Hóa học 12 Bài 13: Đại cương về Polime Giải Hóa học 12 trang 64

Hóa 12 Bài 13 giúp những em học sinh nắm vững được tri thức về tính chất vật lý cơ, tính chất hóa học của Polime. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 12 trang 64.

Giải bài tập Hóa 12 bài 13 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau trên trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời khách hàng lớp 12 cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Đại cương về polime

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối siêu lớn do nhiều đơn vị bé (gọi là mắt xích) hợp tác sở hữu nhau.

Những phân tử ban đầu tạo nên từng mắc xích của polime gọi là monome.

Thí dụ: Polietilen (-CH2 – CH2-)n thì -CH2-CH2- là mắc xích; n là hệ số trùng hợp.

– Chỉ số n gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.

2. Phân loại: có thể chia thành 3 loại

– Dựa vào nguồn gốc:

+ Polime thiên nhiên như cao su, xelulozơ…

+ Polime tổng hợp như polietilen, nhựa phenol-fomanđehit.

+ Polime nhân tạo hay bán tổng hợp như xenlulozơ trinitrat, tơ visco …

– Dựa vào bí quyết tổng hợp:

Xem Thêm  Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử Giải bài tập Hóa ten trang 88, 89, 90

+ Polime trùng hợp được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp: (-CH2-CH2-)n và (-CH2-CHCl-)n

+ Polime trùng ngưng được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng: (-HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

– Dựa vào cấu trúc:

+ Polime có ổ ko phân nhánh (PVC, PE, PS, cao su, xenlulozơ, tinh bột…)

+ Polime có ổ nhánh (amilopectin, glicogen)

+ Polime có cấu trúc mạng ko gian (rezit, cao su lưu hóa).

3. Danh pháp

– Tên của những polime được cấu tạo bằng bí quyết ghép từ poli trước tên monome.

Thí dụ: (-CH2-CH2-)n là polietilen và (-C6H10O5-)n là polisaccarit,…

– Ví dụ tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ 2 monome tạo nên polime thì tên monome cần để trong ngoặc đơn.

Thí dụ: (-CH2-CHCl- )n; (-CH2-CH=CH-CHn-CH(C6H5)-CH2-)n

poli(vinyl clorua) poli(butađien – stiren)

– 1 số polime có tên riêng (tên thông thường).

Thí dụ: (-CF2-CF2-)n: Teflon; (-NH-[CH2]5-CO-)n: Nilon-6; (C6H10O5)n: Xenlulozơ;…

II. Tính chất vật lý cơ

– Polime là những chất rắn, ko bay tương đối, ko có nhiệt độ nóng chảy xác định, ko nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại (chất nhiệt dẻo).

– Gần như polime ko tan trong nước.

– 1 số polime có tính dẻo, 1 số có tính đàn hồi, 1 số dai, bền, có thể kéo sợi.

Giải bài tập Hóa 12 trang 64

Câu 1

Cho những polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien. Dãy những polime tổng hợp là:

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polipeptit, nilon-6, nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.

Xem Thêm  Hoạt động trải nghiệm 7: Ứng xử có các thành viên trong gia đình Trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 trang 53 sách Cánh diều

Gợi ý đáp án:

Đáp án B.

Câu 2

Trong số những polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon- 6,6.

Gợi ý đáp án:

Đáp án A.

Câu 3

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về những mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so sở hữu monome. Lấy dí dụ minh họa.

Gợi ý đáp án:

* Về mặt phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng đều là những quy trình hài hòa (thực hành phản ứng cùng) những phân tử bé thành phân tử lớn

* Về monome:

– Monome tham dự phản ứng trùng hợp là cần có hợp tác bội hoặc vòng ko bền.

– Monome tham dự phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng.

Phân tử khối của polime trong trùng hợp bằng tổng của n monome tham dự trùng hợp.

Phân tử khối của monome trong trùng ngưng cũng bằng tổng của n monome tham dự trùng ngưng trừ đi những phân tử bé giải phóng ra.

Câu 4

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về những mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so sở hữu monome. Lấy dí dụ minh họa.

Gợi ý đáp án:

* Về mặt phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng đều là những quy trình hài hòa (thực hành phản ứng cùng) những phân tử bé thành phân tử lớn

Xem Thêm  Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn (10 Mẫu) Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

* Về monome:

– Monome tham dự phản ứng trùng hợp là cần có hợp tác bội hoặc vòng ko bền.

– Monome tham dự phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng.

Phân tử khối của polime trong trùng hợp bằng tổng của n monome tham dự trùng hợp.

Phân tử khối của monome trong trùng ngưng cũng bằng tổng của n monome tham dự trùng ngưng trừ đi những phân tử bé giải phóng ra.

Câu 5

Từ những siêu phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polistiren dùng để chế tạo nhựa trao đổi ion. Hãy viết những phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra, có thể dùng thêm những hóa chất vô cơ cần thiết khác.

Gợi ý đáp án:

Điều chế polistiren

Câu 6

Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được ko? Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozơ biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là:420 000, 250 000 và 1 620 000.

Gợi ý đáp án:

Ko thể xác định chính xác hệ số polime hóa được vì polime là 1 hỗn tạp những chất có hệ số polime hóa khác nhau. Do ấy chỉ xác định được n trung bình .

Tính hệ số polime hóa của PE, n = 420000/28 = 15000

Tính hệ số polime hóa cảu PVC, n = 250000/62,5 = 4000

Tính hệ số polime hóa của xenlulozo, n = 1620000/162 = 10000