Hóa học 10 Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals Giải Hoá học lớp 10 trang 64 sách Cánh diều

Giải Hóa 10 Bài 12: Hợp tác hydrogen và tương tác Van Der Waals là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp những em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách Cánh diều trang 64, 65, 66, 67, 68 69.

Hóa 10 bài 12: Hợp tác hydrogen và tương tác Van Der Waals được biên soạn khoa học, chi tiết giúp những em rèn kỹ năng giải Hóa, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện từ đấy sẽ học phải chăng môn Hóa học 10. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án. Vậy sau đây là giải Hóa 10 bài 12 trang 64→69 sách Cánh diều, mời khách hàng cùng theo dõi tại đây.

Lý thuyết Hợp tác hydrogen và tương tác Van Der Waals

1. Bản chất của hợp tác hydrogen

– Bản chất: Nguyên tử hydrogen trong phân tử HF, H2O, NH3 siêu linh động, có điện tích dương đủ lớn để hút cặp electron hóa trị chưa hợp tác trên nguyên tử F, O hoặc N (của phân tử khác) có độ âm điện lớn tạo thành hợp tác hydrogen

2. Vai trò và liên quan của hợp tác hydrogen tới tính chất vật lí của nước

– Hợp tác hydrogen làm cho nâng cao nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của nước

3. Tương tác Van Der Waals

– Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa những nguyên tử hay phân tử

Xem Thêm  Bảng tính sao giải hạn các tuổi 5 2023 Quý Mão

– Bản chất:

  • Trong phân tử, những electron ko ngừng chuyển động. Lúc những electron đi lại tập trung về 1 phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên những lưỡng cực tạm thời:
  • Những phân tử có lưỡng cực tạm thời cũng có thể làm cho những phân tử lân cận xuất hiện những lưỡng cực cảm ứng. Do đấy, những phân tử có thể tập hợp thành 1 mạng lưới có tương tác lưỡng cực cảm ứng, được gọi là tương tác van der Waals

Giải bài tập Hóa 10 Bài 12 trang 69

Bài 1

Hợp tác hydrogen xuất hiện giữa những phân tử cùng loại nào sau đây?

A. CH4

B. NH3

C. H3C-O-CH3

D. PH3

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 2

Nhiệt nóng chảy và nhiệt độ sôi của 2 chất HBr và HF như sau:

ChấtNhiệt độ nóng chảy (oC)Nhiệt độ sôi (oC)?-86,9-66,8?- 83,619,5

Gợi ý đáp án

ChấtNhiệt độ nóng chảy (oC)Nhiệt độ sôi (oC)HBr-86,9-66,8HF- 83,619,5

Độ âm điện của F lớn hơn Br nên tương tác hút tĩnh điện giữa Hδ+ và Fδ- lớn hơn tương tác hút tĩnh điện giữa Hδ+ và Brδ-.

⇒ Những phân tử HF hợp tác chặt chẽ có nhau bởi những hợp tác hydrogen hơn so có những phân tử HBr.

⇒ Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của HF lớn hơn so có HBr.

Bài 3

Chọn phương án đúng

1. Những phát biểu nào sau đây là đúng lúc nói về những loại hợp tác?

Xem Thêm  Cách cheat sport an lớnàn bằng WeMod

a) Hợp tác hydrogen yếu hơn hợp tác ion và hợp tác cùng hóa trị.

b) Hợp tác hydrogen mạnh hơn hợp tác ion và hợp tác cùng hóa trị.

c) Tương tác van der Waals yếu hơn hợp tác hydrogen.

d) Tương tác van der Waals mạnh hơn hợp tác hydrogen.

Gợi ý đáp án

Những phát biểu đúng là:

a) Hợp tác hydrogen yếu hơn hợp tác ion và hợp tác cùng hóa trị.

c) Tương tác van der Waals yếu hơn hợp tác hydrogen.

Bài 4

Những hợp tác biểu diễn bằng những đường nét đứt được minh họa như hình dưới đây có vai trò quan yếu trong việc làm cho bền chuỗi xoắn đôi DNA. Đấy là loại hợp tác gì?

A. Hợp tác ion

B. Hợp tác cùng hóa trị có cực

C. Hợp tác cùng hóa trị ko cực

D. Hợp tác hydrogen

Gợi ý đáp án

Hợp tác biểu diễn bằng những đường nét đứt là hợp tác hydrogen.

Bài 5

1 kết quả nghiên cứu new đây cho thấy những phân tử NH 3 có thể hợp tác có nhau thành những cụm (NH 3 ) n có n = 3 – 6. (Theo ACS Omega 2020, 5, 49, 31724-31729).

Vì sao những phân tử NH 3 có thể hình thành được cụm phân tử này?

Gợi ý đáp án

Trong phân tử NH3 có nguyên tử H hợp tác có nguyên tử N (có độ âm điện mạnh) còn cặp electron riêng.

Do đấy những phân tử NH3 có thể hợp tác có nhau bằng hợp tác hydrogen tạo thành những cụm phân tử.

Xem Thêm  Lịch sử 8 Bài 13: Trung Quốc và Nhật Bản Soạn Sử 8 sách Cánh diều trang 56, 57, 58, 59

Cụm phân tử (NH3)3

Cụm phân tử (NH3)4