Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ

Cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 8 kỳ, cứ 2 tuần/kỳ. Kỳ thứ 1 từ 9h00 ngày 4/5/2021 – 14/5/2021. Từng kỳ có 6 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng. Cụ thể lịch thi những kỳ như sau:

  • Kỳ 1: Từ 9h00 ngày 4/5/2021 tới 17h00 ngày 14/5/2021
  • Kỳ 2: Từ 9h00 ngày 17/5/2021 tới 17h00 ngày 28/5/2021
  • Kỳ 3: Từ 9h00 ngày 31/5/2021 tới 17h00 ngày 11/6/2021
  • Kỳ 4: Từ 9h00 ngày 14/6/2021 tới 17h00 ngày 25/6/2021
  • Kỳ 5: Từ 9h00 ngày 28/6/2021 tới 17h00 ngày 9/7/2021
  • Kỳ 6: Từ 9h00 ngày 12/7/2021 tới 17h00 ngày 23/7/2021
  • Kỳ 7: Từ 9h00 ngày 26/7/2021 tới 17h00 ngày 6/8/2021
  • Kỳ 8: Từ 9h00 ngày 9/8/2021 tới 17h00 ngày 20/8/2021

Vậy mời người dùng cùng theo dõi gợi ý đáp án kỳ 8 trong bài viết dưới đây của Obtain.vn để nhanh chóng trả lời những câu hỏi của cuộc thi:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 8

Câu 1. Hội nghị ra đời Đảng Cùng sản Việt Nam do Nguyễn Tình yêu Quốc chủ trì được tổ chức trên đâu, khởi đầu từ ngày tháng 5 nào?

a. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; khởi đầu từ ngày 06-01-1930.

b. Tại Hồng Kông, Trung Quốc; khởi đầu từ ngày 03-02-1930.

c. Tại Ma Cao, Trung Quốc; khởi đầu từ ngày 03-02-1930.

Câu 2. Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc đi Nậm Quang (Trung Quốc) lên đường về nước vào ngày tháng 5 nào? Địa điểm trước tiên nơi Nguyễn Tình yêu Quốc về nước sau hơn 30 5 xa Tổ quốc?

a. Ngày 27-01-1941; dangle Li Pó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

b. Ngày 28-1-1941, cột mốc 108 (bia giới tuyến), thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

c. Ngày 08-02-1941; rừng Khuổi Nậm, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Câu 3. Hãy cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự động vệ Võ Nguyên Giáp tại sắc lệnh số mấy? Ngày, tháng, 5 nào?

a. Sắc lệnh số 109/SL, ngày 20-01-1947.

b. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1948.

c. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-01-1949.

Câu 4. Hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm cho Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ thời kì nào?

a. Từ Đại hội lần thứ II của Đảng, tháng 02-1951.

b. Từ Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng lần thứ X (khóa II), tháng 10-1956.

c. Từ Đại hội lần thứ III của Đảng, tháng 9-1960.

Câu 5. Hãy cho biết bút danh “Bác bỏ Hồ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng lần trước tiên vào thời kì nào, trong bài viết nào?

a. Thư gửi những cháu thiếu nhi, tháng 10-1946.

b. Thư gửi thiếu nhi toàn quốc, nhân ngày 01-6-1950.

c. Thơ trung thu gửi những cháu nhi đồng, tháng 9-1953.

Câu 6. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm cho rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Hãy cho biết câu trên được trích dẫn từ văn kiện nào sau đây?

a. Lời kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 03-9-1969.

b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09-9-1969.

c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Việt Nam đọc tại Lễ kỷ niệm 100 5 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 7

Câu 1: “Ko có lý luận bí quyết mệnh, thì ko có bí quyết mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận bí quyết mệnh tiền phong, đảng bí quyết mệnh new làm cho nổi trách nhiệm bí quyết mệnh tiền phong”. Hãy cho biết luận điểm nổi danh của V.I.Lênin được Nguyễn Tình yêu Quốc trích dẫn và nêu trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. V.I. Lênin và những dân tộc thuộc địa.

Câu 2: Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc thay đổi mặt Quốc tế Cùng sản và Đảng Cùng sản Việt Nam soạn thảo “Lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và hầu hết đồng bào bị áp bức, bóc lột” vào thời kì nào?

a. Ngày 16-02-1930.

b. Ngày 17-02-1930.

c. Ngày 18-02-1930.

