Hóa học 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học Giải Hoá học lớp 10 trang 80 sách Chân trời sáng tạo

Giải Hóa 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp những em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách giáo khoa trang 80→ 87 thuộc chương 5: Năng lượng hóa học.

Soạn Hóa 10 Bài 13 được biên soạn khoa học, chi tiết giúp những em rèn kỹ năng giải Hóa, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện từ ấy sẽ học phải chăng môn Hóa học 10. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án. Vậy sau đây là giải Hóa 10 Bài 13 trang 80 sách Chân trời sáng tạo, mời khách hàng cùng theo dõi tại đây.

Lý thuyết Hóa 10 Bài 13

I. Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt

– Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt

– Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt

Dí dụ

– Phản ứng tỏa nhiệt: Đốt than, củi để ko khí xung quanh ấm hơn

– Phản ứng thu nhiệt: Pha viên sủi vitamin C vào nước, thấy nước trong li mát hơn

II. Biến thiên enthalpy của phản ứng

– Khái niệm: Biến thiên enthalpy của phản ứng (nhiệt phản ứng) là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng tại điều kiện áp suất ko đổi. Kí hiệu: ∆rH

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Diện tích xung quanh và diện tích lớnàn phần của hình hộp chữ nhật trang 109 Giải Lớnán lớp 5 trang 109, 110

– Phương trình hóa học kèm theo trạng thái của những chất và giá trị ∆rH gọi là phương trình nhiệt hóa học

Giải Hóa 10 Bài 13 trang 86, 87

Bài 1

Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn lúc tại nhiệt độ thấp

B. Phản ứng tỏa nhiệt

C. Phản ứng xảy ra thuận tiện tại điều kiện thường

D. Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường

Gợi ý đáp án

Đáp á D

Bài 2

Biến thiên enthalpy của 1 phản ứng được ghi tại sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt

B. Năng lượng chất tham dự phản ứng bé hơn năng lượng chất siêu phẩm

C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol

D. Phản ứng thu nhiệt

Gợi ý đáp án

Đáp án A

Bài 3

Đồ thị nào sau đây biểu hiện đúng sự thay thế đổi nhiệt độ lúc dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?

Gợi ý đáp án

Phản ứng giữa dung dịch hydrochloric acid và dung dịch sodium hydroxide là phản ứng tỏa nhiệt

Lúc phản ứng nhiệt độ nâng cao dần lên. Kết thúc phản ứng nhiệt độ giảm dần để cân bằng có nhiệt độ của môi trường