GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh Giải Giáo dục công dân 11 trang 118

GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh tóm tắt toàn bộ tri thức lý thuyết về Vai trò và nhiệm vụ, phương hướng cơ bản nhằm nâng cao cường quốc phòng và an ninh. Đồng thời chỉ dẫn giải chi tiết những bài tập trong sách giáo khoa GDCD trang 118.

Giải bài tập GDCD 11 bài 14 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và những em học sinh lớp 11 tham khảo, đối chiếu sở hữu lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK GDCD 11 trang 118, mời người mua cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Chính sách quốc phòng và an ninh

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

a. Vai trò của quốc phòng và an ninh

– Trong chiến tranh: đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự động do.

– Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng ko lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chắn tổ quốc.

b. Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân lớn mạnh toàn diện.

– Bảo vệ vững chắc chắn chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

– Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.

– Duy trì trật tự động, kỉ cương, an toàn xã hội.

– Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm cho thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch, ko để bị động, bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm nâng cao cường quốc phòng và an ninh

Xem Thêm  Truyện Cây Khế (Có file nghe MP3) Sự tích Cây Khế

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Hài hòa sức mạnh dân tộc sở hữu sức mạnh thời đại.

– Hài hòa quốc phòng sở hữu an ninh.

– Hài hòa kinh tế – xã hội sở hữu quốc phòng và an ninh.

Giải bài tập GDCD 11 bài 14 trang 118

Câu 1

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao buộc phải nâng cao cường quốc phòng và an ninh?

Gợi ý đáp án

– Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và tương trợ nhau cùng thực hành nhiệm vụ: xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân lớn mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chắn độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự động kỉ cương, an toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm cho thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch, ko đẻ bị động, bất ngờ. Coi trọng nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ.

– Cần buộc phải nâng cao cường quốc phòng an ninh vì những thế lực thù địch vẫn thực hành mưu mô “diễn biến hòa bình”, gây rối, tìm mọi thời cơ để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang. Mặt khác, trong thời kì mở cửa, ngoài những mặt hăng hái, tại nước ta còn có những biểu đạt tiêu cực tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, quốc phòng và an ninh có vai trò quản lý giữ gìn và bảo vệ vững chắc chắn Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Phân tích đặc sắc nghệ thuật trong Người lái đò Sông Đà 3 Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 12 hay nhất

Câu 2

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm nâng cao cường quốc phòng và an ninh.

Gợi ý đáp án

Những phương hướng cơ bản nhằm nâng cao cường quốc phòng và an ninh:

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh tổng hợp do nhiều khía cạnh tạo nên, nhưng khía cạnh có ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, con người, chính trị, tinh thần mà biểu đạt tập trung tại sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Hài hòa sức mạnh dân tộc sở hữu sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc bao gồm những cổ xưa phải chăng đẹp, sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm con người, phương tiện vật chất và những khả năng khác của dân tộc. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương.

– Hài hòa kinh tế – xã hội sở hữu quốc phòng an ninh, thực hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến lược vươn lên là kinh tế xã hội buộc phải gắn sở hữu chiến lược quốc phòng và an ninh, chiến lược quốc phòng và an ninh chuyên dụng cho cho chiến lược kinh tế – xã hội.

Xem Thêm  Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Câu 3

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối sở hữu chính sách quốc phòng và an ninh.

Gợi ý đáp án

– Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong việc tham dự những hoạt động quốc phòng và an ninh.

– Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi mưu mô, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

– Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự động, an ninh quốc gia.

– Sẵn sàng thực hành nghĩa vụ quân sự.

– Hăng hái tham dự vào những hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tại nơi cư trú.

Câu 4

Lấy thí dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hành chính sách quốc phòng và an ninh.

Gợi ý đáp án

– 100% thanh niên địa phương tham dự thực hành nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

– Cá nhân bắt được kẻ trộm, thấy kẻ tình nghi báo cho cơ quan công an,…

Câu 5

Nâng cao cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đấy lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân. b. Quân đội nhân dân. c. Công an nhân dân. d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân. Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Gợi ý đáp án

Đáp án: d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân