-mét.
 • Biểu đồ cột màu sắc xanh biểu lộ cho lượng mưa, chia thành những tháng.
 • Đường màu sắc đỏ biểu lộ cho nhiệt độ.
 • Trục ngang biểu lộ thời kì có 12 phần tương ứng có 12 tháng.

Nội dung thực hành

Xem hình 2, em hãy:

 • Xác định vùng vị trí của những địa điểm trên bản đồ (thuộc đới khí hậu nào).
 • Hoàn thành bảng gợi ý theo mẫu sau vào vở để đọc được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Tích-xi, Xơ-un, Ma-ni-la.
 • Nêu đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa của cha địa điểm trên.

Tích -xiXơ – unMa – ni – laVề nhiệt độNhiệt độ tháng cao nhất (°C)Nhiệt độ tháng thấp nhất(°C)Biên độ nhiệt(°C)Nhiệt độ trung bình 5(°C)Về lượng mưaLượng mưa tháng cao nhất(mm)Lượng mưa tháng thấp nhất(mm)Lượng mưa trung bình 5 (mm)

Xem Thêm  Địa lí 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Soạn Địa 9 trang 50

Trả lời:

– Những đới khí hậu: Ma-ni-la (nhiệt đới), Xơ-un (ôn đới) và Tich-xi (hàn đới).

– Bảng nhiệt độ, lượng mưa cha địa điểm: Ma-ni-la, Xơ-un và Tich-xi.

Tich-xiXơ-unMa-ni-laVề nhiệt độNhiệt độ tháng cao nhất (0C)82628Nhiệt độ tháng thấp nhất (0C)- 30- 222Biên độ nhiệt 5 (0C)38286Nhiệt độ trung bình 5 (0C)12,813,325,4Về lượng mưaLượng mưa tháng cao nhất (mm)50390440Lượng mưa tháng thấp nhất (mm)102010Lượng mưa trung bình 5 (mm)32113732047

– Đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa của cha địa điểm

 • Ma-ni-la: Nền nhiệt độ cao, biên độ nhiệt 5 bé và lượng mưa trung bình 5 lớn nhưng tập trung chủ yếu vào mùa hạ.
 • Xơ-un: Nền nhiệt tương đối thấp, có tháng xuống dưới 00C, biên độ nhiệt 5 lớn và lượng mưa trong 5 khá cao nhưng có sự tương phản sâu sắc giữa 2 mùa.
 • Tich-xi: Nền nhiệt độ thấp, có tháng nhiệt độ siêu thấp, biên độ nhiệt 5 lớn. Lương mưa trung bình 5 thấp, tháng cao nhất chưa tới 100mm.