Hoá 11 Bài 2: Sự điện li, thuyết Bronsted – Lowry về acid – base Giải bài tập Hóa 11 Cánh diều trang 15, 16, 17, 18, 19

Giải Hoá 11 Bài 2: Sự điện li, thuyết Bronsted – Lowry về acid – base là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp những em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách Cánh diều trang 15, 16, 17, 18, 19.

Soạn Hóa 11 Cánh diều Bài 2 được trình bày khoa học, chi tiết giúp những em rèn kỹ năng giải Hóa, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Đồng thời đây cũng là tài liệu giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho riêng mình. Vậy sau đây là giải Hóa 11Mở đầu về cân bằng hóa học Cánh diều, mời người trải nghiệm cùng theo dõi tại đây.

Trả lời câu hỏi vận dụng Hóa 11 Bài 2

Vận dụng trang 19

Tương tự động Thí dụ 5, hãy cho biết dung dịch phèn sắt (NH4Fe(SO4)2.12H2O) có môi trường acid hay base. Giải thích. Vì sao người ta có thể dùng phèn sắt để loại bỏ những chất lơ lửng trong nước?

Gợi ý đáp án

– Dung dịch phèn sắt (NH4Fe(SO4)2.12H2O) có môi trường acid. Do trong nước, phèn sắt bị phân li hoàn toàn theo phương trình:

NH4Fe(SO4)2.12H2O → NH4+ + Fe3+ + 2SO42- + 12H2O

Ion NH4+ và Fe3+ đóng vai trò là acid trong những cân bằng:

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+ (*)

Fe3+ + 3H2O ⇌ Fe(OH)3 + 3H+ (**)

– Người ta có thể dùng phèn sắt để loại bỏ những chất lơ lửng trong nước bởi ion Fe3+ tạo Fe(OH)3 theo (**) trên dạng kết tủa, có khả năng hấp phụ những chất rồi lắng xuống đáy bể.

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 8: Getting Began Soạn Anh 6 trang 16 sách Kết nối tri thức có cuộc sống - Tập 2

Giải bài tập Hóa 11 trang 19

Bài 1 trang 19

Giả dụ dòng điện chạy qua được dung dịch nước của 1 chất X, những phát biểu nào sau đây là ko đúng?

a) Chất X là chất điện li.

b) Trong dung dịch chất X có những ion dương và ion âm.

c) Chất X trên trạng thái rắn khan cũng dẫn điện.

d) Trong dung dịch chất X có electron tự động do.

Gợi ý đáp án

Đáp án đúng là: (c); (d)

Phát biểu (c) ko đúng do X trên trạng thái rắn, khan ko dẫn điện.

Phát biểu (d) ko đúng do dung dịch chất X có những ion dương và ion âm.

Bài 2* trang 19

Giải thích vì sao dung dịch HCl dẫn điện phải chăng hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ.

Gợi ý đáp án

Giả sử nồng độ của dung dịch HCl bằng nồng độ của dung dịch CH3COOH và bằng x M.

HCl là acid mạnh, phân li hoàn toàn trong nước:

HCl → H+ + Cl-

x → x x M

CH3COOH là acid yếu, phân li 1 phần trong nước:

CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

x M

Suy ra [CH3COO-] = [H+] < x M

Vậy dung dịch HCl dẫn điện phải chăng hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ do trong dung dịch HCl (x M) có nhiều phần tử mang trong mình điện hơn dung dịch CH3COOH (x M).

Bài 3 trang 19

Giải thích vai trò của nước trong sự điện li của HCl và NaOH.

Gợi ý đáp án

Nước là dung môi phân cực, đóng vai trò quan yếu trong sự điện li của HCl và NaOH.

Xem Thêm  Chỉ dẫn dùng NordVPN trên desktop và cellular

+ Lúc tan trong nước, những phân tử HCl hút về chúng những cực ngược dấu của những phân tử nước. Do sự tương tác giữa những phân tử nước và phân tử HCl, hài hòa có sự chuyển động ko ngừng của những phân tử nước dẫn tới sự điện li phân tử HCl ra những ion H+ và Cl-.