Hàm SUM trong Excel Hàm tính tổng 1 dãy số

Hàm SUMhàm tính tổng trong Excel. Trên bài viết này, hãy cùng Obtain.vn tìm hiểu mọi điều cần biết về phương pháp dùng hàm SUM trong Excel nhé!

Hàm SUM trong Excel siêu dễ dùng

Phương pháp dùng hàm SUM trong Excel

Hàm SUM trong Microsoft Excel tính tổng của những giá trị được phân phối. Chúng có thể là số, những tham chiếu ô, phạm vi, dãy chuỗi, hằng số trong hài hòa bất kỳ. Hàm SUM có thể xử lý tới 255 đối số.

 • Phần đích dùng: Tính tổng
 • Giá trị trả về: Tổng của những giá trị được phân phối
 • Công thức: =SUM (number1, [number2], [number3], …). Trong ấy:
  • Number1 – Giá trị tính tổng trước tiên
  • Number2 – (Tùy thuộc} chọn) Giá trị tính tổng thứ 2
  • Number3 – (Tùy thuộc} chọn) Giá trị tính tổng thứ bố
 • Hàm SUM có thể dùng trong Microsoft Excel 2003 trở lên

Lưu ý lúc dùng hàm SUM trong Excel

Như đã nói từ đầu, hàm SUM tính tổng những giá trị được phân phối. Hàm SUM có thể tiếp nhận nhiều đối số dưới dạng số 1, 2, 3… tới 255 số. Những đối số có thể là 1 hằng số được mã hóa cứng, 1 tham chiếu ô hoặc 1 phạm vi. Hàm Excel này tính mọi số được phân phối. Hàm SUM tự động động bỏ qua những ô trống và giá trị textual content. Điều ấy làm cho hàm SUM trở nên hữu ích trong việc tính những ô chứa giá trị textual content.

Xem Thêm  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức - Tuần 21 Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt

Thí dụ phương pháp dùng hàm SUM trong Microsoft Excel

Hàm SUM thường được dùng có những phạm vi. Thí dụ:

= SUM (A1: A9) // tính tổng 9 ô trong phạm vi A1: A9 = SUM (A1: F1) // tính tổng 6 ô trong phạm vi A1: F1 = SUM (A1: A100) // tính tổng 100 ô trong phạm vi A1: A100

Những giá trị trong mọi đối số đều được cùng lại có nhau, tương đương công thức sau:

=SUM(A1:A5) =SUM(A1,A2,A3,A4,A5) =SUM(A1:A3,A4:A5)

Trên dí dụ trên, công thức trong D12 là:

=SUM(D6:D10) // kết quả là 9.05

Những tham chiếu ko cần nên tại cạnh nhau. Thí dụ:

=SUM(A1,F13,E100)

Tính tổng chứa những giá trị textual content

Hàm SUM tự động động bỏ qua những giá trị textual content mà ko trả về thông tin lỗi.

Tóm lại:

 • SUM tự động động bỏ qua những ô trống và chứa textual content.
 • Giả dụ những đối số chứa lỗi, SUM sẽ trả về thông tin lỗi.
 • SUM có thể xử lý tới 255 đối số.
 • Những đối số có thể là hằng số, phạm vi, tham chiếu ô.