Hóa học 12 Bài 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Giải Hóa học 12 trang 58

Hóa 12 Bài 12 giúp những em học sinh giải nhanh được những bài tập về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein trang 58.

Giải bài tập Hóa 12 bài 12 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau tại trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời người trải nghiệm lớp 12 cùng tham khảo tại đây.

Giải bài tập Hóa học 12 trang 58

Câu 1

Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH.

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Câu 2

Chất nào sau đây ko phản ứng sở hữu dung dịch C2H5NH2 trong H2O?

A. HCl.

B. H2SO4.

C. NaOH.

D. Quỳ tím.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH sở hữu những hóa chất sau:

a. HCl.

B. Nước brom.

c. NaOH.

D. CH3OH/HCl(khá bão hòa).

Gợi ý đáp án

Câu 4

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong những nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

Gợi ý đáp án

a) Trích từng dung dịch 1 ít khiến mẫu thử.

Nhúng quỳ tím lần lượt vào những mẫu thử:

Xem Thêm  Giải Lớnán 9 Bài 2: Hàm số hàng đầu Giải SGK Lớnán 9 Tập 1 (trang 48)

Mẫu thử ko có hiện tượng gì là NH2-CH2-COOH.

2 mẫu thử còn lại khiến quỳ tím hóa xanh là CH3NH2 và CH3

Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch 2 chất này rồi đưa lại sắp miệng ống nghiệm chứa HCl đặc, mẫu nào có hiện tượng khói trắng là CH3NH2, còn lại là CH3COONa.

CH3NH2 + HOH ⇄ CH3NH3+ + OH-

CH3COO- + HOH ⇄ CH3COOH + OH-

b) Trích từng chất 1 ít khiến mẩu thử.

Dùng Cu(OH)2, nhận biết glixerol vì tạo dung dịch xanh lam đặc thù.

Dùng Cu(OH)2 đun nóng, nhận biết CH3CHO vì tạo kết tủa đỏ gạch.

Dùng nước brom để nhận biết C6H5NH2 vì tạo kết tủa trắng.

Câu 5

Lúc cho 0,01 mol α-amino axit A tác dụng sở hữu 80 ml dung dịch HCl 0,125M, tiếp tục đem cô cạn thì được 1,815 g muối. Ví dụ trung hòa A bằng 1 lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.

a. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A có nguồn cacbon ko phân nhánh.

b. Viết công thức cấu tạo những đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay đổi thế lúc:

– Thay thế đổi vùng nhóm amino.

– Thay thế đổi vùng gốc hidrocacbon và nhóm amino vẫn tại vùng α.

Gợi ý đáp án

nHCl = 0,08 . 0,125 = 0,01 (mol)

nHCl = nA => A chỉ có 1 nhóm NH2

MA = 1,851/0,01 – 36,5 = 145 (g/mol)

nA : nNaOH = 1 : 1 => A chỉ có 1 nhóm COOH

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận về bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (Sơ đồ tư duy) Dàn ý & 14 bài cảm nhận của em về bài thơ Đồng Chí

Gọi công thức của A là H2N-R-COOH

=> mR = 145 -45 -16 = 84 (gam)

Biện luận suy ra R là gốc C6H12 Vì A ko phân nhánh nên CTCT của A là:

a) CTCT của A là

b) CTCT có thể có của A là: