Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 4 bộ Kết nối tri thức có cuộc sống (11 môn) Đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 4 5 2023 – 2024

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 4 bộ Kết nối tri thức có cuộc sống giúp thầy cô tham khảo gợi ý đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm của 11 môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Lịch sử – Địa lí, Kỹ thuật, Tin học, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc trong khóa tập huấn thay đổi SGK lớp 4 new.

Nhờ có ấy, thầy cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bài tập cuối khóa tập huấn thay đổi sách giáo khoa lớp 4 5 2023 – 2024 của mình. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí tổn trong bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Đáp án tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1. Đặc điểm đổi new cơ bản về cấu trúc SGK Toán 4 là gì?

A. Thiết kế nội dung theo những chương, phần.B. Thiết kế nội dung theo những chủ đề, từng chủ đề biên soạn theo những bài học, từng bài học có thể có nhiều tiết học. Cấu trúc bài học rõ ràng, thuận tiện cho cả GV và HS lúc dùng. C. Thiết kế nội dung những nguồn tri thức thành từng tiết đan xen vào nhau trong cả 5 học.D. Thiết kế nội dung từng bài học là 1 tiết học.

Câu 2. Bên cạnh đặc điểm đổi new về cấu trúc nêu trên, SGK Toán 4 có những điểm new chủ yếu nào dưới đây?

(1) Nội dung luôn được gắn có thực tiễn; tương trợ đổi new phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá, đánh giá; lồng ghép, tích hợp nội dung nội môn và liên môn,…

(2) Xây dựng tuyến nhân vật xuyên suốt.

(3) Minh hoạ sách được đặc biệt chú trọng.

(4) Xây dựng hệ thống bài tập mẫu để HS thực hành, luyện tập.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (4).B. (2), (3), (4).C. (1), (3), (4).D. (1), (2), (3).

Câu 3. Dạy học phần KHÁM PHÁ trong SGK Toán 4 nhằm phần tiêu cơ bản nào?

A. Giúp HS chiếm lĩnh tri thức new.B. Ôn tập, hệ thống hoá tri thức đã học.C. Luyện tập, củng cố tri thức.D. Đánh giá bài đã học.

Câu 4. Dạy học phần HOẠT ĐỘNG trong SGK Toán 4 nhằm phần tiêu cơ bản nào?

A. Thực hành vận dụng tri thức bổ sung (bên cạnh tri thức trên phần KHÁM PHÁ).B. Giúp HS thực hành vận dụng tri thức trên mức độ cơ bản (vận dụng quản lý tri thức trên phần KHÁM PHÁ).C. Thực hành vận dụng tri thức tổng hợp của cả chủ đề.D. Thực hành vận dụng nâng cao tri thức.

Câu 5. Dạy học phần TRÒ CHƠI trong tiết học trên SGK Toán 4 nhằm những phần tiêu cơ bản nào sau đây?

(1) Củng cố tri thức đã học; gây hứng thú học tập cho HS.

(2) Nâng cao sự tương tác giữa HS và HS, giữa GV và HS.

(3) Viện trợ HS yếu kém.

(4) Tương trợ GV đổi new hình thức tổ chức dạy học.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).B. (1), (3), (4).C. (2), (3), (4).D. (1), (2), (4).

Câu 6. Dạy học phần LUYỆN TẬP trong SGK Toán 4 nhằm những phần tiêu cơ bản nào sau đây?

(1) Phần LUYỆN TẬP (sau phần HOẠT ĐỘNG của cùng 1 bài học) giúp HS củng cố, hoàn thiện, mở rộng tri thức trong bài học thông qua hệ thống những bài tập từ cơ bản tới nâng cao và vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn cuộc sống.

(2) Phần LUYỆN TẬP (trong bài LUYỆN TẬP CHUNG, sau 1 chùm bài, sau từng chủ đề hoặc trong Ôn tập cuối học kì) giúp HS ôn tập, củng cố, hoàn thiện, mở rộng tri thức của 1 phần chủ đề đã học, hoặc của cả chủ đề thông qua hệ thống những bài tập từ cơ bản tới nâng cao và vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn cuộc sống.

(3) Chủ yếu là giúp HS khám phá chiếm lĩnh tri thức new.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2).B. (2), (3).C. (1), (3).D. (1), (2), (3).

Câu 7. Những điều cơ bản đạt được và chưa đạt được trong bài dạy minh hoạ (qua xem video tiết dạy minh hoạ) là gì?

(1) Đã cơ bản đạt được phần tiêu bài học (ưu thích có bắc buộc cần đạt của nội dung bài học quy định trong Chương trình môn Toán 4 5 2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn).

(2) GV đã cố gắng thực hành toàn bộ, có hiệu quả những bước lên lớp. Là tiết dạy minh hoạ đạt bắc buộc, giúp cho những GV dự tập huấn có thể lựa chọn, tham khảo vận dụng vào dạy học sau này.

(3) Tiết dạy ko đạt bắc buộc.

(4) GV có cố gắng tổ chức những hình thức tổ chức dạy học (như lồng ghép vào câu chuyện, liên lạc thực tế, dùng kỹ thuật thông tin, phương tiện dạy học tiên tiến,…) nhằm tạo sự hấp dẫn của bài học và gây hứng thú học tập, phát huy được hăng hái, chủ động của HS.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).B. (2), (3), (4).C. (1), (3), (4).D. (1), (2), (4).

Câu 8. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, từ 5 học 2022-2023 đối có lớp 4. Theo ấy, những loại hình đánh giá, đánh giá và phần tiêu của từng loại hình ấy trong việc đánh giá kết quả học tập của HS đối có Toán 4 là gì?

(1) Có 2 loại hình đánh giá, đánh giá về học tập là Đánh giá thường xuyên và Đánh giá định kì.

(2) Đánh giá thường xuyên phân phối thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm tương trợ, điều chỉnh kịp thời, liên quan sự tiến bộ của HS theo phần tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của HS.

(3) Đánh giá định kì nhằm xác định mức độ kết quả đạt được của HS so có Chuẩn tri thức, kĩ năng, phát triển thành năng lực và công nhận thành tích học tập của HS sau 1 giai đoạn học tập, luyện tập.

(4) Đánh giá định kì trên lớp 4 có 4 bài đánh giá môn Toán vào: giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2, cuối 5 học.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).B. (2), (3),4).C. (1), (3), (4).D. (1), (2), (3), (4).

Câu 9. Xây dựng kế hoạch bài học để dạy phải chăng SGK Toán 4 cần đạt những bắc buộc cơ bản nào?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Dàn ý Viếng lăng Bác (8 mẫu) Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

(1) Khiến rõ vùng của tiết dạy trong chủ đề, bài học (trước đã học gì, sau sẽ học gì); xác định rõ phần tiêu, bắc buộc cần đạt về tri thức, kĩ năng, phát triển thành năng lực.

(2) Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học ưu thích có điều kiện thực tế của lớp, nhằm phát huy tính hăng hái, chủ động, tự tín, hứng thú học tập của HS, đạt hiệu quả, hạn chế áp đặt, hình thức.

(3) Lựa chọn thiết bị, đồ dùng dạy học,… ưu thích và dự kiến phương án dùng.

(4) Đa số những tiết dạy học đều bắt buộc tổ chức học nhóm, dùng kỹ thuật thông tin và phương tiện dạy học tiên tiến.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).B. (2), (3), (4).C. (1), (3), (4).D. (1), (2), (4).

Câu 10. Cần lưu ý gì lúc khai thác thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức dạy học?

(1) Dùng thiết bị, học liệu cần linh hoạt, đúng lúc, đúng chỗ, hiệu quả.

(2) Khuyến khích GV, HS sáng tạo, bổ sung đồ dùng học tập ưu thích có đối tượng HS và thực tế địa phương.

(3) Dùng thiết bị, đồ dùng dạy học,… trong toàn bộ những tiết dạy học.

(4) Tạo điều kiện cho HS được thực hành, trải nghiệm, tự tín, thích thú.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).B. (2), (3), (4).C. (1), (3), (4).D. (1), (2), (4).

Đáp án tập huấn SGK Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1. Cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Việt 4 (2 tập) được thiết kế như thế nào?

A. Từng tuần có 2 bài, bài thứ 1 3 tiết và bài thứ 2 4 tiết, cuối từng học kì có ôn tập.B. Từng tuần có 2 bài, bài 3 tiết và bài 4 tiết; trật tự động bài 3 tiết và bài 4 tiết trong từng tuần linh hoạt.C. Từng tuần có 2 bài, bài thứ 1 3 tiết và bài thứ 2 4 tiết; từng học kì có ôn giữa kì và ôn cuối kì. D. Từng tuần có 2 bài, bài 3 tiết và bài 4 tiết, cuối từng học kì có ôn tập; trật tự động bài 3 tiết và bài 4 tiết trong từng tuần linh hoạt.

Câu 2. Cấu trúc bài học trên từng tập được thiết kế như thế nào?

A. Bài 3 tiết có cấu trúc ko thay đổi đổi, bài 4 tiết trên tập 2 có cấu trúc thay đổi đổi so có bài 4 tiết trên tập 1.B. Bài 3 tiết và bài 4 tiết trên tập 2 có cấu trúc ko thay đổi đổi so có bài 3 tiết và bài 4 tiết trên tập 1.C. Bài 3 tiết trên tập 2 có cấu trúc thay đổi đổi so có bài 3 tiết trên tập 1, bài 4 tiết có cấu trúc ko thay đổi đổi trên 2 tập.D. Bài 3 tiết và bài 4 tiết có cấu trúc đồng nhất, chỉ khác nhau về thời kì phân bổ cho từng hoạt động trong từng bài do số tiết của những bài khác nhau.

Câu 3. Cấu trúc bài học có văn bản là câu chuyện có gì khác so có bài học có văn bản là thơ và văn bản thông tin?

A. Ko khác biệt.B. Khác biệt đáng đề cập.C. Khác biệt ko đáng đề cập.D. Giống có bài học văn bản thơ, khác bài học văn bản thông tin.

Câu 4. Những chủ điểm trong bộ sách được sắp xếp như thế nào?

A. Từng tập có 5 chủ điểm, từng chủ điểm kéo dài từ 2 tới 4 tuần.B. Từng tập có 4 chủ điểm, từng chủ điểm kéo dài trong 3 hoặc 4 tuần.C. Tập 1 có 4 chủ điểm, tập 2 có 5 chủ điểm, từng chủ điểm kéo dài từ 2 tới 5 tuần.D. Tập 1 có 4 chủ điểm, tập 2 có 4 chủ điểm, từng chủ điểm kéo dài từ 2 tới 4 tuần.

Câu 5. Hoạt động đọc trên bài 4 tiết trong Tiếng Việt 4 có gì khác so có Tiếng Việt 3?

A. Có phần luyện tập sau văn bản đọc.B. Thời kì cho Đọc mở rộng nhiều hơn.C. Thể loại của văn bản đọc đa dạng hơn nhiều.D. Ko có Câu trắc nghiệm để đánh giá kết quả đọc hiểu.

Câu 6. Hoạt động viết trên Tiếng Việt 4 có gì khác biệt so có Tiếng Việt 3?

A. Ko bắc buộc viết đoạn văn.B. Ko còn bắc buộc viết chính tả.C. Giảm nhẹ bắc buộc nghe – viết chính tả.D. Chỉ có bắc buộc viết bài văn.

Câu 7. Phương án nào dưới đây nêu đúng và toàn bộ những bắc buộc thực hành viết có trong Tiếng Việt 4?

A. Thuật lại 1 sự việc; đề cập lại 1 câu chuyện; viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào 1 câu chuyện đã có; tả đồ vật, cây cối; nêu tình cảm, cảm xúc về 1 nhân vật; nêu lí do thích 1 câu chuyện; chỉ dẫn thực hành 1 công việc hoặc khiến, dùng 1 siêu phẩm; báo cáo thảo luận nhóm, đơn, thư.B. Thuật lại 1 sự việc; sáng tác 1 câu chuyện; viết đoạn văn đề cập 1 câu chuyện; tả con vật, đồ vật; nêu tình cảm, cảm xúc về 1 nhân vật; nêu lí do thích 1 câu chuyện; chỉ dẫn thực hành 1 công việc hoặc khiến, dùng 1 siêu phẩm; báo cáo thảo luận nhóm, đơn, thư.C. Thuật lại 1 sự việc; đề cập lại 1 câu chuyện; viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã có; tả con vật, cây cối; nêu tình cảm, cảm xúc về 1 nhân vật; nêu lí do thích hoặc ko thích 1 nhân vật; chỉ dẫn thực hành 1 công việc; báo cáo thảo luận nhóm, đơn, thư.D. Thuật lại 1 sự việc; đề cập lại 1 câu chuyện; viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã có; tả con vật, cây cối; nêu tình cảm, cảm xúc về 1 nhân vật hoặc 1 người sắp gũi; nêu lí do yêu thích 1 câu chuyện; chỉ dẫn thực hành 1 công việc hoặc khiến, dùng 1 siêu phẩm; báo cáo thảo luận nhóm, đơn, thư.

Câu 8. Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG có hoạt động nói và nghe trong Tiếng Việt 4?

A. Ko có hoạt động đề cập chuyện.B. Có bắc buộc nói theo chủ điểm.C. Có bắc buộc thuật lại 1 sự việc đã tham dự.D. Có bắc buộc trình bày lí lẽ để củng cố cho 1 ý kiến hoặc nhận định về 1 vấn đề sắp gũi có đời sống.

Câu 9. Tính mở của Tiếng Việt 4 biểu lộ trên điểm nào?

A. GV có thể thay đổi đổi 1 số nội dung dạy học miễn là đáp ứng được phần tiêu của bài học.B. GV có thể bỏ qua 1 số tri thức lí thuyết về tiếng Việt để nâng cao cường thời kì cho HS thực hành.C. Đọc mở rộng là hoạt động HS tự động tìm sách báo để đọc nên GV có thể ko cần dành thời kì trên lớp để triển khai hoạt động này.D. GV có thể chỉ dẫn cho HS thực hành viết theo 1 quy trình linh hoạt, ko nhất thiết bắt buộc đủ những bước như được thiết kế trong sách giáo khoa.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về vấn đề an lớnàn giao thông 4 Dàn ý & 34 bài văn nghị luận an lớnàn giao thông

Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Tiếng Việt 4 chú trọng cho HS tìm hiểu kĩ đặc điểm cấu trúc của những đơn vị ngôn ngữ.B. Tiếng Việt 4 đánh giá kết quả học tập, luyện tập của HS chỉ dựa trên đề đánh giá cuối học kì và cuối 5 học.C. Tiếng Việt 4 chú trọng phân phối cho HS nhiều tri thức new mẻ, tiên tiến về tiếng Việt.D. Tiếng Việt 4 trao cho GV quyền vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau.

Đáp án tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1. Theo những thầy/cô, sách giáo khoa Khoa học 4 truyền tải thông điệp “Kết nối tri thức có cuộc sống” dựa trên điều gì?

A. Nội dung dạy học phản ánh những thành tựu của khoa học kĩ thuật tiên tiến.B. Coi trọng sự kết nối tri thức khoa học giữa những lớp.C. Coi trọng tính lôgic, hàn lâm của hệ thống tri thức khoa học.D. Coi giáo dục ko chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

Câu 2. Năng lực đặc thù trong môn Khoa học 4 bao gồm những thành phần nào?

A. Nhận thức khoa học tự động nhiên, tìm hiểu tự động nhiên và xã hội, vận dụng tri thức, kĩ năng đã học.B. Nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự động nhiên và xã hội, vận dụng tri thức, kĩ năng đã học.C. Nhận thức khoa học tự động nhiên, tìm hiểu môi trường tự động nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng tri thức đã học.D. Nhận thức khoa học tự động nhiên; tìm hiểu khoa học tự động nhiên; vận dụng tri thức, kĩ năng đã học.

Câu 3. Ý kiến nào KHÔNG đúng trong biên soạn sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống?

A. Hình thành và phát triển thành phẩm chất, năng lực học sinh.B. Tương trợ đổi new PPDH theo hướng học sinh được chủ động, hăng hái.C. Chú trọng phần tiêu ghi nhớ, tái tạo những tri thức khoa học.D. Dạy học giải quyết vấn đề và dạy học dựa trên giao nhiệm vụ.

Câu 4. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách kết nối tri thức có cuộc sống gồm những hoạt động chính nào?

A. Hoạt động đọc hiểu tri thức khoa học, khám phá, thực hành, luyện tập, vận dụngB. Hoạt động mở đầu, khám phá tri thức, câu hỏi thực hành, em đã học, em có thể.C. Hoạt động mở đầu, tìm tòi, thực hành vận dụng, em đã học, em có thể.D. Hoạt động mở đầu, đọc hiểu và trả lời câu hỏi, khám phá tri thức, bài tập tình trạng gắn có thực tế.

Câu 5. Dạng hoạt động nào KHÔNG được chú trọng lúc thiết kế sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách kết nối tri thức có cuộc sống?

A. Hoạt động đọc hiểu tri thức khoa học và thực hành nhiệm vụ.B. Hoạt động thực tế tìm tòi, khám phá tri thức.C. Hoạt động đọc thuộc và ghi nhớ tri thức khoa học.D. Hoạt động trả lời câu hỏi, giải bài tập tình trạng gắn có thực tế.

Câu 6. Cấu trúc bài Ôn tập cuối chủ đề gồm những nhóm hoạt động học tập chính nào?

A. Hoạt động mở đầu kết nối những tri thức, kinh nghiệm có được qua chủ đề, thực hành vận dụng thực tiễn.B. Hoạt động mở đầu kết nối tri thức, kinh nghiệm đã có có bài học, mở rộng tri thức tìm tòi khám phá.C. Hoạt động vận dụng những tri thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào những tình trạng tương tự động, vận dụng vào cuộc sống.D. Hoạt động củng cố, đào sâu hoặc mở rộng tri thức đã có trong thực tiễn đời sống.

Câu 7. Hoạt động Mở đầu trong từng bài học có phần đích gì?

A. Giúp HS được trải nghiệm, tương tác để khám phá ra tri thức của bài học.B. Giúp học sinh củng cố, đào sâu hoặc mở rộng tri thức đã được khám phá.C. Học sinh được ứng dụng những tri thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào những tình trạng tương tự động, vận dụng vào cuộc sống.D. Tạo tâm thế cho học sinh vào bài học new, mở ra vấn đề của bài học dựa trên kết nối những tri thức, kinh nghiệm đã có.

Câu 8. Hoạt động vận dụng tri thức, kĩ năng trong từng bài học của sách Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống có thiết kế khác biệt gì?

A. Hoạt động giúp học sinh củng cố, đào sâu hoặc mở rộng tri thức đã được khám phá thông qua hoạt động “Em có biết”.B. Tạo tâm thế cho học sinh vào bài học new, kết nối những tri thức, kinh nghiệm đã có của học sinh có bài new.C. Học sinh được ứng dụng tri thức, kĩ năng bài học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn thông qua hoạt động “Em có thể”.D. HS được tạo thời cơ, trải nghiệm thực tế, tương tác cùng nhau để khám phá tri thức của bài học.

Câu 9. Những phần nào trong bài chỉ dẫn của sách giáo viên Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống tương trợ giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh?

A. Phần chỉ dẫn chung và phần chỉ dẫn chi tiết những bài cụ thể.B. Phần chỉ dẫn chung, phần chỉ dẫn tổ chức dạy 1 1 số dạng bài.C. Phần chỉ dẫn những bài cụ thể và phần gợi ý đánh giá.D. Phần phần gợi ý những hoạt động dạy học và phần gợi ý đánh giá.

Câu 10. Phương án nào KHÔNG bắt buộc là nội dung của Vở bài tập Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống?

A. Bài tập trắc nghiệm.B. Bài tập điền đúng/sai.C. Bài tập giải ô chữ.D. Bài tập tổng hợp kết nối những thông tin.

Đáp án tập huấn SGK Mĩ thuật 4 Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1. Định hướng chủ đề trong mĩ thuật tạo hình trên Mĩ thuật 4 gồm mấy nội dung?

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp rèn nề nếp, kỷ luật cho học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học

A. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hộiB. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hươngC. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương, đất nướcD. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, thế giới

Câu 2. Chủ đề nào trong SGK Mĩ thuật 4 có định hướng chủ đề về đất nước?

A. 5.B. 6.C. 7.D. 8.

Câu 3. Chủ đề nào trong sách giáo khoa Mĩ thuật 4 có nội dung về điêu khắc đình làng?

A. 1.B. 5.C. 4.

D. 10.

Câu 4. Định hướng chủ đề trong mĩ thuật ứng dụng trên Mĩ thuật 4 gồm mấy nội dung?

A. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhânB. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụngC. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm

D. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ trang trí nội thất

Câu 5. Chủ đề nào trong SGK Mĩ thuật 4 có nội dung về bảo vệ môi trường?

A. 4.B. 5.C. 6.D. 7.

Câu 6. SGK Mĩ thuật 4 – bộ sách Kết nối tri thức gồm mấy chủ đề?

A. 7.B. 8.C. 9.D. 10.

Câu 7. Trong 5 học 2023 – 2024, đánh giá trong môn Mĩ thuật thực hành theo thông tư số bao nhiêu?

A. 22.B. 30.C. 27.C. 58.

Câu 8. Đánh giá định kì trong môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

A. Đạt bắc buộc và chưa đạt bắc buộc.B. Phải chăng – Khá – Trung bình – Yếu.C. Nhiều năm kinh nghiệm – Khá – Trung bình – Yếu – Kém.D. Hoàn thành phải chăng – Hoàn thành – Chưa hoàn thành.

Câu 9. Trong 5 học 2023 – 2024, xây dựng kế hoạch giáo dục theo công văn số bao nhiêu

A. 2345.B. 3036.C. 3969.D. 5512.

Câu 10. Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 4 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống như thế nào?

A. Phương pháp dạy học theo phân môn.B. Phương pháp dạy học theo chủ đề.C. Phương pháp dạy học tích hợp.D. Vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học.

Đáp án tập huấn SGK Giáo dục thể chất 4 Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1. Thông điệp về giáo dục thể chất trong SGK môn Giáo dục thể chất 4 là gì?

A. Thể dục thể thao là nhiệm vụ hàng đầu, cần thi đua tập luyệnB. Ai cũng có nhu cầu tập luyện để nâng cao cường sức khoẻC. Tìm ra học sinh năng khiếu để tham dự Hội khỏe Phù ĐổngD. Ai cũng có thể tập thể dục và chơi thể thao; nâng cao tầm vóc, phát triển thành thể lực; gắn có Hội khoẻ Phù Đổng; khoẻ đề học tập phải chăng, lao động phải chăng

Câu 2. SGK môn Giáo dục thể chất có điểm new chủ yếu nào?

A. Thiết kế nội dung là những bài tập thể dục cơ bảnB. Nội dung gắn có thực tiễn, tương trợ đổi new phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá, đánh giá; lồng ghép, tích hợp nội dung nội môn và liên môn,….C. Đưa thể thao tự động chọn vào sáchD. Thiết kế đơn giản, học sinh thích học và giáo viên dễ dạy

Câu 3. 1 trong những bắc buộc cần đạt đối có học sinh lớp 4 là gì?

A. Thể dục thể thao là nhiệm vụ hàng đầu, cần thi đua tập luyệnB. Ai cũng có nhu cầu tập luyện để nâng cao cường sức khoẻC. Tìm ra HS năng khiếu để tham dự Hội khoẻ Phù ĐổngD. Thực hành được nội dung đội hình đội ngũ; những động tác bài tập thể dục có hài hòa có đạo cụ; những tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; những động tác cơ bản của nội dung thể thao ưa thích; xử lí được 1 số tình trạng trong tập luyện; vận dụng được vào trong những hoạt động tập thể.

Câu 4. Giáo dục thể chất giúp học sinh được hình thành và phát triển thành những năng lực thể chất nào?

A. Chăm sóc sức khoẻB. Vận động cơ bảnC. Chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản và thể dục thể thao.D. Bật cao, bật xa

Câu 5. Hoạt động nào dưới đây giúp học sinh “Kết nối tri thức có cuộc sống”?

A. Khởi độngB. Tri thức mớiC. Luyện tậpD. Vận dụng

Câu 6. Trò chơi vận động nhằm phần tiêu cơ bản nào?

A. Củng cố và khắc sâu tri thức, nâng cao cường thể lựcB. Luyện thêm tri thức new học.C. Hạn chế nhàm chán trong giờ họcD. Vận dụng tri thức new vào những hoạt động của trò chơi

Câu 7. Video tiết dạy minh hoạ giúp giáo viên:

A. Chống mệt mỏi và căng thẳngB. Tham khảo để rút ra bài học trong giảng dạyC. Thực hành lại cho đồng nghiệp đánh giáD. Vận dụng vào quy trình giảng dạy

Câu 8. Căn cứ vào đâu để thầy / cô đánh giá kết quả học tập của học sinh?

A. Thông tư hướng dẫnB. Đánh giá thường xuyênC. Đánh giá vào cuối từng học kíD. Đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì

Câu 9. Xây dựng kế hoạch bài dạy để đảm bảo dạy phải chăng môn Giáo dục thể chất lớp 4 cần lưu ý điều gì?

A. Căn cứ vào phần tiêu, bắc buộc cần đạt, nội dung chi tiết, những hoạt động diễn ra đúng trình tự động, tham khảo nội dung trong SGK và nội dung và những gợi ý về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong SGV.B. Đảm bảo có 4 hoạt độngC. Xây dựng đủ dàn ý và dự kiến về phương pháp, hình thức tổ chức dạy họcD. Xác định rõ phần phần tiêu, bắc buộc cần đạt

Câu 10. Cần lưu ý gì lúc dùng thiết bị dạy học?

A. Đảm bảo theo đúng thông tư hướng dẫnB. Dùng ít dụng cụ, nâng cao cường tập tay khôngC. Khuyến khích HS sáng tạo, bổ sung thiết bị tập luyện ưu thích có nội dung họcD. Dùng trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cần linh hoạt, đúng lúc, đúng chỗ, hiệu quả, an toàn. Tạo điều kiện cho HS được thực hành, trải nghiệm, chủ động để HS tự tín, thích thú.

Đáp án tập huấn SGK Lịch sử – Địa lí 4 Kết nối tri thức có cuộc sống