Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 10 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 10 Chân trời sáng tạo 5 2022 – 2023

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 10 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay thế sách giáo khoa lớp 10 môn Âm nhạc 5 2022 – 2023.

Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay thế SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Âm nhạc 10 trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Câu hỏi tập huấn SGK Âm nhạc 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Trình tự đúng của việc triển khai một chài học trong Sách giáo khoa Âm nhạc 10 là

A. Mở đầu – Hellònh thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng.B. Mở đầu – Hellònh thành kiến thức mới – Vận dụng – Luyện tập.C. Mở đầu – Luyện tập – Hellònh thành kiến thức mới – Vận dụng.D. Mở đầu – Vận dụng – Hellònh thành kiến thức mới – Luyện tập.

Câu 2. Chức năng của hệ thống icon trong từng chài học của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 là

A. minh hoạ cho nội dung, tương tự động như những sheet nhạc và hellònh ảnh.B. định hướng cho việc tìm hiểu sheet nhạc.C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hellònh thành kĩ năng.D. bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc 3 Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 12

Câu 3. Hoạt động Luyện tập trong các chài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 nhằm

A. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hellònh thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.C. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hellònh thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 4. Hoạt động Vận dụng trong các chài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 nhằm

A. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hellònh thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.C. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hellònh thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 5. Tiến trình tổ chức 1 nguồn nội dung trong Sách giáo khoa Âm nhạc 10 so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

A. tương thích, có hoạt động Mở đầu, Hình thành tri thức new, Luyện tập, Vận dụng.B. tương thích, có hoạt động Hình thành tri thức new, Luyện tập, Vận dụng.C. tương thích, có hoạt động Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng.D. tương thích, có hoạt động Mở đầu, Hình thành tri thức new, Vận dụng.

Câu 6. Những phương pháp giảng dạy âm nhạc đặc thù trong SGK Âm nhạc 10 là

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Tràng trong đoạn sáng hôm sau 4 Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 12

A. phương pháp Kodaly.B. phương pháp Dalcroze.C. phương pháp Orff-Schulwerk.D. cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 7. Sách giáo khoa Âm nhạc 10 đảm bảo những đề nghị cần đạt về

A. phẩm chất, thông qua nội dung học tập.B. năng lực chung, thông qua tổ chức những hoạt động.C. năng lực âm nhạc, thông qua tri thức kĩ năng trong từng nguồn nội dung.D. cả cha câu trên đều đúng.

Câu 8. Lõi tri thức trung tâm của Sách giáo khoa âm nhạc 10 nằm tại phần nào?

A. Phần tri thức chungB. Phương án lựa chọn hátC. Phương án lựa chọn nhạc cụD. Phần chuyên đề

Câu 9. Chức năng của Sách giáo viên Âm nhạc 10 là

A. cung cấp định hướng giảng dạy âm nhạc lớp 10 theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.B. phân phối phương pháp giảng dạy theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.C. cung cấp sheet nhạc tham khảo cho Sách giáo khoa Âm nhạc 10.D. phân phối hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.

Câu 10. Những thuận tiện lúc dùng Sách giáo khoa Âm nhạc 10 – Bộ Chân trời sáng tạo

A. xây dựng Kế hoạch bài dạy. B. tích hợp nội dung giáo dục địa phương.C. tương trợ học liệu điện tử.D. cả 3 câu trên đều đúng.