Hợp đồng sắm bán hàng hóa Hợp đồng sắm bán new nhất 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Sung sướng**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số:…………/HĐMB.

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và những văn bản pháp luật liên quan;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và những văn bản pháp luật liên quan;

– Căn cứ vào nhu cầu của 2 bên.

Hôm nay, ngày…………………..tháng…………………….5………………

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:………………………………………………………………….

Bên A:

– Tên công ty: ……………………………………………………………………………

– Liên hệ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

– Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

– Account số:……………………………………………………………………………………..

– Đại diện là: …………………………………Chức vụ:…………………………………………

– Giấy uỷ quyền số:……………………………………………… (ví dụ thay đổi giám đốc ký)

– Viết ngày: ………………….Do: ………………..Chức vụ: …………………………….ký

Bên B:

– Tên công ty:………………………………………………………………………………

– Liên hệ trụ sở chính:…………………………………………………………………………….

– Điện thoại:……………………………………. Fax:…………………………………………….

– Account số:………………………………………………………………………………………

– Đại diện là: ……………………………………Chức vụ:……………………………………..

– Giấy uỷ quyền số: ………………………………………………(ví dụ thay đổi giám đốc ký)

– Viết ngày: …………………..Do:…………………………… Chức vụ:…………………. ký

– 2 bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung công việc thanh toán.

STTTên hàngĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiênGhi chúCùng:

Tổng giá trị: ………………………………………(Bằng chữ)

2. Bên B bán cho bên A

STTTên hàngĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiênGhi chúCùng:

Tổng giá trị:…………………………………….. (Bằng chữ)

Điều 2. Giá cả:

Đơn giá mặt hàng trên là giá……..(theo văn bản ví dụ có) của………………

Điều 3. Chất lượng và quy phương pháp hàng hoá:

1. Chất lượng mặt hàng……được quy định theo………………………………

2.v.v……………………………………….………………………………….

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Viết đoạn văn nghị luận về lối sống nghĩa tình Viết đoạn văn nghị luận về hiện tượng xã hội

Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu:

1. Bao bì khiến bằng:………………………………………………………………

2. Quy phương pháp bao bì………………..cỡ……………………….kích thước……….

3. Phương pháp đóng gói:………………………………………………………………..

– Trọng lượng cả bì:……………………………………………………………..

– Trọng lượng tịnh:……………………………………………………………..

Điều 5. Phương thức giao nhận:

1. Bên A giao cho Bên B theo lịch sau:

STTTên hàngĐơn vị tínhSố lượngThời kìĐịa điểmGhi chú

2. Bên B giao cho Bên A theo lịch sau.

STTTên hàngĐơn vị tínhSố lượngThời kìĐịa điểmGhi chú

3. Phương tiện tải và chi phí tổn tải là do Bên…..chịu.

4. Chi phí tổn bốc xếp (từng bên chịu 1 đầu hoặc………………………)

5. Quá thời kì quy định giao nhận hàng hoá mà bên sắm ko tới nhận hàng thì cần chịu chi phí tổn lưu kho bãi là….. đồng/ngày. Ví dụ phương tiện tải bên sắm tới mà bên bán ko có hàng giao thì bên bán cần chịu chi phí tổn thực tế cho việc điều động phương tiện.

6. Lúc nhận hàng, bên sắm có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy phương pháp hàng hoá tại chỗ. Ví dụ tìm ra hàng thiếu hoặc ko đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v.. thì lập biên bản tại chỗ bắc buộc bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán ko chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, ví dụ bên sắm sau khoản thời gian chở về nhập kho new tìm ra có vi phạm thì cần lập biên bản mời cơ quan đánh giá trung gian tới xác nhận và cần gửi tới bên bán trong hạn 10 ngày tính từ lúc lập biên bản. Sau 15 ngày ví dụ bên bán đã nhận được biên bản mà ko có ý kiến gì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng ấy.

Xem Thêm  Có nên dùng Auto FIFA On-line 4 để hack sport FO4

7. Từng lô hàng lúc giao nhận cần có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm, lúc tới nhận hàng, người nhận cần có đủ:

– Giấy giới thiệu của cơ quan bên sắm.

– Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán.

– Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6. Bảo hành và chỉ dẫn dùng hàng hoá

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị dùng loại hàng… cho bên sắm trong thời kì là …. Tháng.

2. Bên bán cần phân phối toàn bộ từng đơn vị hàng hoá 1 giấy chỉ dẫn dùng (ví dụ cần).

Điều 7. Phương thức tính sổ.

1. Bên A tính sổ cho Bên B bằng hình thức……..trong thời kì…………

2. Bên B tính sổ cho Bên A bằng hình thức……..trong thời kì…………

Điều 8. Những biện pháp đảm bảo thực hành hợp đồng (ví dụ cần)

Điều 9. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hành hợp đồng.

1. 2 bên cam kết thực hành nghiêm túc những điều khoản đã thoả thuận trên, ko thực hành được đơn phương thay đổi đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, bên nào ko thực hành hoặc đơn phương đình chỉ thực hành hợp đồng mà ko có nguyên nhân chính đáng sẽ bị phạt tới ….% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 12%).

2. Bên nào vi phạm những điều khoản trên đây sẽ cần chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của những văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời kì, địa điểm, tính sổ, bảo hành, v.v….mức phạt cụ thể do 2 bên thoả thuận dựa trên khuôn phạt Nhà nước đã quy định trong những văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Xem Thêm  Liên Quân Cellular: Bộ tứ sát thủ HOT nhất bảng xếp hạng mùa 8

Điều 10. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. 2 bên cần chủ động thông tin cho nhau tiến độ thực hành hợp đồng. Ví dụ có vấn đề gì bất lợi phát sinh những bên cần kip thời thông tin cho nhau biết và hăng hái bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2. Trường hợp những bên ko tự động giải quyết được new đưa vụ việc ra tòa án.

Điều 11. Những thoả thuận khác (do những bên tự động thoả thuận)

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…………….tới ngày………………

2 bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khoản thời gian hết hiệu lực ko quá ….. ngày. Bên … có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời kì, địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được khiến thành….bản có giá trị như nhau, từng bên giữ…bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụKý tên, đóng dấu

ĐẠI DIỆN BÊN BChức vụKý tên, đóng dấu