Hóa 11 Bài 30: Ankađien Soạn Hóa học 11 trang 135

Giải Hóa 11 bài 30: Ankađien giúp những em học sinh lớp 11 nắm vững được tri thức về công thức cấu tạo, đồng phân, tính chất hóa học, ứng dụng của Ankađien. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương 6 trang 135.

Giải bài tập Hóa 11 bài 30 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau trên trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu giải Hóa 11 Bài 30: Ankađien, mời người dùng cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Hóa 11 Bài 30: Ankađien

1. Định nghĩa

Ankađien là hiđrocacbon nguồn hở có 2 hợp tác đôi C = C trong phân tử

Công thức phân tử chung của những ankađien là CnH2n-2 (n > 3).

2. Phân loại

a. Ankađien có 2 hợp tác đôi cạnh nhau.

Thí dụ: anlen CH2=C=CH2

b. Ankađien có 2 hợp tác đôi bí quyết nhau 1 hợp tác đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Thí dụ: buta-1,3-đien (đivinyl) CH2=CH-CH=CH2

c. Ankađien có 2 hợp tác đôi bí quyết nhau từ 2 hợp tác đơn trở lên.

Thí dụ: penta-1,4-đien CH2=CH-CH2-CH=CH2

Những ankađien liên hợp như buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều ứng dụng thực tế.

Giải Hóa 11 Bài 30 trang 135

Câu 1

Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 3: Đề cập lại câu chuyện Người bán quạt could mắn (2 mẫu) Tập làm văn lớp 3 - Tuần 24

Gợi ý đáp án

Định nghĩa:

Ankađien là hiđrocacbon nguồn hở có 2 hợp tác đôi C=C trong phân tử.

Ankađien có 2 hợp tác đôi bí quyết nhau 1 hợp tác đơn được gọi là ankađien liên hợp.

CTPTCTCTTên gọiC4H6CH2 = CH – CH = CH2Buta – 1,3 – đienC5H8CH2 = CH – CH = CH-CH3Penta – 1,3- đienCH2=C(CH3)-CH=CH22-metylbuta – 1,3- ddien isopren

Câu 2

Viết phương trình hóa học (trên dạng công thức cấu tạo) của những phản ứng xảy ra lúc:

a. Isopren tác dụng có hidro (xúc tác Ni)

b. Isopren tác dụng có brom trong (trong CCl4) Những chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1 : 1 tạo ra siêu phẩm theo kiểu cùng 1, 4.

c. Trùng hợp isopren theo kiểu 1,4.

Gợi ý đáp án

Câu 3

Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Tìm công thức cấu tạo có thể có của X

Gợi ý đáp án

Gọi CTPT của ankadien X là CnH2n-2 (n≥3)

a. nCO2 = 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học: CnH2n-2 + (3n – 1)/2O2 → nCO2 + (n – 1) H2O

Theo phương trình: (14n -2) (g) n (mol)

Theo đầu bài: 0,68 0,05 mol

=> (14n – 2).0,05 = 0,68.n => n = 5 => CTPT X: C5H8

b. CTCT có thể có của X là

CH2 = C=CH-CH2-CH3; CH2 = CH – CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3 – CH =C=CH-CH3

CH2 = C(CH3)-CH=CH2

Câu 4

Lúc cho buta-1,3-đien tác dụng có H2 trên nhiệt độ cao, có Ni làm cho xúc tác, có thể thu được

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 7 sách Cánh diều Tập huấn sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều 5 2022 - 2023

A. Butan

B. Isobutan

C. Isobutilen

D. Pentan

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học

CH2 = CH – CH =CH2 + 2H2 CH3-CH2-CH2-CH3

Câu 5

Hợp chất nào sau đây cùng hợp H2 tạo thành isopentan?

Đáp án chỉ dẫn giải

Đáp án B

Phương trình hóa học

CH2 = CH-C(CH3)=CH2 + 2H2 CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH3