Gợi ý câu hỏi tự động luận Mô đun 2 môn Lớnán THPT 9 câu hỏi tự động luận môn Lớnán THPT

Gợi ý câu hỏi tự động luận Mô đun 2 môn Toán cấp THPT mang trong mình tới gợi ý trả lời 9 câu hỏi tự động luận môn Toán THPT trong chương trình tập huấn Mô đun 2. Giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài đánh giá cuối khóa tập huấn của mình. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Trả lời câu hỏi tự động luận Mô đun 2 môn Toán THPT

Câu 1: Bên cạnh những phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục vươn lên là phẩm chất, năng lực quý Thầy/Cô còn biết những phương pháp dạy học nào khác để vươn lên là phẩm chất và năng lực trong môn Toán?

Trả lời:

Giới thiệu 1 phương pháp dạy học khác để vươn lên là phẩm chất và năng lực môn Toán:

Dạy học đảo ngược: GV làm cho trước clip sinh động về vấn đề sắp triển khai dạy học trên lớp. Tiếp theo giao cho những nhóm về nghiên cứu clip và trả lời những câu hỏi đã chuẩn bị trước liên quan tới nội dung clip. Tới tiết học GV cho những nhóm trả lời những câu hỏi đã được giao, bắc buộc những nhóm khác phản biệt và chốt lại nội dung cần đạt của tiết học. Phương pháp này giúp HS nâng cao cường khả năng tự động học trong thời kỳ 4.0 và khả năng làm cho việc theo nhóm.

Câu 2: Chia sẻ kinh nghiệm dùng của những PP, KTDH vừa tìm hiểu trên trên trong thực tiễn nhà trường của thầy/cô?

Trả lời:

Tại trường tôi, những giáo viên đã dùng khá nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học hăng hái từ lúc có công văn 5555 của Bộ GD. Những phương pháp đã được những thầy cô dùng là: dạy học theo nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, kỹ thuật nhóm mảnh ghép, phòng tranh…

Câu 3: Đề xuất những cải tiến để vận dụng những PP, KTDH này nhằm vươn lên là phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Trả lời:

Từng GV sẽ có 1 số PP, KTDH quen thuộc hoặc “sở trường”, việc lựa chọn PP, KTDH còn phụ thuộc vào ý kiến dạy học, phong phương pháp giảng dạy và tri thức, kinh nghiệm giảng dạy của GV.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về dòng sông quê hương (2 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

Việc lựa chọn PP, KTDH cũng cần buộc phải căn cứ trên điều kiện cơ sở vật chất, những ràng buộc về thời kì dạy học, phân bổ KHDH của nhà trường. GV cần dùng đủ và hiệu quả những phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối có môn Toán; có thể dùng những đồ dùng dạy học tự động làm cho ưu thích có nội dung học và những đối tượng học sinh; nâng cao cường dùng khoa học thông tin và những phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến 1 phương pháp ưu thích và hiệu quả. Điều này có liên quan tới việc hình thành và vươn lên là năng lực dùng công cụ, phương tiện học toán.

Câu 4: Hãy cho thí dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa bắc buộc cần đạt có nội dung dạy học, PP và KTDH của 1 chủ đề trong môn Toán trên THPT

Có thể trình bày thông tin dưới dạng bảng gợi ý sau:

Lớp:…………….. Chủ đề:………………..Bắc buộc cần đạtNăng lực Toán họcNội dungPP và KTDH

Trả lời:

LỚP 11 CHỦ ĐỀ: CẤP SỐ CỘNG

1. Bắc buộc cần đạt

– Nhận biết được khái niệm cấp số cùng, số hạng đầu, công bội của cấp số cùng.

– Xác định được 1 dãy số là cấp số cùng

– Xác định được số hạng đầu, công sai, số hạng tổng quát , tổng của n số hạng trước tiên của những cấp số cùng đơn giản.

2. Năng lực toán học

-Năng lực giao tiếp Toán học: Trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận về định nghĩa, tính chất, số hạng tổng quát, tổng n số hạng trước tiên của cấp số cùng.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tách được vấn đề của bài toán để dùng công thức ưu thích và giải quyết bài toán.

-Năng lực mô hình hoá toán học: Mô hình được bài toán thực tế thành những bài toán về cấp số cùng bằng phương pháp dùng những đối tượng toán học đã biết.

3. Nội dung

– Tìm được số hạng đầu, công sai, tổng của n số trước tiên của cấp số cùng.

– Mô tả được định nghĩa của cấp số cùng, công sai của cấp số cùng.

– Nhận biết được 1 dãy số là cấp số cùng.