Câu 3: Hãy cho biết đoạn trích dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong tài liệu nào, vào thời kì nào “…Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như 1 thì nước ta độc lập, tự động do. Trái lại lúc nào dân ta ko đoàn kết thì bị nước bên cạnh xâm lấn. Vậy nay ta bắt buộc biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết cứng cáp chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây – Nhật, khôi phục lại độc lập, tự động do”.

a. Bài viết “Nên học sử ta”, đăng trong Báo Việt Nam độc lập, số 117, ngày 01 tháng 02 5 1942.

b. Thư gửi đồng bào toàn quốc; tháng 10-1944.

c. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa; tháng 8-1945.

Câu 4: Hãy cho biết thời kì nào Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp chính thức của Nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa, bản Hiến pháp trước tiên của nước Việt Nam, đồng thời cũng là bản Hiến pháp trước tiên trên Á Đông?

a. Ngày 07-11-1946.

b. Ngày 08-11-1946.

c. Ngày 09-11-1946.

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I giao kiêm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong khoảng thời kì nào?

a. Từ tháng 10-1946 tới cuối 5 1954.

b. Từ tháng 11-1946 tới đầu 5 1955.

c. Từ tháng 12-1946 tới cuối 5 1955.

Câu 6: Trong Di chúc, điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

a. “Làm cho sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự động do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ (2 Dàn ý + 9 mẫu) Chiều Xuân của Anh Thơ

b. “Không vấn đề gì quý hơn độc lập tự động do! Tới ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, lớn đẹp hơn”.

c. “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng 1 nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bí quyết mạng thế giới”.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 6

Câu 1: Hãy cho biết lần trước tiên Nguyễn Tình yêu Quốc đặt chân lên nước Nga vào ngày tháng 5 nào?

a. Ngày 28-6-1923.

b. Ngày 30-6-1923.

c. Ngày 01-7-1923.

Câu 2: Liên quan tới “Vụ án Nguyễn Tình yêu Quốc trên Hồng Kông”, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp đã viết: “Thực ra từ hơn 10 5 nay, Nguyễn Tình yêu Quốc là 1 chiến sỹ vô địch vì sự nghiệp độc lập của Đông Dương. Lúc đầu là 1 người dân tộc chủ nghĩa, ông ta sớm đi theo chủ nghĩa cùng sản, và từ nhiều 5 nay những người bí quyết mạng bản xứ xem ông ta như 1 Lênin của Đông Dương…”.

Hãy cho biết đoạn viết trên được gửi tới ai, vào ngày tháng 5 nào?

a. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, vào ngày 24-6-1931.

b. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Đại sứ của Pháp tại Luân Đôn (Vương quốc Anh), vào ngày 24-7-1931.

c. Trong bức thư của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pháp gửi Bộ trưởng Thuộc địa Pháp, vào ngày 24-8-1931.

Câu 3: Hãy cho biết số báo trước tiên của tờ báo Việt Minh sở hữu trang bìa có in hình cờ đỏ sao vàng được ấn hành vào thời kì nào?

a. Ngày 01-7-1941.

b. Ngày 01-8-1941.

c. Ngày 01-9-1941.

Câu 4: Ngày 19-4-1946, Đại hội những dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku. Đại hội vinh dự được đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết ai là người mang trong mình thư Bác bỏ Hồ gửi tới Đại hội?

a. Đồng chí Nay Phin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bí quyết mạng lâm thời huyện Cheo Reo.

b. Đồng chí Bùi San, Phái viên Xứ ủy Trung Kỳ.

c. Đồng chí Tố Hữu, Phái viên Trung ương và đồng chí Bùi San, đại diện Xứ ủy Trung Kỳ.

Câu 5: “Đạo đức bí quyết mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ bắt buộc, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung sở hữu nước. Tận hiếu sở hữu dân. Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức bí quyết mạng, hay là ko”.

Hãy cho biết đoạn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài viết nào?

a. Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 03-3-1952.

b. Phóng tay phát động quần chúng; đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 01-3-1953.

c. Người cán bộ bí quyết mạng; đăng trên Báo Nhân Dân, số 366, ngày 03-3-1955.

