Hóa học 9 Bài 28: Các oxit của Cacbon Giải Hoá học lớp 9 trang 87

Hoá 9 Bài 28 giúp những em học sinh lớp 9 nắm vững tri thức về tính chất vật lí, tính chất hóa học những oxit của Cacbon. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 3 trang 87.

Việc giải Hóa 9 bài 28 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau tại trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời quý khách cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Hóa 9 bài 28 Những oxit của Cacbon

I. Cacbon oxit

1. Tính chất vật lí

CO là chất khí ko màu sắc, ko mùi vị, ít tan trong nước, khá nhẹ nhàng hơn ko khí, siêu độc.

2. Tính chất hóa học

a) CO là oxit trung tính

Trên nhiệt độ thường, CO ko phản ứng sở hữu nước, kiềm và axit.

b) CO là chất khử

Trên nhiệt độ cao, CO khử được nhiều oxit kim loại

+ CO khử CuO theo phương trình: CuO(đen) + CO CO2 + Cu(đỏ)

+ CO khử oxit sắt trong lò cao: 4CO + Fe3O4 4CO2 + 3Fe

+ CO cháy trong oxi hoặc trong ko khí sở hữu ngọn lửa xanh, tỏa nhiều nhiệt:

2CO + O2 2CO2

3. Ứng dụng

Khiến nhiên liệu, chất khử, vật liệu trong công nghiệp hóa học.

II. Cacbon đioxit

1. Tính chất vật lí

CO2 là chất khí ko màu sắc, ko mùi vị, nặng hơn ko khí, ko duy trì sự cháy. CO2 bị nén và làm cho lạnh thì hóa rắn, tạo thành “nước đá khô”

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 64: Tổng kết chương trình lớnàn cấp Giải bài tập Sinh 9 trang 191, 192

2. Tính chất hóa học: CO2 có tính chất của 1 oxit axit.

a) Tác dụng sở hữu nước

CO2 + H2O H2CO3

Khí CO2 phản ứng sở hữu nước tạo thành dung dịch axit yếu là H2CO3 làm cho quỳ chuyển đỏ, H2CO3 ko bền nên lúc đun nóng dung dịch sẽ làm cho quỳ chuyển lại màu sắc tím.

b) Tác dụng sở hữu dung dịch bazơ

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

Tùy thuộc} thuộc vào tỉ lệ giữa số mol CO2 và NaOH mà có thể tạo ra muối trung hòa, muối axit hay cả 2 muối.

c) Tác dụng sở hữu oxit bazơ

CO2 + CaO → CaCO3

Giải bài tập Hóa 9 Bài 28 trang 84

Câu 1

Hãy viết phương trình hóa học của CO sở hữu:

a) Khí O2; b) CuO.

Cho biết: Loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của từng phản ứng đấy.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) CO + O2 CO2.

b) CO + 2CuO 2Cu + CO2.

Phản ứng a) là phản ứng hóa hợp (cũng là phản ứng oxi hóa – khử) phản ứng này tỏa nhiều nhiệt trong những lò luyện gang, thép.

Phản ứng b) là phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng này dùng để điều chế Cu.

Câu 2

Hãy viết phương trình hóa học của CO2 sở hữu dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol n : n = 1 : 1

b) Tỉ lệ số mol n : n = 2 : 1

Xem Thêm  Tổng hợp code Anime World Tower Protection và cách nhận

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của CO2 sở hữu dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2.

a) Tỉ lệ số mol n : n = 1 : 1

CO2 + NaOH → NaHCO3

b) Tỉ lệ số mol n : n = 2 : 1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Thực ra phản ứng này xảy ra như sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Câu 3

Có hỗn tạp 2 khí CO và CO2. Nêu phương pháp hóa học để chứng minh sự có mặt của 2 khí đấy. Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Cho hỗn tạp khí lội qua bình chứa dung dịch nước vôi trong, giả dụ nước vôi trong vẩn đục, chứng tỏ trong hỗn tạp khí có khí CO2.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Khí đi ra khỏi bình nước vôi trong được dẫn qua ống thủy tinh đựng CuO nung nóng, giả dụ thấy có kim loại màu sắc đỏ sinh ra và khí sinh ra khỏi ống thủy tinh làm cho vẩn đục nước vôi trong thì chứng tỏ trong hỗn tạp đấy có khí CO.

CO + CuO → Cu + CO2.

Câu 4

Trên bề mặt hồ nước tôi vôi nhiều ngày ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Do Ca(OH)2 tác dụng sở hữu khí CO2 trong ko khí tạo nên lớp CaCO3 siêu mỏng trên bề mặt nước vôi.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O.

Câu 5

Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của từng khí trong hỗn tạp CO và CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài 2: Cùng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Giải Lớnán lớp 7 trang 10 - Tập 1 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

a) Dẫn 16 lít hỗn tạp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

b) Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được tại cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Gợi ý đáp án

Dẫn hỗn tạp khí CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì tỷ lệ thể tích cũng bằng tỷ lệ về số mol

Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 2CO2

Từ phương trình trên ta nhận biết: nCO = 2nO2

→ VCO = 2VO2= 2.2 = 4 (lít) (tỷ lệ về số mol cũng chính là tỷ lệ về thể tích)

→%VCO= 416.100% = 25%

→%VCO2= 100%−25% = 75%