Xem Thêm  Bài dự thi Mẹ trong tâm trí con (8 mẫu) Bài dự thi viết về mẹ hay nhất

4. PP, KTDH

– Dùng kĩ thuật tia chớp cho phần hình thành khái niệm: GV nghiên cứu từ trước ngày sinh của 5 HS đặc biệt sắp thành 1 dãy. Gọi những HS đấy nói về ngày sinh của mình và cho lớp tìm quy luật của chúng.

– Hài hòa kĩ thuật nhóm mảnh ghép, khăn trải bàn cho nội dung tìm số hạng tổng quát, tính chất những số hạng.

– Dùng kĩ thuật nhóm để nghiên cứu nội dung tổng n số hạng trước tiên của cấp số cùng. Sắp xếp cây thành hình dáng cây thông theo quy luật của cấp số cùng. GV bắc buộc tìm số hàng có thể sắp xếp có số cây cho trước.

– Tạo trò chơi trắc nghiệm có thưởng để luyện tập củng cố.

Câu 5: Quy trình lựa chọn và dùng PP, KTDH cho 1 chủ đề (bài học) được giới thiệu trong Nội dung 3 ko khác nhiều so có quy trình đang thực hành tại trường phổ thông?

– Lựa chọn những PP buộc phải có sự đáp ứng phải chăng đối có phần tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề/bài học.

– Thông qua những KTDH GV vận dụng, HS chủ động, hăng hái tham dự hoạt động để hoàn thành siêu phẩm học tập, là minh chứng về kết quả của năng lực và phẩm chất HS.

– Siêu phẩm học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng đúng phần tiêu dạy học hài hòa chặt chẽ có nội dung, PP, KTDH.

– Cần vận dụng những KTDH hăng hái để HS dùng phương tiện, học liệu 1 phương pháp hiệu quả để hoàn thành siêu phẩm học tập.

Câu 6: Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, dùng PP, KTDH của 1 chủ đề trong môn Toán?

Tiêu chí 1: Mức độ ưu thích của chuỗi hoạt động học có phần tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được dùng.

Tiêu chí 2: Mức độ rõ ràng của phần tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và siêu phẩm cần đạt được của từng nhiệm vụ học tập.

Tiêu chí 3: Mức độ ưu thích của thiết bị dạy học và học liệu được dùng để tổ chức những hoạt động học của HS.

Tiêu chí 4: Mức độ hợp lí của phương án đánh giá, đánh giá trong quy trình tổ chức hoạt động học của HS.

Xem Thêm  Đề cương ôn thi học okì 1 môn Sinh học lớp 12 5 2023 - 2024 Ôn tập Sinh 12 học okì 1

Câu 7: GV dùng PP, KTDH trong video minh hoạ có ưu thích ko? Vì sao?

Giáo viên dùng những phương pháp dạy học hoàn toàn ưu thích vì học sinh được trải nghiệm, được thảo luận, làm cho việc nhóm để từ đấy đấy tự động mình hình thành khái niệm 1 phương pháp tự động nhiên từ thực tế.

Giáo viên đã giao nhiệm vụ học sinh hăng hái tiếp nhận nhiệm vụ vụ xử lý nhiệm vụ được giao để hình thành tri thức bài new.

Câu 8: Phân tách ưu điểm và hạn chế của việc lựa chọn và dùng PP, KTDH trong hoạt động dạy học GV thực hành trong video minh họa.

Ưu điểm: Việc dùng những phương pháp kĩ thuật dạy học trong video minh họa trên có khá nhiều ưu điểm như: học sinh chủ động hăng hái, được trải nghiệm trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng, học sinh được khám phá để tìm tòi ra tri thức new 1 phương pháp tự động nhiên. Học sinh làm cho việc nhóm nên tương trợ nhau tìm ra được nhiều vấn đề mà thầy giáo bắc buộc và sáng tạo ra nhiều kết quả new.

Hạn chế: Học sinh cần có tính tự động giác nghiêm túc học tập. Ví dụ có 1 số học sinh chây lười ko hợp tác thì sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số lượng học sinh ko được quá đông vì giả dụ quá đông thì sẽ siêu khó chia nhóm. Cơ sở vật chất buộc phải đảm bảo dụng cụ để trải nghiệm cần buộc phải được trang bị toàn bộ. GV buộc phải dành nhiều thời kì để tìm tòi, sáng tạo ra những hoạt động trải nghiệm ưu thích có bài dạy.

Câu 9: Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của 1 chủ đề trong môn Khoa học tự động nhiên trên THPT

Chỉ dẫn làm cho bài tập:

  • Lựa chọn 1 chủ đề/bài học trong Chương trình GDPT 2018 – môn Toán
  • Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình đã tìm hiểu
  • Mô tả việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học
  • Trình bày bằng dạng văn bản
  • Nộp tập tin Kế hoạch bài dạy.