Câu 6: Hãy cho biết, khóa họp lần thứ mấy của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.6.5, lấy 5 1990 nhân dịp Kỷ niệm 100 5 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”?

a. Tại khóa họp lần thứ 23, 5 1985.

b. Tại khóa họp lần thứ 24; 5 1987.

c. Tại khóa họp lần thứ 25; 5 1989.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 5

Câu 1: Hãy cho biết Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Bí quyết mạng Thanh niên do Nguyễn Tình yêu Quốc sáng lập và quản lý chỉ đạo ra số trước tiên vào ngày tháng 5 nào?

a. Ngày 21-6-1925.

b. Ngày 21-6-1926.

c. Ngày 21-6-1927.

Câu 2: “Chủ nghĩa tư bản là 1 con đỉa có 1 chiếc vòi bám vào giai cấp vô sản trên chính quốc và 1 chiếc vòi khác bám vào giai cấp vô sản trên thuộc địa. Giả dụ muốn thịt con vật đó, người ta bắt buộc đồng thời cắt cả 2 vòi. Giả dụ người ta chỉ cắt 1 vòi thôi, thì chiếc vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và chiếc vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”.

Hãy cho biết đoạn trên được Nguyễn Tình yêu Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. Con rồng tre.

Câu 3: Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc tham gia Đại hội Quốc tế Cùng sản lần thứ V vào thời kì nào? Địa điểm diễn ra Đại hội?

a. Họp từ ngày 17-6-1924 tới ngày 06-7-1924, tại Lê-nin-grát.

b. Họp từ ngày 17-6-1924 tới ngày 07-7-1924, tại Xanh Pê-tec.bua.

c. Họp từ ngày 17-6-1924 tới ngày 08-7-1924, tại Mát-xcơ-va.

Câu 4: Hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại địa điểm nào sau đây?

a. Số nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

b. Số nhà 50 Hàng Ngang, Hà Nội.

c. Số nhà 52 Hàng Ngang, Hà Nội.

Câu 5: “Phần đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Hãy cho biết câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay đổi mặt Đảng ta tuyên bố trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam vào thời kì nào?

a. Ngày 03-3-1949.

b. Ngày 03-3-1950.

c. Ngày 03-3-1951.

Câu 6: “Bồi dưỡng thế hệ bí quyết mạng cho đời sau là 1 việc siêu quan yếu và siêu cần thiết”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu hiện trong tài liệu nào?

a. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, ngày 31-10-1955.

b. Thư gửi những cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên và những lớp bổ túc văn hóa, ngày 31-8-1960.

c. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản công bố 5 1969.

Xem Thêm  50 bài lớnán bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp lớp 4 Tuyển tập 50 bài lớnán bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp lớp 4

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 4

Câu 1: Hãy cho biết, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa” do Nguyễn Tình yêu Quốc dự thảo được thông qua vào ngày tháng 5 nào?

a. Ngày 19-5-1922.

b. Ngày 22-5-1922.

c. Ngày 24-5-1922.

Câu 2: “…Đảng muốn vững thì bắt buộc có chủ nghĩa làm cho cốt, trong đảng ai cũng bắt buộc hiểu, ai cũng bắt buộc theo chủ nghĩa đó. Đảng mà ko có chủ nghĩa cũng như người ko có trí khôn, tàu ko có bàn chỉ nam. Trên sự thật} học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cứng cáp chắn nhất, bí quyết mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Hãy cho biết câu nói trên được Nguyễn Tình yêu Quốc viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. V.I. Lênin và Phương Đông.

Câu 3: Hãy cho biết, “Vụ án Nguyễn Tình yêu Quốc trên Hồng Kông” khởi đầu từ ngày tháng 5 nào và gắn sở hữu sự kiện nào?

a. Từ ngày 05-6-1931; Nguyễn Tình yêu Quốc (sở hữu bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Lengthy.

b. Từ ngày 06-6-1931; Nguyễn Tình yêu Quốc (sở hữu bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Lengthy.

c. Từ ngày 08-6-1931; Nguyễn Tình yêu Quốc (sở hữu bí danh là Tống Văn Sơ) bị cảnh sát Hồng Kông vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung, Khu Cửu Lengthy.

Câu 4: “Chúng ta tranh được tự động do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự động do, độc lập cũng ko làm cho gì. Dân chỉ biết được giá trị của tự động do, của độc lập lúc mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trên đâu? vào thời kì nào?

a. Trong phát biểu tại phiên họp trước tiên của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cùng hòa, vào ngày 03-9-1945.

b. Trong tuyên bố chính sách của Chính phủ liên hiệp lâm thời, vào ngày 09-01-1946.

c. Trong bài phát biểu tại cuộc họp trước tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc, vào ngày 10-01-1946.

Câu 5: Hãy cho biết lời bày tỏ dưới đây là của ai?

“Từ thời gian dài tôi đã siêu ngưỡng mộ Bác bỏ Hồ, Người ko chỉ thuộc về nhân dân Việt Nam mà là cả Đông Dương, cả Châu Á và có thể là cả thế giới, bởi vì Người luôn luôn bảo vệ những lợi quyền của những dân tộc bị áp bức trên những thuộc địa cũng như lợi quyền của những người da đen trên Mỹ…”.

a. Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc.

b. Chủ tịch nước Cùng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cayxỏn Phômvihản.

c. Tổng Tư lệnh Bí quyết mạng Cu-ba Phi-đen Ca.xtơ-rô Rút-xơ.

Câu 6: Hãy cho biết ngày 01-10-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg công nhận những tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật Quốc gia?

a. “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)” và“Di chúc”.

b. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”.

c. Hầu hết những tác phẩm trên.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 3

Câu 1. Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc chính thức tham dự sáng lập Đảng Cùng sản Pháp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp vào thời kì nào?

a. Tháng 10-1920.

b. Tháng 11-1920.

c. Tháng 12-1920.

Câu 2. Sở hữu tôn chỉ và phần đích “Hy sinh tính mệnh, lợi quyền, tư tưởng để làm cho cuộc bí quyết mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi tiếp theo làm cho bí quyết mạng thế giới, lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hành chủ nghĩa cùng sản”, Hội Việt Nam bí quyết mạng thanh niên được Nguyễn Tình yêu Quốc ra đời vào thời kì nào, trên đâu?

Tháng 6-1925; tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tháng 6-1925; tại Hương Cảng, Trung Quốc.

Tháng 6-1925; tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Câu 3. Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc về Xiêm (Thái Lan) để xây dựng lực lượng trong Việt kiều yêu nước tại Xiêm vào thời kì nào?

Tháng 5-1928.

Tháng 6-1928.

Tháng 7-1928.

Câu 4. “Vì yêu mến và tin cậy tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như 1 người cầm lái, bắt buộc chèo chống thể nào để đưa cái thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi tới bến bờ sung sướng của nhân dân…”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tài liệu nào? Vào thời kì nào?

a. Toàn dân kháng chiến; viết 5 1945.

b. Lời kêu gọi quốc dân; viết 5 1945.

c. Tự động phê bình; viết 5 1946.

Câu 5. Hãy cho biết câu nói “Không vấn đề gì quý hơn độc lập tự động do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi vào ngày tháng 5 nào?

a. Ngày 17-7-1966.

b. Ngày 19-7-1966.

c. Ngày 20-7-1966.

Câu 6. Hãy cho biết, Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cùng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là ứng dụng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

a. Đại hội lần thứ VI (tháng 6-1986).

b. Đại hội lần thứ VII (tháng 6-1991).

c. Đại hội lần thứ IX (tháng 4-2001).

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 2

Câu 1: Trong thời kì trên Pháp, Nguyễn Tình yêu Quốc đã viết những bài báo trước tiên chống chủ nghĩa thực dân. Hãy cho biết bài báo trước tiên có tên là gì? Đăng trên báo nào? Vào thời kì nào?

Xem Thêm  Cách xem ngày tạo Gmail

A. Tâm địa thực dân; đăng báo La Vie Ouvrière, ngày 27-6-1919.

B. Vấn đề dân bản xứ; đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) (tờ báo của Đảng Cùng sản Pháp), ngày 02-8-1919.

C. Đông Dương và Triều Tiên; đăng báo Le Populire, ngày 04-9-1919.

Câu 2: “Luận cương của Lênin làm cho cho tôi siêu cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng tới phát khóc lên, Ngồi 1 mình trong buồng mà tôi nói lớn lên giống như là đang nói trước quần chúng rất nhiều: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là chiếc cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!””. Hãy cho biết Nguyễn Tình yêu Quốc nói câu đó trong hoàn cảnh nào?

A. Lúc tiếp xúc sở hữu 2 số báo L’Humanite – Cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội Pháp ngày 16 và 17-7-1920 về Sơ thảo Luận cương của Lênin.

