Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Tập huấn sách giáo khoa lớp 11 Kết nối tri thức 5 2023 – 2024

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay đổi sách giáo khoa lớp 11 môn Âm nhạc 5 2023 – 2024.

Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Tin học, Kỹ thuật, Địa lí, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Sinh học, Hóa học, Lịch sử 11 KNTT để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay đổi sách giáo khoa new 5 2023 – 2024 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án tập huấn SGK Âm nhạc 11 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Câu 1. Học sinh học môn Âm nhạc 11 được học những phần nào?

A. Tri thức chung.B. Phương án lựa chọn.C. Tri thức chung và Phương án lựa chọn (Hát hoặc Nhạc cụ).D. Tri thức chung và Phương án lựa chọn (Hát và Nhạc cụ).

Câu 2. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 có mấy chuyên đề?

A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.

Câu 3. Từng chủ đề tại phần Tri thức chung trong sách giáo khoa Âm nhạc 11 gồm có mấy nguồn nội dung?

A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.

Câu 4. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa môn Âm nhạc 11 và Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 gồm mấy phần?

Xem Thêm  Lời bài hát Thằng Điên

A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.

Câu 5. Chủ đề nào trong SGK Âm nhạc 11 có thực hành hát hợp xướng?

A. 3.B. 4.C. 2.D. 1.

Câu 6. Chủ đề nào trong sách giáo khoa Âm nhạc 11 có định hướng chủ đề về lịch sử âm nhạc Việt Nam?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 7. Trong 5 học 2022 – 2023, xây dựng kế hoạch giáo dục theo công văn số bao nhiêu?

A. 2345.B. 3036.C. 3969.D. 5512.

Câu 8. Phương pháp dạy học sách Âm nhạc 11 như thế nào?

A. Phương pháp dạy học cổ xưa.B. Phương pháp dạy học tiên tiến.C. Phương pháp dạy học đặc thù.D. Vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học.

Câu 9. Đánh giá môn Âm nhạc từ 5 học 2022 – 2023 theo Thông tư nào?

A. Thông tư 26.B. Thông tư 58.C. Thông tư 30.D. Thông tư 22.

Câu 10. Đánh giá môn Âm nhạc theo những mức độ nào?

A. Đạt và Chưa đạt.B. Phải chăng – Khá – Trung bình – Yếu.C. Chuyên nghiệp – Khá – Trung bình – Yếu – Kém.D. Hoàn thành phải chăng – Hoàn thành – Chưa hoàn thành.