Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu Giải Hoá học lớp 9 trang 133

Hoá 9 Bài 42 giúp những em học sinh lớp 9 luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 4 trang 133.

Việc giải Hóa 9 bài 42 trước lúc tới lớp những em nhanh chóng nắm vững tri thức hôm sau trên trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời người tiêu dùng cùng tham khảo tại đây.

Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Câu 1

Viết công thức cấu tạo toàn bộ và thu gọn của những chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4.

Gợi ý đáp án

Để viết công thức cấu tạo những chất ta nên xét xem chất ấy thuộc loại nào, trong số những hidrocacbon đã học để viết công thức cấu tạo cho thích hợp.

a) C3H8 công thức tử giống CH4 (CnH2n+2) nên có công thức cấu tạo có 1 hợp tác đơn: CH3 – CH2 – CH3.

b) C3H6 công thức phân tử giống C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu tạo có 1 hợp tác đôi CH2 = CH – CH3 và nguồn vòng.

c) C3H4 công thức phân tử giống C2H2 (CnH2n-2) nên có công thức cấu tạo có 1 hợp tác cha: CH ≡C – CH3; 2 nối đôi: CH2 = C = CH2 và nguồn vòng:

Câu 2

Có 2 bình đựng 2 chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được 2 chất khí trên ko? Nêu phương pháp tiến hành.

Xem Thêm  Soạn bài Cố hương Soạn văn 9 tập 1 bài 16 (trang 207)

Gợi ý đáp án

Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, tiếp tục cho cùng 1 thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc đều lên. Bình ko làm cho thay đổi đổi màu sắc dung dịch brom là CH4. Bình làm cho nhạt màu sắc dung dịch brom là C2H4

Câu 3

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng cao nhất} sở hữu 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số những chất sau?

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C6H6.

Gợi ý đáp án

Đáp án đúng: C. C2H4

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr = nx. Vậy hidrocacbon ấy là C2H4

Câu 4

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A bé hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm cho mất màu sắc dung dịch brom ko?

d) Viết phương trình hoá học của A sở hữu clo lúc có ánh sáng.

Gợi ý đáp án

a) mA = 3g

mCO2 = 8,8 g

mH2O = 5,4 g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol

=> mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol

=> mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)

Khối lượng của C và H trong A là: 2,4 + 0,6 = 3 (g)

A chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Xem Thêm  Tin học lớp 3 Bài 1: Làm quen sở hữu phần mềm Mouse Abilities Giải Tin học lớp 3 trang 56 sách Cánh diều

Vì MA < 40 => 15n < 40 Ví dụ n = 1 ko đảm bảo hóa trị C

Ví dụ n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6

c) A ko làm cho mất màu sắc brom

d) Phản ứng của A sở hữu clo là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl (đk: ánh sáng)