B. Lúc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ngày 25-12-1920.

C. Lúc trao đổi sở hữu C.Dét-kin, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cùng sản (Quốc tế III).

Câu 3: Tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Tình yêu Quốc làm cho chủ nhiệm kiêm chủ bút, ra số trước tiên vào ngày tháng 5 nào?

A. Ngày 01/4/1922.

B. Ngày 01/5/1922.

C. Ngày 02/5/1922.

Câu 4: “Trong lúc này, trường hợp ko giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập, tự động do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà lợi quyền của phòng ban, giai cấp tới vạn 5 cũng ko đòi lại được”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong văn kiện nào của Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương tháng 11-1939.

B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương tháng 5-1941.

C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương 5 1941.

Câu 5: “Làm cho việc nước hiện tại} là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm cho quan bí quyết mạng thì nhất định ko nên bầu. Ngày mai ko ai ép, ko ai sắm, toàn dân sẽ thực hành quyền dân chủ đó”.

Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trên đâu? vào thời kì nào?

A. Lời phát biểu trong sự kiện ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), vào ngày 05-01-1946.

B. Lời phát biểu tại lễ mừng liên hiệp quốc gia, vào chiều ngày 05-01-1946.

C. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, ngày 05-01-1946.

Câu 6: Hãy cho biết chuyên đề “Học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó sở hữu nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, lớn mạnh’’được triển khai vào 5 nào?

A. 5 2015.

B. 5 2016.

C. 5 2017.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về 110 5 Ngày Bác bỏ Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Kỳ 1

Câu 1: Hãy cho biết Bác bỏ Hồ khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào thời kì nào? Trên con tàu nào? Lúc bấy giờ Bác bỏ có tên là gì?

A. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; sở hữu tên Văn Bố.B. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; sở hữu tên Nguyễn Tất Thành.C. Ngày 05-6-1911; trên Tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche Tréville thuộc hãng vận tải hợp nhất của Pháp; sở hữu tên Nguyễn Sinh Cung.

Câu 2: Hãy cho biết đâu là nguyên nhân đồng chí Nguyễn Tình yêu Quốc phát triển thành Đảng viên Đảng Xã hội Pháp?

A. Vì đây là tổ chức duy nhất theo đuổi xuất sắc cao quý của Đại bí quyết mạng Pháp: “Tự động do, Bình đẳng, Bác bỏ tình yêu”.B. Vì đây là tổ chức duy nhất tiên tiến nhất, ưu thích nhất.C. Vì đây là tổ chức có nhiều người cùng chung xuất sắc.

Câu 3: Nhóm người Việt Nam yêu nước, trong đấy có đồng chí Nguyễn Tình yêu Quốc đã soạn thảo tài liệu gửi Nghị viện Pháp và những đoàn đại biểu dự Hội nghị VéC.xây tháng 6-1919. Hãy cho biết đấy là tài liệu nào?

A. Vấn đề dân bản xứ.B. Đông Dương và Triều Tiên.C. Bản yêu sách 8 điểm.

Câu 4: Hãy cho biết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cùng sản Đông Dương do đồng chí Nguyễn Tình yêu Quốc chủ trì được tổ chức thời kì nào?

A. Từ ngày 10 tới ngày 19-5-1941.B. Từ ngày 10 tới ngày 20-5-1941.C. Từ ngày 10 tới ngày 21-5-1941.

Câu 5: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã tới. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự động giải phóng cho ta”. Hãy cho biết nội dung câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ bài viết nào?

A. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

Câu 6: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm cho theo tư tưởng, đạo đức, phong bí quyết Hồ Chí Minh” đã đề ra phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hãy cho biết đấy là phương châm nào dưới đây?

A. Trên trước, dưới sau; trong trước, bên cạnh sau; học đi đôi sở hữu làm cho theo, chú trọng việc làm cho theo bằng những hành động và việc làm cho cụ thể.B. Trong trước, bên cạnh sau; trên trước, dưới sau; học đi đôi sở hữu làm cho theo, chú trọng việc làm cho theo bằng những hành động và việc làm cho cụ thể.C. Học đi đôi sở hữu làm cho theo, chú trọng việc làm cho theo bằng những hành động và việc làm cho cụ thể; trên trước, dưới sau; trong trước, bên cạnh sau.