Giải Lớnán 9 Bài 1: Góc trên tâm. Số đo cung Giải SGK Lớnán 9 Hình học Tập 2 (trang 68, 69, 70)

Giải Toán 9 trang 68, 69, 70 Tập 2 giúp người dùng học sinh tham khảo phương pháp giải, đối chiếu có lời giải hay chính xác yêu thích có năng lực của người dùng lớp 9.

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Góc trên tâm, Số đo cung thuộc chương trình Hình học 9 Chương 3 được biên soạn toàn bộ tóm tắt lý thuyết, trả lời những câu hỏi phần bài tập cuối bài trang 68, 69, 70. Qua ấy giúp người dùng học sinh có thể so sánh có kết quả mình đã làm cho, củng cố, bồi dưỡng và đánh giá vốn tri thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 9 bài 1 chương 3 Hình học, mời người dùng cùng theo dõi tại đây.

Lý thuyết Góc trên tâm. Số đo cung

1. Góc trên tâm

Góc có đỉnh trùng có tâm đường tròn được gọi là góc trên tâm

2. Số đo cung

Số đo cung của cung bé bằng số đo của góc trên tâm chắn cung ấy.

Số đo của cung lớn bằng 360^0 trừ đi số đo của cung bé

Số đo của nửa đường tròn bằng 180^0

Chú ý:

– Cung bé có số đo bé hơn 180^0

– Cung lớn có số đo lớn hơn 180^0

– Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng nhau có số đo 0^0.

– Cung có cả đường tròn có số đo là 360^0

3. So sánh 2 cung

2 cung được gọi là bằng nhau trường hợp chúng có số đo bằng nhau

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 2: Tập hợp số tự động nhiên. Ghi số tự động nhiên Giải Lớnán lớp 6 trang 12 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Trong 2 cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

– Lúc nào thì sđ = sđ + sđ ?

Giả dụ C là 1 điểm nằm trên cung AB thì:

sđ = sđ + sđ

4. Những dạng toán thường gặp

Tính số đo của góc trên tâm, tính số đo của cung bị chắn. So sánh những cung.

Phương pháp:

Ta dùng những tri thức sau:

– Số đo cung bé bằng số đo của góc trên tâm chắn cung ấy

– Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360o

và số đo của cung bé (có chung 2 đầu mút có cung lớn).

– Số đo của nửa đường tròn bằng 180o Cung cả đường tròn có số đo 360o

– Dùng tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn để tính góc.

– Dùng quan hệ đường kính và dây cung.

Giải bài tập toán 9 trang 68, 69, 70 tập 2

Bài 1

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành 1 góc trên tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Bài 2

Cho 2 đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong những góc tạo thành có góc 40o. Vẽ 1 đường tròn tâm O. Tính số đo của những góc trên tâm xác định bởi 2 trong 4 tia gốc O.

Bài 3

Trên những hình 5, 6 hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB.

Từ ấy, tính số đo cung AnB tương ứng.

Bài 4

Xem hình 7. Tính số đo của góc trên tâm AOB và số đo cung lớn AB.

Xem Thêm  Chỉ dẫn gỡ bỏ Web Obtain Supervisor triệt để

Bài 5

2 tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB = 35o.