Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lớnán 10 sách Cánh diều Tập huấn sách giáo khoa lớp 10 Cánh diều 5 2022 – 2023

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 10 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay thế sách giáo khoa lớp 10 môn Toán 5 2022 – 2023.

Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Cánh diều để nắm rõ những ưu, nhược điểm của từng môn, có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay thế SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Toán 10 trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án tập huấn SGK Toán 10 Cánh diều

Câu 1. 1 trong những nguyên tắc vàng được biểu hiện trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều là gì?

A. Chú trọng bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp.B. Chú trọng luyện thi.C. Tiến trình dạy học buộc phải khởi đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.D. Dạy học phân hóa.

Câu 2. Từng bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều thường khởi đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi độngB. Phân tách, khám phá, rút ra bài họcC. Thực hành, luyện tậpD. Củng cố, vận dụng

Câu 3. Phần lớn những bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. 1 mệnh đề toán học.B. 1 tình trạng thực tế có bối cảnh thực.C. 1 mệnh đề.D. 1 mệnh đề chứa biến.

Câu 4. Điều 4.Thông tư 22: Đánh giá căn cứ vào:

Xem Thêm  Soạn bài Nghìn 5 văn hiến trang 15 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 - Tuần 2

A. Sách giáo khoa.B. Đề nghị cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.C. Sách bài tập.D. Sách giáo khoa và Sách bài tập.

Câu 5. Thời lượng thực hành chương trình môn Toán lớp 10 (ko bao gồm chuyên đề tự động chọn) trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong 1 5 học?

A. 105 tiết.B. 140 tiết.C. 175 tiết.D. 210 tiết.

Câu 6. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và ko còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Phép cùng vectơ.B. Định lí côsin.C. Định lí sin.D. Công thức tính trung tuyến trong tam giác

Câu 7. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và ko còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Những hàm số lượng giác cơ bản.B. Hàm số bậc 2.C. Bất phương trình bậc 2.D. Phương trình quy về bậc 2.

Câu 8. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều đã giới thiệu phần mềm toán học nào trong những phần mềm sau đây?

A. Phần mềm MathType.B. Phần mềm Latex.C. Phần mềm Geometer’s Sketchpad.D. Phần mềm GeoGebra.

Câu 9. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều có bí quyết tiếp cận new (so sở hữu sách giáo khoa Toán 10 5 2020) đối sở hữu khái niệm nào trong những khái niệm sau đây?

A. Vectơ bằng nhau.B. Tích vô hướng của 2 vectơ.C. Vectơ-không.D. Toạ độ của 1 điểm.

Câu 10. Khái niệm nào trong những khái niệm sau đây new được đưa vào Chương trình môn Toán Lớp 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)?

A. Phương trình.B. Bất phương trình.C. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên.D. Bất đẳng thức.

Xem Thêm  Chia đơn thức cho đơn thức: Lý thuyết & bài tập Lớnán lớp 8

Câu 11. Những chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 1 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chương III. Hàm số và đồ thị.Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình hàng đầu bố ẩn.Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.Chương III. Bố đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chương III. Hàm số và đồ thị.Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.Chương V. Vectơ.

D.

Chương V. Đại số tổ hợp.Chương VI. 1 số chi tiết thống kê và xác suất.Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 12. Những chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 2 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chương III. Hàm số và đồ thị.Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình hàng đầu bố ẩn.Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.Chương III. Bố đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chương III. Hàm số và đồ thịChương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.Chương V. Vectơ.

D.

Chương V. Đại số tổ hợp.Chương VI. 1 số chi tiết thống kê và xác suất.Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 6: Thứ tự động thực hành các phép tính Giải Lớnán lớp 6 trang 29 - Tập 1 sách Cánh diều

Câu 13. Những chuyên đề trong Chuyên đề học tập Toán 10 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học.Tập hợp.Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chuyên đề I. Hệ phương trình hàng đầu bố ẩn.Chuyên đề II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.Chuyên đề III. Bố đường conic và ứng dụng.

C.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn.Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác.Chuyên đề V. Vectơ.

D.

Chuyên đề V. Đại số tổ hợpChuyên đề VI. 1 số chi tiết thống kê và xác suất.Chuyên đề VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 14. Nội dung ‘Góc nhìn của người lái xe tải’ được giới thiệu tại chủ đề nào trong sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều?

A. Hệ thức lượng trong tam giác.B. Vectơ.C. Chủ đề 1.Đo góc (Hoạt động thực hành và trải nghiệm).D. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là 1 bắc buộc cần đạt trong chương trình phổ thông môn Toán 2018 lớp 10?

A. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề.B. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề chứa biến.C. Xác định được tính đúng/sai của 1 mệnh đề.D. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học.