Hóa 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Soạn Hóa học 11 trang 195

Giải Hóa 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol giúp những em học sinh lớp 11 củng cố hệ thống hóa tính chất hóa học và phương pháp điều chếAncol, Phenol.Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương 8 trang 195.

Giải bài tập Hóa 11 bài 42 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau trên trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Hóa 11 Bài 42, mời người mua cùng tham khảo tại đây.

Câu 1

Viết công thức cấu tạo, gọi tên những dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; những ancol nguồn hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Gợi ý đáp án

Câu 2

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua có: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Gợi ý đáp án

CH3-CH2-Br + NaOH -to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH -C2H5OH, lớn→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Câu 3

Viết phương trình hóa học của phản ứng (trường hợp xảy ra) giữa ancol etylic, phenol có từng chất sau: natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Gợi ý đáp án

– Ancol và phenol đều tác dụng có Na

2CH3-CH2-OH + Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) ko phản ứng có bố chất còn lại, chỉ có phenol phản ứng:

Xem Thêm  Giáo án Mĩ thuật 3 sách Chân trời sáng tạo (Cả 5) Giáo án môn Mỹ thuật lớp 3 (Bản 1, 2)

Câu 4

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh những câu sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH ko thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan phải chăng phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng có natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước ko khiến đổi màu sắc quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng có NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước khiến quỳ tím hóa đỏ.

Gợi ý đáp án

a) Đ Hợp chất C6H5- CH2-OH ko thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Đ Ancol etylic có thể hòa tan phải chăng phenol, nước.

c) Đ Ancol và phenol đều có thể tác dụng có natri sinh ra khí hidro.

d) Đ Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước ko khiến đổi màu sắc quỳ tím.

e) Đ Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng có NaOH tạo thành muối tan.

g) S Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) S Dung dịch phenol trong nước khiến quỳ tím hóa đỏ.

Câu 5

Hoàn thành những dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa học:

a) CH4 overset{1500^{circ }C }{rightarrow}C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH

b) C6H6 C6H5Br C6H5ONa C6H5OH Br3C6H2OH

Xem Thêm  Sáng kiến kinh nghiệm: 1 số kinh nghiệm dạy hát dân ca cho học sinh Tiểu học Mẫu sáng kiến kinh nghiệp khối Tiểu học

Gợi ý đáp án

Câu 6

Cho hỗn tạp gồm etanol và phenol tác dụng có natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro trên đktc. Ví dụ cho hỗn tạp trên tác dụng có dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng chất trong hỗn tạp đã dùng.

Gợi ý đáp án

Câu 7

Trong những chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Gợi ý đáp án

Đáp án A

Trong những chất trên thì phenol có nhiệt độ sôi cao nhất.